Dagskrá 151. þingi, 98. fundi, boðaður 2021-05-19 13:00, gert 21 7:58
[<-][->]

98. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 19. maí 2021

kl. 1 miðdegis.

---------

  1. Störf þingsins.
  2. Starfsemi Samkeppniseftirlitsins, beiðni um skýrslu, 798. mál, þskj. 1451. Hvort leyfð skuli.
  3. Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, stjtill., 750. mál, þskj. 1273, nál. 1452. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
  4. Fjölmiðlar, stjfrv., 367. mál, þskj. 459, nál. 1370 og 1395. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  5. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjfrv., 456. mál, þskj. 776, nál. 1441. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Bókun í utanríksmálanefnd (um fundarstjórn).
  2. Skráning samskipta í ráðuneytinu, fsp., 574. mál, þskj. 979.
  3. Beiðni um skýrslu (um fundarstjórn).