Dagskrá 151. þingi, 109. fundi, boðaður 2021-06-08 13:00, gert 9 9:28
[<-][->]

109. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 8. júní 2021

kl. 1 miðdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Frumvarp um hálendisþjóðgarð.
  2. Stjórnarskrárbreytingar.
  3. Skerðingar í almannatryggingakerfinu.
  4. Hálendisþjóðgarður.
  5. Auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar.
  6. Endurgreiðslur ferðakostnaðar vegna fyrirbyggjandi aðgerða.
 2. Mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru, beiðni um skýrslu, 845. mál, þskj. 1606. Hvort leyfð skuli.
 3. Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, stjfrv., 604. mál, þskj. 1031, nál. 1579. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, stjfrv., 689. mál, þskj. 1159, nál. 1577, brtt. 1578. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld, stjfrv., 697. mál, þskj. 1176, nál. 1565, brtt. 1566 og 1570. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Fjöleignarhús, stjfrv., 748. mál, þskj. 1270, nál. 1601. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, stjfrv., 775. mál, þskj. 1584, brtt. 1586. --- Frh. 3. umr.
 8. Almenn hegningarlög, stjfrv., 550. mál, þskj. 917. --- 3. umr.
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl., stjfrv., 755. mál, þskj. 1613. --- 3. umr.
 10. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, stjfrv., 561. mál, þskj. 1617. --- 3. umr.
 11. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, frv., 663. mál, þskj. 1132, nál. 1626. --- 3. umr.
 12. Málefni innflytjenda, stjfrv., 452. mál, þskj. 1380, nál. 1553. --- 3. umr.
 13. Fullnusta refsinga, stjfrv., 569. mál, þskj. 961, nál. 1540. --- 2. umr.
 14. Sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga, stjfrv., 378. mál, þskj. 470, nál. 1622, brtt. 1623. --- 2. umr.
 15. Fjarskiptastofa, stjfrv., 506. mál, þskj. 852, nál. 1624. --- 2. umr.
 16. Farþegaflutningar og farmflutningar á landi, stjfrv., 690. mál, þskj. 1160, nál. 1546. --- 2. umr.
 17. Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, stjfrv., 625. mál, þskj. 1082, nál. 1607. --- 2. umr.
 18. Fasteignalán til neytenda, stjfrv., 791. mál, þskj. 1431, nál. 1628. --- 2. umr.
 19. Breyting á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, stjfrv., 585. mál, þskj. 993, nál. 1609. --- 2. umr.
 20. Þjóðkirkjan, stjfrv., 587. mál, þskj. 996, nál. 1608. --- 2. umr.
 21. Raforkulög og stofnun Landsnets hf., stjfrv., 628. mál, þskj. 1085, nál. 1625 og 1630. --- 2. umr.
 22. Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, stjfrv., 752. mál, þskj. 1275, nál. 1621. --- 2. umr.
 23. Ávana- og fíkniefni, stjfrv., 644. mál, þskj. 1107, nál. 1631. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Skýrsla um leghálsskimanir o.fl. (um fundarstjórn).
 2. Breyting á starfsáætlun.