Fundargerð 151. þingi, 36. fundi, boðaður 2020-12-11 13:00, stóð 13:03:01 til 16:18:01 gert 14 9:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

36. FUNDUR

föstudaginn 11. des.,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:03]

Útbýting þingskjala:


Fjárlög 2021, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 530, 535, 547, 549 og 552, brtt. 531, 532, 533, 534, 536, 548, 550, 551, 553, 554, 555 og 557.

Enginn tók til máls.

[13:04]

Horfa

[Fundarhlé. --- 15:05]

[15:25]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og fjárln.

[16:17]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 16:18.

---------------