Fundargerð 151. þingi, 41. fundi, boðaður 2020-12-17 23:59, stóð 20:59:34 til 02:19:02 gert 18 8:41
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

41. FUNDUR

fimmtudaginn 17. des.,

að loknum 40. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[20:59]

Horfa


Vegalög, 3. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 412. mál (framlenging). --- Þskj. 600.

[21:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 683).


Fæðingar- og foreldraorlof, 2. umr.

Stjfrv., 323. mál. --- Þskj. 375, nál. 665, 666, 673 og 674, brtt. 667, 668 og 670.

[21:00]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[02:17]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 02:19.

---------------