Fundargerð 151. þingi, 104. fundi, boðaður 2021-06-01 13:00, stóð 13:00:31 til 20:48:26 gert 3 8:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

104. FUNDUR

þriðjudaginn 1. júní,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

[13:00]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:00]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Eignir Íslendinga á aflandssvæðum.

[13:35]

Horfa

Málshefjandi var Oddný G. Harðardóttir.


Staða bólusetninga og sóttvarnaráðstafana, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða.

[14:20]

Horfa

Umræðu lokið.


Fjáraukalög 2021, frh. 1. umr.

Stjfrv., 818. mál. --- Þskj. 1536.

[15:36]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og fjárln.


Kosningar til Alþingis, 3. umr.

Stjfrv., 647. mál (rafræn meðmæli o.fl.). --- Þskj. 1508, brtt. 1532.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, 2. umr.

Stjfrv., 775. mál (framlenging úrræða o.fl.). --- Þskj. 1358, nál. 1531 og 1543.

[19:22]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 2. umr.

Frv. SJS o.fl., 663. mál (ferðakostnaður). --- Þskj. 1132, nál. 1544.

[19:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 2. umr.

Frv. þingskapanefndar, 468. mál (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.). --- Þskj. 790, nál. 1535.

[20:08]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fiskeldi, matvæli og landbúnaður, 3. umr.

Stjfrv., 549. mál (einföldun regluverks). --- Þskj. 1564.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:48]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 9.--16. og 18. mál.

Fundi slitið kl. 20:48.

---------------