Fundargerð 151. þingi, 110. fundi, boðaður 2021-06-09 13:00, stóð 13:01:05 til 22:24:45 gert 10 8:51
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

110. FUNDUR

miðvikudaginn 9. júní,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

[Fundarhlé. --- 13:02]

[13:01]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:18]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:20]


Fasteignalán til neytenda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 791. mál (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.). --- Þskj. 1431, nál. 1628.

[13:32]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Breyting á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, frh. 2. umr.

Stjfrv., 585. mál (mennta- og menningarmál). --- Þskj. 993, nál. 1609.

[13:35]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Raforkulög og stofnun Landsnets hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 628. mál (forsendur tekjumarka, raforkuöryggi o.fl.). --- Þskj. 1085, nál. 1625 og 1630.

[13:37]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 752. mál (Ferðatryggingasjóður). --- Þskj. 1275, nál. 1621.

[13:41]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 775. mál (framlenging úrræða o.fl.). --- Þskj. 1584, brtt. 1586 og 1656.

[13:43]

Horfa

[13:45]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1667).


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Stjfrv., 550. mál (mansal). --- Þskj. 917.

[13:51]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, 3. umr.

Stjfrv., 604. mál (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1645.

[18:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 755. mál (leyfisveitingar o.fl.). --- Þskj. 1613.

[21:37]

Horfa

Umræðu frestað.


Ávana- og fíkniefni, 2. umr.

Stjfrv., 644. mál (iðnaðarhampur). --- Þskj. 1107, nál. 1631.

[21:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, 3. umr.

Stjfrv., 689. mál. --- Þskj. 1646, brtt. 1661.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjöleignarhús, 3. umr.

Stjfrv., 748. mál (rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði). --- Þskj. 1648, brtt. 1658.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnvænt Ísland -- framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, síðari umr.

Stjtill., 762. mál. --- Þskj. 1308, nál. 1653.

[22:00]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskiptastofa, 2. umr.

Stjfrv., 506. mál. --- Þskj. 852, nál. 1624.

[22:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[22:21]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 9.--11., 13.--14., 16.--17., 19.--24. og 26. mál.

Fundi slitið kl. 22:24.

---------------