Fundargerð 151. þingi, 112. fundi, boðaður 2021-06-11 10:30, stóð 10:33:15 til 03:03:13 gert 14 11:53
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

112. FUNDUR

föstudaginn 11. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:


Frestun á skriflegum svörum.

Undanþágur frá EES-gerðum. Fsp. SÁA, 796. mál. --- Þskj. 1449.

[10:33]

Horfa

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Dagskrá næsta fundar.

Greidd voru atkvæði um dagskrártillögu Helga Hrafns Gunnarssonar.

[10:33]

Horfa


Um fundarstjórn.

Framlagning dagskrártillögu.

[10:59]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hrafn Gunnarsson.


Afbrigði um dagskrármál.

[11:00]

Horfa


Fjáraukalög 2021, frh. 2. umr.

Stjfrv., 818. mál. --- Þskj. 1536, nál. 1672 og 1690, brtt. 1673 og 1691.

[11:01]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 755. mál (leyfisveitingar o.fl.). --- Þskj. 1613.

[11:04]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1720).


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 561. mál (samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.). --- Þskj. 1617.

[11:04]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1721).


Breyting á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, frh. 3. umr.

Stjfrv., 585. mál (mennta- og menningarmál). --- Þskj. 1664.

[11:06]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1722).


Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 354. mál. --- Þskj. 1614, brtt. 1676.

[11:06]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1723).


Barna- og fjölskyldustofa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 355. mál. --- Þskj. 1615, nál. 1650.

[11:18]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1724).


Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 356. mál. --- Þskj. 1616, nál. 1651.

[11:18]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1725).


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 752. mál (Ferðatryggingasjóður). --- Þskj. 1666, brtt. 1701.

[11:21]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1726).


Raforkulög og stofnun Landsnets hf., frh. 3. umr.

Stjfrv., 628. mál (forsendur tekjumarka, raforkuöryggi o.fl.). --- Þskj. 1665, brtt. 1696.

[11:22]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1727).

[Fundarhlé. --- 11:27]


Um fundarstjórn.

Skýrsla um leghálsskimanir.

[12:01]

Horfa

Málshefjandi var Helga Vala Helgadóttir.


Þingsköp Alþingis, 1. umr.

Frv. KJak, 850. mál (samkomudagur reglulegs Alþingis 2021). --- Þskj. 1655.

[12:13]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og stjórnsk.- og eftirln.


Fasteignalán til neytenda, 3. umr.

Stjfrv., 791. mál (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.). --- Þskj. 1431, brtt. 1694.

[12:28]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ávana- og fíkniefni, 3. umr.

Stjfrv., 644. mál (iðnaðarhampur). --- Þskj. 1107.

[13:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:47]


Um fundarstjórn.

Framlagning skýrslu um leghálsskimanir.

[14:17]

Horfa

Málshefjandi var Andrés Ingi Jónsson.


Grunnskólar og framhaldsskólar, 2. umr.

Stjfrv., 716. mál (fagráð eineltismála). --- Þskj. 1195, nál. 1657.

[14:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Póstþjónusta og Byggðastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 534. mál (flutningur póstmála). --- Þskj. 895, nál. 1633, brtt. 1634 og 1679.

[14:25]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umhverfismat framkvæmda og áætlana, 2. umr.

Stjfrv., 712. mál. --- Þskj. 1191, nál. 1642, brtt. 1674 og 1677.

[15:56]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsluþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 583. mál. --- Þskj. 991, nál. 1688, brtt. 1689.

[16:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, 2. umr.

Stjfrv., 625. mál. --- Þskj. 1082, nál. 1607.

[16:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Slysatryggingar almannatrygginga, 2. umr.

Stjfrv., 424. mál (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.). --- Þskj. 671, nál. 1643, frhnál. 1693, brtt. 1700.

[17:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnaverndarlög, 2. umr.

Stjfrv., 731. mál (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.). --- Þskj. 1221, nál. 1684.

[17:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:16]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:17]


Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 3. umr.

Frv. SJS o.fl., 663. mál (ferðakostnaður). --- Þskj. 1132, nál. 1626.

[20:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lýðheilsustefna, síðari umr.

Stjtill., 645. mál. --- Þskj. 1108, nál. 1654.

[20:42]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullnusta refsinga, 2. umr.

Stjfrv., 569. mál (samfélagsþjónusta og reynslulausn). --- Þskj. 961, nál. 1540.

[20:56]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðkirkjan, 2. umr.

Stjfrv., 587. mál (heildarlög). --- Þskj. 996, nál. 1608, brtt. 1649.

[21:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[22:15]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:16]

Horfa


Farþegaflutningar og farmflutningar á landi, 2. umr.

Stjfrv., 690. mál (tímabundnir gestaflutningar og vanræksluálag). --- Þskj. 1160, nál. 1546.

[22:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 708. mál (EES-reglur, hringrásarhagkerfi). --- Þskj. 1187, nál. 1680, brtt. 1681.

[22:26]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 378. mál (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags). --- Þskj. 470, nál. 1622 og 1639, brtt. 1623.

[22:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 2. umr.

Stjfrv., 711. mál (markmið um kolefnishlutleysi). --- Þskj. 1190, nál. 1640, frhnál. 1732, brtt. 1641.

[23:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félög til almannaheilla, 2. umr.

Stjfrv., 603. mál. --- Þskj. 1030, nál. 1685.

[00:42]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál, 2. umr.

Stjfrv., 537. mál. --- Þskj. 899, nál. 1709 og 1736.

[00:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningalög, 2. umr.

Frv. SJS, 339. mál. --- Þskj. 401, nál. 1635, brtt. 1636, 1637, 1739 og 1740.

[01:13]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýting á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni, 2. umr.

Stjfrv., 538. mál. --- Þskj. 900, nál. 1671.

[02:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 14., 23. og 33. mál.

Fundi slitið kl. 03:03.

---------------