Útbýting 152. þingi, 23. fundi 2022-01-18 19:51:48, gert 19 9:20

Framkvæmdasjóður aldraðra, 144. mál, svar heilbrrh., þskj. 305.

Hlutdeildarlán, 200. mál, svar innvrh., þskj. 306.

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl., 210. mál, þskj. 330.

Styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma, 232. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 332.