Fundargerð 152. þingi, 15. fundi, boðaður 2021-12-21 23:59, stóð 20:42:08 til 03:15:22 gert 22 11:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

15. FUNDUR

þriðjudaginn 21. des.,

að loknum 14. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[20:42]

Horfa


Fjáraukalög 2021, 3. umr.

Stjfrv., 174. mál. --- Þskj. 176 (með áorðn. breyt. á þskj. 216, 217).

Enginn tók til máls.

[20:43]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 235).


Fjárlög 2022, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 210, 231, 232 og 233, brtt. 120, 211, 212, 213, 214 og 228.

[20:44]

Horfa

[Fundarhlé. --- 22:11]

[22:51]

Útbýting þingskjala:

[22:51]

Horfa

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 03:15.

---------------