Fundargerð 152. þingi, 67. fundi, boðaður 2022-04-08 23:59, stóð 12:15:51 til 18:25:14 gert 11 11:38
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

67. FUNDUR

föstudaginn 8. apríl,

að loknum 66. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:15]

Horfa


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 628. mál. --- Þskj. 875.

Enginn tók til máls.

[12:16]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 893).


Fjármálamarkaðir, 1. umr.

Stjfrv., 532. mál (innleiðing o.fl.). --- Þskj. 760.

[12:16]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Fjármálafyrirtæki o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 533. mál (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki). --- Þskj. 761.

[12:29]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 457. mál (heimildir til bráðabirgðaráðstafana o.fl.). --- Þskj. 660.

[12:42]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 16:16]

[17:15]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Beiðni um rannsóknarnefnd.

[17:16]

Horfa

Málshefjandi var Helga Vala Helgadóttir.


Heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, 1. umr.

Stjfrv., 599. mál. --- Þskj. 841.

[18:01]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Um fundarstjórn.

Ósk um óháða rannsóknarnefnd.

[18:21]

Horfa

Málshefjandi var Jóhann Páll Jóhannsson.

[18:24]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 5.--15. mál.

Fundi slitið kl. 18:25.

---------------