Fundargerð 152. þingi, 79. fundi, boðaður 2022-05-24 13:30, stóð 13:30:04 til 18:01:26 gert 25 9:44
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

79. FUNDUR

þriðjudaginn 24. maí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:30]

Horfa

Umræðu lokið.

[Fundarhlé. --- 14:04]

[14:16]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:17]

Horfa


Tekjuskattur o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 678. mál (mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu). --- Þskj. 1011, nál. 1051 og 1055, brtt. 1052 og 1056.

[14:18]

Horfa

[17:23]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 17:23]

[17:45]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

Út af dagskrá voru tekin 3.--20. mál.

Fundi slitið kl. 18:01.

---------------