Útbýting 153. þingi, 36. fundi 2022-11-23 15:01:18, gert 24 9:24

Biðtími eftir afplánun í fangelsum landsins, 489. mál, fsp. ÞorbG, þskj. 580.

Hlutafélög o.fl., 227. mál, nál. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 586.

Landamæri, 212. mál, nál. 1. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 587.

Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, 485. mál, frv. HarB o.fl., þskj. 575.

Veiðigjald, 490. mál, stjfrv. (matvrh.), þskj. 582.

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland, 487. mál, breytingartillaga AIJ, þskj. 584.

Þyrluvaktir Landhelgisgæslunnar, 488. mál, fsp. AIJ, þskj. 579.