Útbýting 153. þingi, 36. fundi 2022-11-23 18:25:09, gert 24 9:24

Aðgerðir og barátta gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum, 496. mál, fsp. DME, þskj. 596.

Breyting á fjárhæðum örorkulífeyris, tekjutryggingar og heimilisuppbótar, 493. mál, fsp. JPJ, þskj. 593.

Landsmarkmið í loftslagsmálum, 495. mál, fsp. AIJ, þskj. 595.

Sálfræðiþjónusta hjá heilsugæslunni, 494. mál, fsp. JPJ, þskj. 594.

Sjúklingar með ME-sjúkdóminn, 246. mál, svar heilbrrh., þskj. 583.

Skekkja í mannfjölda samkvæmt þjóðskrá, 491. mál, fsp. JFF, þskj. 589.

Skráning raunverulegra eigenda, 226. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 588.

Þróunarsamvinna, 492. mál, fsp. ÞSv, þskj. 590.