Útbýting 153. þingi, 39. fundi 2022-11-29 13:31:34, gert 28 11:59

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2023, 2. mál, breytingartillaga ÓBK, þskj. 644.

Póstkosning á grundvelli bráðabirgðaákvæðis VIII í kosningalögum, 506. mál, skýrsla dómsmrh., þskj. 616.

Veiðigjald, 490. mál, nál. 1. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 645.