Fundargerð 153. þingi, 78. fundi, boðaður 2023-03-09 23:59, stóð 12:06:07 til 15:20:12 gert 9 15:41
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

78. FUNDUR

fimmtudaginn 9. mars,

að loknum 77. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:06]

Horfa


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 820. mál. --- Þskj. 1262.

Enginn tók til máls.

[12:06]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1281).


Nafnskírteini, 1. umr.

Stjfrv., 803. mál. --- Þskj. 1238.

[12:07]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Ákvörðun nr. 59/2021 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn o.fl., fyrri umr.

Stjtill., 805. mál (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið o.fl.). --- Þskj. 1240.

[12:34]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Tilfærsla dýraeftirlits frá Matvælastofnun til sjálfstæðs dýravelferðarsviðs, fyrri umr.

Þáltill. ValÁ o.fl., 31. mál. --- Þskj. 31.

[13:01]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.


Samningsviðauki nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, fyrri umr.

Þáltill. ArnG o.fl., 207. mál (mannréttindasáttmáli Evrópu). --- Þskj. 208.

[13:04]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.


Greining á samkenndarþreytu og tillögur að úrræðum, fyrri umr.

Þáltill. IÓI o.fl., 208. mál. --- Þskj. 209.

[13:11]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Samræmd vefgátt leyfisveitinga og einföldun á ferli við undirbúning framkvæmda, fyrri umr.

Þáltill. IÓI o.fl., 209. mál. --- Þskj. 210.

[13:33]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. BLG o.fl., 217. mál (raunleiðrétting). --- Þskj. 218.

[13:42]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Skráning menningarminja, fyrri umr.

Þáltill. SÞÁ o.fl., 218. mál. --- Þskj. 219.

[14:14]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.


Uppbygging Suðurfjarðavegar, fyrri umr.

Þáltill. NTF og BGuðm, 230. mál. --- Þskj. 231.

[14:20]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og um.- og samgn.


Efling landvörslu, fyrri umr.

Þáltill. JSkúl, 274. mál. --- Þskj. 277.

[14:26]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og um.- og samgn.


Velsældarvísar fyrir heilbrigðan húsnæðismarkað, fyrri umr.

Þáltill. BLG o.fl., 276. mál. --- Þskj. 279.

[14:37]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Sorgarleyfi, 1. umr.

Frv. ÞorbG o.fl., 315. mál (makamissir). --- Þskj. 325.

[14:47]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Einföldun á ferli umsókna um sérstök útgjöld vegna barns, fyrri umr.

Þáltill. IÓI o.fl., 299. mál. --- Þskj. 303.

[15:00]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.


Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, 1. umr.

Stjfrv., 806. mál (lágmarkskrafa um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar o.fl.). --- Þskj. 1241.

[15:05]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Ókeypis fræðsla og þjálfun foreldra barna með ADHD, fyrri umr.

Þáltill. HHH o.fl., 344. mál. --- Þskj. 356.

[15:10]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa, fyrri umr.

Þáltill. ÁBG o.fl., 356. mál. --- Þskj. 370.

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.

[15:14]

Horfa

[15:19]

Útbýting þingskjala:


Fundi slitið kl. 15:20.

---------------