Útbýting 154. þingi, 93. fundi 2024-04-10 15:03:20, gert 15 14:15

Áfengis- og vímuefnavandi eldri borgara, 692. mál, svar heilbrrh., þskj. 1401.

Heilsugæslan á Akureyri, 766. mál, svar heilbrrh., þskj. 1404.

Póstnúmer fyrir Kjósarhrepp, 763. mál, svar innvrh., þskj. 1403.

Sjálfkrafa skráning samkynja foreldra, 759. mál, svar dómsmrh., þskj. 1402.