Útbýting 154. þingi, 93. fundi 2024-04-10 17:35:13, gert 15 14:15

Ástandsskoðun húseigna, 947. mál, fsp. GRÓ, þskj. 1408.

Beiting ákvæðis laga um útlendinga, 949. mál, fsp. ArnG, þskj. 1410.

Breytt stjórnsýsluframkvæmd vegna umsókna um fjölskyldusameiningu, 950. mál, fsp. ArnG, þskj. 1411.

Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu nr. 53600/20, 958. mál, fsp. DME, þskj. 1420.

Ferðakostnaður, 266. mál, svar forsrh., þskj. 1377.

Gjaldheimta af handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, 946. mál, fsp. DME, þskj. 1407.

Íslenskupróf fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararétt, 954. mál, fsp. LínS, þskj. 1415.

Vistun fylgdarlausra barna á flótta sem eru ekki í fóstri á vegum barnaverndaryfirvalda, 951. mál, fsp. ArnG, þskj. 1412.

Þjónusta og úrræði Vinnumálastofnunar sem miðast að ungu fólki sem er ekki í vinnu, virkni eða námi, 955. mál, fsp. LínS, þskj. 1416.

Þjónusta við ungt fólk sem er ekki í vinnu, virkni eða námi, 956. mál, fsp. LínS, þskj. 1417.