Útbýting 154. þingi, 99. fundi 2024-04-19 10:31:42, gert 30 13:21

Endurgreiðsla kostnaðar vegna ófrjósemi, 665. mál, svar heilbrrh., þskj. 1553.

Útvistun ræstinga, 739. mál, svar félrh., þskj. 1550.