Fundargerð 154. þingi, 75. fundi, boðaður 2024-02-20 13:30, stóð 13:30:03 til 19:57:45 gert 21 9:40
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

75. FUNDUR

þriðjudaginn 20. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Mat á endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna, ein umr.

Skýrsla háskólarh., 577. mál. --- Þskj. 765.

[14:05]

Horfa

Umræðu lokið.


Lögreglulög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 707. mál (afbrotavarnir, vopnaburður og eftirlit með lögreglu). --- Þskj. 1058.

[16:24]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:02]

[Fundarhlé. --- 19:00]

[19:30]]

Útbýting þingskjala:

[19:31]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.

Út af dagskrá voru tekin 4.--10 mál.

Fundi slitið kl. 19:57.

---------------