Ferill 1035. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1832  —  1035. mál.

Síðari umræða.


Breytingartillaga


við tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2025–2029.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (SVS, NTF, JSkúl, JFF, TBE, VilÁ).


     1.      Taflan Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila orðist svo:

ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Hið opinbera (A1-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma
15 19 33 38 51
Heildarafkoma
-54 -51 -47 -39 -26
    Ráðstafanir, 1 uppsöfnuð áhrif
9 19 30 32 34
Heildarafkoma með ráðstöfunum
-45 -32 -17 -7 8
Hrein eign2
580 539 506 468 426
Nafnvirði heildarútgjalda
2.054 2.140 2.237 2.332 2.430
Heildarskuldir, 3 % af VLF
70 68 67 65 63
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál, 4 % af VLF
38 38 38 37 37
Opinber fyrirtæki:
Rekstrarafkoma
65 70 77 71 75
Heildarafkoma
-17 -47 -10 2 13
Hrein eign2
1.122 1.185 1.239 1.206 1.263
Opinberir aðilar í heild:
Rekstrarafkoma
79 89 110 109 126
Heildarafkoma
-71 -98 -57 -37 -13
    Ráðstafanir, 1 uppsöfnuð áhrif
9 19 30 32 34
Heildarafkoma með ráðstöfunum
-62 -79 -27 -5 21
Hrein eign2
1.702 1.723 1.744 1.675 1.688
1 Ráðstafanir að teknu tilliti til lækkunar vaxtagjalda vegna lægri lántöku.
2 Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
3 Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
4 Heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

     2.      Taflan Rekstraryfirlit fyrir hið opinbera árin 2025–2029 orðist svo:

Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Heildartekjur
2.008,8 2.108,4 2.219,4 2.324,8 2.437,7
     Skatttekjur
1.624,0 1.712,2 1.801,2 1.888,7 1.983,6
        Skattar á tekjur og hagnað
893,2 935,8 983,2 1.034,5 1.089,5
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
12,7 13,3 13,8 14,4 15,0
        Eignarskattar
99,1 105,6 113,0 118,9 124,9
        Skattar á vöru og þjónustu
594,0 631,3 663,8 692,3 724,3
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
6,7 7,0 7,3 7,7 8,0
        Aðrir skattar
18,3 19,2 20,1 20,9 21,9
    Tryggingagjöld
148,3 156,7 164,9 173,2 181,9
     Fjárframlög
3,3 3,5 3,8 3,9 3,8
     Aðrar tekjur
233,3 231,5 240,6 250,1 259,3
        Eignatekjur
129,9 123,5 127,7 133,9 139,7
            þ.a. vaxtatekjur
43,5 39,3 40,0 43,7 45,6
            þ.a. arðgreiðslur
50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
        Sala á vöru og þjónustu
95,7 100,0 104,4 107,4 110,6
        Ýmsar aðrar tekjur
7,6 8,0 8,5 8,7 9,0
     Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif
0,0 4,5 9,0 9,0 9,0
Heildargjöld
2.053,6 2.140,4 2.236,7 2.332,4 2.429,6
     Rekstrarútgjöld
1.993,6 2.083,6 2.174,2 2.273,1 2.370,9
        Laun
680,5 712,4 750,8 793,4 834,3
        Kaup á vöru og þjónustu
538,1 555,8 580,7 607,8 631,2
        Afskriftir
101,0 103,8 106,4 109,1 111,7
        Vaxtagjöld
121,1 123,7 127,7 135,9 139,4
        Framleiðslustyrkir
70,3 65,8 69,1 73,0 77,2
        Fjárframlög
16,8 18,7 20,4 23,0 24,1
        Félagslegar tilfærslur til heimila
356,6 389,7 410,3 429,2 448,5
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
109,1 113,7 108,8 101,8 104,5
     Fastafjárútgjöld
69,0 70,3 80,5 77,4 76,7
        Fjárfesting í efnislegum eignum
170,0 174,1 186,9 186,4 188,4
        Afskriftir (-)
-101,0 -103,8 -106,4 -109,1 -111,7
     Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif
-9,0 -13,5 -18,0 -18,0 -18,0
Frumjöfnuður
32,8 52,4 70,3 84,5 101,8
Heildarafkoma
-44,8 -32,0 -17,3 -7,6 8,1
Peningalegar eignir, hreyfingar
-15,6 40,5 44,4 22,2 43,5
    Handbært fé, nettó
-8,7 -8,8 1,1 1,1 1,1
    Lánveitingar
23,5 28,2 27,1 23,7 17,8
    Hlutafé og stofnfjárframlög
-48,7 2,1 -3,4 -23,5 1,4
    Viðskiptakröfur
18,2 19,1 19,7 20,9 23,1
Skuldir, hreyfingar
29,1 72,5 61,7 29,8 35,4
    Lántökur
41,6 86,2 86,0 57,6 66,9
    Lífeyrisskuldbindingar
0,4 -1,3 -6,4 -7,9 -0,6
    Viðskiptaskuldir
-13,0 -12,4 -17,9 -19,8 -31,0

     3.      Taflan Rekstraryfirlit fyrir ríkissjóð (A1-hluta) árin 2025–2029 orðist svo:

Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Heildartekjur
1.446,0 1.514,3 1.593,6 1.667,7 1.747,7
     Skatttekjur
1.134,2 1.194,0 1.254,1 1.313,3 1.378,1
         Skattar á tekjur og hagnað
495,4 515,1 539,9 568,1 598,2
         Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
12,7 13,3 13,8 14,4 15,0
         Eignarskattar
17,0 18,0 18,8 19,5 20,3
         Skattar á vöru og þjónustu
584,1 621,4 654,2 682,7 714,7
         Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
6,7 7,0 7,3 7,7 8,0
         Aðrir skattar
18,3 19,2 20,1 20,9 21,9
     Tryggingagjöld
148,3 156,7 164,9 173,2 181,9
     Fjárframlög
7,6 8,0 8,5 8,8 9,0
     Aðrar tekjur
155,9 151,1 157,1 163,4 169,7
         Eignatekjur
105,5 97,8 100,9 105,9 110,4
              þ.a. vaxtatekjur
39,5 35,2 35,8 39,4 41,2
              þ.a. arðgreiðslur
50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
         Sala á vöru og þjónustu
43,9 46,5 49,0 50,1 51,7
         Ýmsar aðrar tekjur
6,5 6,8 7,2 7,4 7,6
     Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif
0,0 4,5 9,0 9,0 9,0
Heildargjöld
1.471,5 1.536,2 1.603,4 1.665,9 1.728,3
    Rekstrarútgjöld
1.454,1 1.521,1 1.587,3 1.656,1 1.722,6
         Laun
328,7 342,7 361,8 380,6 396,9
         Kaup á vöru og þjónustu
240,9 247,9 260,0 273,3 283,6
         Afskriftir
73,7 75,7 77,6 79,6 81,5
         Vaxtagjöld
104,8 108,0 112,1 119,8 122,8
              þ.a. gjaldfærðir vextir
63,3 71,9 79,3 87,6 91,0
              þ.a. verðbætur
22,9 17,6 14,5 14,1 13,8
              þ.a. reiknaðir vextir lífeyrisskuldbindinga
18,6 18,5 18,3 18,1 18,0
         Framleiðslustyrkir
69,3 64,7 68,0 71,8 76,0
         Fjárframlög
506,7 549,9 580,9 611,4 640,0
         Félagslegar tilfærslur til heimila
36,4 34,8 35,2 35,7 36,1
         Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
93,6 97,4 91,7 83,9 85,7
     Fastafjárútgjöld
26,4 28,6 34,1 27,8 23,7
         Fjárfesting í efnislegum eignum
100,1 104,3 111,7 107,4 105,2
         Afskriftir (-)
-73,7 -75,7 -77,6 -79,6 -81,5
     Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif
-9,0 -13,5 -18,0 -18,0 -18,0
Frumjöfnuður
39,8 50,9 66,5 82,2 101,0
Heildarafkoma
-25,5 -21,9 -9,8 1,8 19,4
Peningalegar eignir, hreyfingar
-22,6 34,5 38,6 16,3 37,4
    Handbært fé, nettó
-10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
    Lánveitingar
22,1 26,9 25,9 22,5 16,6
    Hlutafé og stofnfjárframlög
-50,2 0,8 -4,7 -24,8 0,1
    Viðskiptakröfur
15,5 16,7 17,4 18,6 20,7
Skuldir, hreyfingar
2,9 56,4 48,4 14,5 18,0
    Lántökur
21,1 75,0 77,4 47,1 54,5
    Lífeyrisskuldbindingar
-0,2 -5,4 -9,4 -10,7 -4,4
    Viðskiptaskuldir
-18,0 -13,2 -19,6 -21,9 -32,1

     4.      Taflan Heildarútgjöld málefnasviða árin 2025–2029 orðist svo:

Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2024 2025 2026 2027 2028 2029
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
6.150 5.905 5.868 5.830 6.067
02 Dómstólar
4.045 4.045 4.045 4.045 4.045
03 Æðsta stjórnsýsla
2.733 2.814 2.795 2.776 2.756
04 Utanríkismál
18.641 18.771 18.721 17.170 17.019
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
29.444 29.448 29.349 29.328 29.226
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
3.528 3.492 3.398 3.350 3.325
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
38.166 33.016 35.638 38.477 41.737
08 Sveitarfélög og byggðamál
34.292 35.121 35.943 36.657 37.436
09 Almanna- og réttaröryggi
41.910 42.696 43.280 42.703 38.134
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
25.593 20.737 19.424 19.667 19.511
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
62.752 61.954 63.019 62.273 61.977
12 Landbúnaður
23.350 23.349 23.268 23.187 23.135
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
8.001 8.247 8.213 8.195 8.096
14 Ferðaþjónusta
2.347 2.325 2.302 2.279 2.256
15 Orkumál
14.955 12.266 12.280 12.293 12.306
16 Markaðseftirlit og neytendamál
4.151 4.268 4.389 4.515 4.646
17 Umhverfismál
35.543 36.329 34.726 34.978 35.114
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
23.070 23.805 24.375 20.272 19.930
19 Fjölmiðlun
7.297 7.589 7.840 8.092 8.513
20 Framhaldsskólastig
46.844 46.842 46.583 46.323 46.264
21 Háskólastig
67.001 68.415 69.764 68.851 69.476
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála
5.642 5.495 5.448 5.451 5.404
23 Sjúkrahúsþjónusta
168.043 178.332 178.866 181.583 184.505
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
90.439 91.328 92.735 94.489 95.428
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
80.991 83.668 87.856 91.572 91.742
26 Lyf og lækningavörur
43.074 43.984 44.862 45.758 46.670
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
108.467 120.190 121.755 123.344 124.955
28 Málefni aldraðra
118.835 122.360 125.990 129.729 133.579
29 Fjölskyldumál
70.423 71.593 70.230 71.177 72.351
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
45.114 43.910 43.751 44.050 44.076
31 Húsnæðis- og skipulagsmál
26.611 24.607 26.605 20.738 20.735
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
11.660 11.616 11.495 11.374 11.253
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
165.451 166.482 168.048 173.113 173.196
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
50.482 51.750 56.819 60.948 64.316
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
15.124 17.257 18.758 21.252 22.245
Heildargjöld á verðlagi ársins 2024
1.500.169 1.524.004 1.548.436 1.565.836 1.581.424
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2024
42.778 86.054 131.228 173.564 217.693
Heildargjöld á verðlagi hvers árs
1.542.947 1.610.058 1.679.664 1.739.400 1.799.117
Heildargjöld aðlöguð að GFS- staðli1
-62.408 -60.380 -58.255 -55.535 -52.823
Ráðstafanir, 2 uppsöfnuð áhrif
-9.000 -13.500 -18.000 -18.000 -18.000
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs
1.471.539 1.536.178 1.603.409 1.665.864 1.728.294
1 Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.
2 Ráðstafanir á útgjaldahlið.

     5.      Taflan Útgjaldarammar málefnasviða árin 2025–2029 orðist svo:

Málefnasvið án liða utan ramma1 í m.kr. á verðlagi 2024 2025 2026 2027 2028 2029
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
6.150 5.905 5.868 5.830 6.067
02 Dómstólar
4.045 4.045 4.045 4.045 4.045
03 Æðsta stjórnsýsla
2.733 2.814 2.795 2.776 2.756
04 Utanríkismál
18.641 18.771 18.721 17.170 17.019
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
29.444 29.448 29.349 29.328 29.226
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
3.528 3.492 3.398 3.350 3.325
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
38.166 33.016 35.638 38.477 41.737
08 Sveitarfélög og byggðamál
2.942 2.913 2.884 2.854 2.825
09 Almanna- og réttaröryggi
41.910 42.696 43.280 42.703 38.134
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
25.593 20.737 19.424 19.667 19.511
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
62.752 61.954 63.019 62.273 61.977
12 Landbúnaður
23.350 23.349 23.268 23.187 23.135
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
8.001 8.247 8.213 8.195 8.096
14 Ferðaþjónusta
2.347 2.325 2.302 2.279 2.256
15 Orkumál
14.955 12.266 12.280 12.293 12.306
16 Markaðseftirlit og neytendamál
4.151 4.268 4.389 4.515 4.646
17 Umhverfismál
35.543 36.329 34.726 34.978 35.114
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
23.070 23.805 24.375 20.272 19.930
19 Fjölmiðlun
7.297 7.589 7.840 8.092 8.513
20 Framhaldsskólastig
46.844 46.842 46.583 46.323 46.264
21 Háskólastig
67.001 68.415 69.764 68.851 69.476
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála
5.642 5.495 5.448 5.451 5.404
23 Sjúkrahúsþjónusta
168.043 178.332 178.866 181.583 184.505
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
90.439 91.328 92.735 94.489 95.428
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
80.991 83.668 87.856 91.572 91.742
26 Lyf og lækningavörur
43.074 43.984 44.862 45.758 46.670
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
108.467 120.190 121.755 123.344 124.955
28 Málefni aldraðra
118.835 122.360 125.990 129.729 133.579
29 Fjölskyldumál
70.423 71.593 70.230 71.177 72.351
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
8.232 8.045 8.045 8.000 7.998
31 Húsnæðis- og skipulagsmál
26.611 24.607 26.605 20.738 20.735
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
11.660 11.616 11.495 11.374 11.253
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
- - - - -
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
43.992 44.940 49.639 53.388 56.386
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
15.124 17.257 18.758 21.252 22.245
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2024
1.259.995 1.282.639 1.304.443 1.315.309 1.329.609
Liðir utan ramma1
153.899 151.842 150.287 148.844 146.988
Aðlögun frumgjalda að GFS staðli2
-80.962 -78.878 -76.604 -73.684 -70.822
Ráðstafanir, 3 uppsöfnuð áhrif
-9.000 -13.500 -18.000 -18.000 -18.000
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi 2024
1.323.933 1.342.103 1.360.125 1.372.470 1.387.775
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2024
42.778 86.054 131.228 173.564 217.693
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs
1.366.711 1.428.157 1.491.352 1.546.034 1.605.468
Vaxtagjöld
86.274 89.523 93.707 101.682 104.827
Aðlögun vaxtagjalda að GFS-staðli
18.554 18.498 18.349 18.149 17.999
Heildargjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs
1.471.539 1.536.178 1.603.409 1.665.864 1.728.294
1 Liðir sem falla utan ramma málefnasviða að frátöldum vaxtagjöldum eru eftirfarandi: ríkisábyrgðir, afskriftir skattkrafna, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
2 Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.
3 Ráðstafanir á útgjaldahlið.

     6.      Taflan Sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta) árin 2025–2029 orðist svo:

Greiðslugrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Handbært fé frá rekstri 1
-23,3 -12,8 -5,8 -4,9 2,0
Fjárfestingarhreyfingar
    Fjárfesting
-76,4 -79,2 -85,3 -79,6 -76,0
    Sala eigna
51,8 0,8 1,2 26,4 1,5
    Veitt löng lán
-28,9 -33,4 -33,6 -31,8 -27,1
    Innheimtar afborganir af veittum lánum
6,7 6,5 7,6 9,3 10,5
    Móttekinn arður
50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
    Fyrirframgreiðsla til LSR
-10,3 -10,6 -10,9 -11,1 -11,4
    Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup
-1,6 -1,6 3,5 -1,6 -1,6
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-7,8 -72,1 -71,6 -42,1 -56,5
Hreinn lánsfjárjöfnuður
-31,1 -85,0 -77,4 -47,1 -54,5
Fjármögnunarhreyfingar
    Tekin langtímalán
151,5 376,9 113,0 297,9 79,9
    Afborganir af teknum lánum
-130,4 -301,9 -35,6 -250,8 -25,4
Fjármögnunarhreyfingar samtals
21,1 75,0 77,4 47,1 54,5
Breyting á handbæru fé
-10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
1 Líkt og fram kemur í áætluninni eru afkomubætandi ráðstafanir ekki útfærðar nánar í rekstri eða til fjárfestinga. Til einföldunar er hér miðað við að ráðstafanirnar hafi eingöngu áhrif á handbært fé frá rekstri.