Atkvæði þingmanns: Vigdís Sveinbjörnsdóttir


Atkvæðaskrá

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

27. mál
06.11.2002 13:34 Till. vísað til síðari umr. 27

Ójafnvægi í byggðamálum

29. mál
06.11.2002 13:35 Till. vísað til síðari umr. 29

Verðmyndun á innfluttu sementi

32. mál
06.11.2002 13:35 Till. vísað til síðari umr. 32

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

34. mál
11.11.2002 15:02 Till. vísað til síðari umr. 34 fjarverandi

Rannsóknir á þorskeldi

35. mál
11.11.2002 15:03 Till. vísað til síðari umr. 35 fjarverandi

Meðferð einkamála

(málskostnaður) 36. mál
11.11.2002 15:03 Frv. vísað til 2. umr. 36 fjarverandi

Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota

(umsóknarfrestur) 37. mál
11.11.2002 15:04 Frv. vísað til 2. umr. 37 fjarverandi

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

38. mál
13.11.2002 13:33 Till. vísað til síðari umr. 38

Efling félagslegs forvarnastarfs

40. mál
13.11.2002 13:34 Till. vísað til síðari umr. 40

Gjald af áfengi og tóbaki

(forvarnasjóður) 41. mál
13.11.2002 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 41

Framtíðarhlutverk Sementsverksmiðjunnar hf.

133. mál
06.11.2002 13:36 Till. vísað til síðari umr. 133

Verndun hafs og stranda

(heildarlög) 240. mál
13.11.2002 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 244 fjarverandi

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(uppsjávarfiskur) 245. mál
05.11.2002 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 249

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds) 246. mál
05.11.2002 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 250

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjald á aflaheimildir) 247. mál
05.11.2002 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 251

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur) 248. mál
06.11.2002 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 252 fjarverandi

Póstþjónusta

(EES-reglur) 257. mál
12.11.2002 13:47 Frv. vísað til 2. umr. 268

Vitamál

(vitagjald, sæstrengir) 258. mál
12.11.2002 13:47 Frv. vísað til 2. umr. 269

Virðisaukaskattur af barnafatnaði

311. mál
11.11.2002 15:04 Till. vísað til síðari umr. 336 fjarverandi

Hlutfall öryrkja á Íslandi

315. mál
05.11.2002 13:36 Beiðni um skýrslu leyfð 340

Lífeyrissjóður bænda

(skylduaðild maka, skipting iðgjalda) 321. mál
12.11.2002 13:48 Frv. vísað til 2. umr. 349

Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda

(vextir) 323. mál
12.11.2002 13:48 Frv. vísað til 2. umr. 351

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.) 324. mál
12.11.2002 13:48 Frv. vísað til 2. umr. 352

Aðstaða til hestamennsku

334. mál
18.11.2002 15:42 Till. vísað til síðari umr. 364 fjarverandi

Úrvinnslugjald

337. mál
13.11.2002 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 367

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur) 338. mál
13.11.2002 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 368

Textun íslensks sjónvarpsefnis

339. mál
18.11.2002 15:42 Till. vísað til síðari umr. 369 fjarverandi

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja

(verslunarlánasjóður) 344. mál
18.11.2002 15:41 Frv. vísað til 2. umr. 380 fjarverandi

Félagamerki

(heildarlög, EES-reglur) 346. mál
18.11.2002 15:41 Frv. vísað til 2. umr. 382 fjarverandi

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur) 347. mál
18.11.2002 15:40 Frv. vísað til 2. umr. 383 fjarverandi

Stjórnsýslulög

(rafræn stjórnsýsla) 348. mál
18.11.2002 15:38 Frv. vísað til 2. umr. 384 fjarverandi

Hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir

(færsla skráningar, breyting ýmissa laga) 350. mál
18.11.2002 15:39 Frv. vísað til 2. umr. 387 fjarverandi

Fyrirtækjaskrá

(heildarlög) 351. mál
18.11.2002 15:39 Frv. vísað til 2. umr. 388 fjarverandi

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(Lögbirtingablaðið) 352. mál
18.11.2002 15:40 Frv. vísað til 2. umr. 389 fjarverandi

Almenn hegningarlög

(brot í opinberu starfi) 353. mál
18.11.2002 15:40 Frv. vísað til 2. umr. 390 fjarverandi

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(tölvunarfræðingar o.fl.) 354. mál
18.11.2002 15:42 Frv. vísað til 2. umr. 391 fjarverandi

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 18
Fjarverandi: 18