Atkvæði þingmanns: Örlygur Hnefill Jónsson


Atkvæðaskrá

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu) 4. mál
12.10.2004 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 4

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar) 5. mál
11.10.2004 15:38 Frv. vísað til 2. umr. 5

Virðisaukaskattur

(matvörur) 6. mál
14.10.2004 13:31 Frv. vísað til 2. umr. 6 fjarverandi

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts) 7. mál
14.10.2004 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 7

Tryggur lágmarkslífeyrir

8. mál
18.10.2004 15:19 Till. vísað til síðari umr. 8

Íþróttaáætlun

11. mál
18.10.2004 15:20 Till. vísað til síðari umr. 11

Fórnarlamba- og vitnavernd

13. mál
19.10.2004 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 13

Breyting á kennitölukerfinu

14. mál
19.10.2004 13:33 Till. vísað til síðari umr. 14

Atvinnuvegaráðuneyti

15. mál
19.10.2004 13:34 Till. vísað til síðari umr. 15

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

16. mál
20.10.2004 13:57 Till. vísað til síðari umr. 16

Skráning nafna í þjóðskrá

17. mál
19.10.2004 13:34 Till. vísað til síðari umr. 17

Vegalög

(öryggi, staðlar) 19. mál
20.10.2004 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 19

Fjáraukalög 2004

76. mál
11.10.2004 15:36 Frv. vísað til 2. umr. 76

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð) 85. mál
11.10.2004 15:37 Frv. vísað til 2. umr. 85

Virðisaukaskattur

(samskráning hlutafélaga) 159. mál
14.10.2004 13:31 Frv. vísað til 2. umr. 159

Þriðja kynslóð farsíma

160. mál
20.10.2004 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 160

Strandsiglingar

(uppbygging) 161. mál
18.10.2004 15:20 Till. vísað til síðari umr. 161

Veðurþjónusta

183. mál
20.10.2004 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 183

Náttúruvernd

(eldri námur) 184. mál
20.10.2004 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 184

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn) 190. mál
19.10.2004 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 190

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög) 191. mál
19.10.2004 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 191

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð) 192. mál
20.10.2004 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 192

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(mengunarlögsaga) 206. mál
19.10.2004 13:35 Afbrigði 32003
19.10.2004 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 206
20.10.2004 13:58 Þskj. 206 1. gr.
20.10.2004 13:58 Þskj. 206 2.–3. gr.
20.10.2004 13:58 Frv. vísað til 3. umr. 206
21.10.2004 13:33 Frv. 206

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 27
Fjarverandi: 1