Atkvæði þingmanns: Hildur Sverrisdóttir


Atkvæðaskrá

Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga

14. mál
25.04.2018 16:54 Brtt. 792
25.04.2018 16:55 Tillgr. 14, svo breytt,
25.04.2018 16:55 Till. 14, svo breytt,

Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

26. mál
25.04.2018 16:30 Þskj. 26 1. gr.
25.04.2018 16:31 Brtt. 817 1–13
25.04.2018 16:31 Þskj. 26 2.–42. gr. og ákvæði til bráðabirgða I, svo breytt,
25.04.2018 16:31 Þskj. 26 Ákv. til bráðabirgða II
25.04.2018 16:32 Brtt. 817 14 (ný fyrirsögn)
26.04.2018 13:42 Frv. 26

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál) 27. mál
25.04.2018 16:32 Brtt. 818 1
25.04.2018 16:33 Þskj. 27 1. gr., svo breytt,
25.04.2018 16:33 Brtt. 818 2–4
25.04.2018 16:33 Þskj. 27 2.–19. gr., svo breytt,
26.04.2018 13:44 Brtt. 858
26.04.2018 13:45 Frv. 27, svo breytt,

Samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta

45. mál
26.04.2018 11:18 Brtt. 825 (ný tillögugrein)
26.04.2018 11:19 Till. 45, svo breytt,

Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga) 109. mál
26.04.2018 11:12 Þskj. 178 1. gr.
26.04.2018 11:12 Þskj. 178 2. gr.
26.04.2018 13:35 Frv. 178

Raforkulög og stofnun Landsnets hf.

(ýmsar breytingar) 115. mál
25.04.2018 16:44 Þskj. 184 1. gr.
25.04.2018 16:44 Þskj. 184 2.–4. gr.
25.04.2018 16:44 Brtt. 617 (ný grein, verður 5. gr.)
25.04.2018 16:45 Þskj. 184 5.–8. gr. (verða 6.–9. gr.)
26.04.2018 13:47 Frv. 184

Úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla

116. mál
25.04.2018 16:56 Brtt. 796 (ný tillögugrein)
25.04.2018 16:56 Till. 185, svo breytt,

Vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum

117. mál
25.04.2018 16:56 Till. 186

Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála

118. mál
25.04.2018 16:57 Brtt. 798 (ný tillögugrein)
25.04.2018 16:57 Till. 187, svo breytt,

Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi

120. mál
25.04.2018 16:58 Till. 189

Ættleiðingar

(umsögn nákominna) 128. mál
26.04.2018 11:16 Brtt. 826 1 (1. gr. falli brott)
26.04.2018 11:16 Brtt. 826 2 (ný 2. gr., verður 1. gr.)
26.04.2018 11:17 Brtt. 826 3 (ný grein, verður 2. gr.)
26.04.2018 11:17 Þskj. 198 3. gr.
26.04.2018 11:18 Brtt. 826 4 (ný fyrirsögn)
26.04.2018 13:37 Frv. 198

Lax- og silungsveiði

(stjórn álaveiða) 215. mál
25.04.2018 16:45 Þskj. 302 1. gr.
25.04.2018 16:45 Þskj. 302 2. gr.
26.04.2018 13:47 Frv. 302

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.) 247. mál
25.04.2018 16:51 Þskj. 343 1. gr.
25.04.2018 16:51 Brtt. 750 nei
25.04.2018 16:51 Þskj. 343 2.–6. gr.
25.04.2018 16:52 Brtt. 640 (ný grein, verður 7. gr.)
25.04.2018 16:52 Þskj. 343 7.–17. gr. (verða 8.–18. gr.)
26.04.2018 13:48 Frv. 343

Einkaleyfi

(EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.) 292. mál
25.04.2018 16:47 Brtt. 815 1
25.04.2018 16:47 Þskj. 394 1. gr., svo breytt,
25.04.2018 16:48 Brtt. 815 2
25.04.2018 16:48 Þskj. 394 2. gr., svo breytt,
25.04.2018 16:48 Þskj. 394 3.–4. gr.
25.04.2018 16:48 Brtt. 815 3
25.04.2018 16:49 Þskj. 394 5. gr., svo breytt,
25.04.2018 16:49 Þskj. 394 6.–13. gr.

Matvæli o.fl.

(eftirlit, upplýsingagjöf) 330. mál
26.04.2018 11:10 Þskj. 441 1. gr. fjarverandi
26.04.2018 11:10 Þskj. 441 2.–5. gr. fjarverandi
26.04.2018 11:10 Brtt. 819 1 (ný grein, verður 6. gr.)
26.04.2018 11:11 Þskj. 441 6. gr. (verður 7. gr.)
26.04.2018 11:11 Brtt. 819 2 (ný fyrirsögn)
26.04.2018 13:33 Afbrigði 55487
26.04.2018 13:34 Frv. 441

Matvælastofnun

331. mál
26.04.2018 11:11 Þskj. 442 1. gr.
26.04.2018 11:12 Þskj. 442 2.–6. gr.
26.04.2018 13:34 Frv. 442

Húsnæðissamvinnufélög

(fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga) 346. mál
25.04.2018 16:34 Þskj. 460 1. gr.
25.04.2018 16:34 Þskj. 460 2. gr.
26.04.2018 13:45 Frv. 460

Fjármálafyrirtæki

(skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar) 387. mál
26.04.2018 11:13 Þskj. 537 1. gr.
26.04.2018 11:13 Þskj. 537 2.–3. gr.
26.04.2018 13:35 Frv. 537

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar) 429. mál
25.04.2018 16:42 Brtt. 821
25.04.2018 16:43 Þskj. 611 1. gr., svo breytt,
25.04.2018 16:43 Þskj. 611 2. gr.
26.04.2018 13:48 Afbrigði 55502
26.04.2018 15:06 Brtt. 866
26.04.2018 15:06 Frv. 849, svo breytt,

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(skipan í stjórn, brottfall ákvæða) 452. mál
26.04.2018 11:14 Þskj. 651 1. gr.
26.04.2018 11:14 Þskj. 651 2.–5. gr.
26.04.2018 13:36 Frv. 651

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(hálfur lífeyrir) 453. mál
26.04.2018 11:15 Þskj. 652 1. gr.
26.04.2018 11:15 Þskj. 652 2.–3. gr.
26.04.2018 13:36 Frv. 652

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 79
Fjöldi nei-atkvæða: 1
Fjarverandi: 2