Atkvæði þingmanns: Þorgrímur Sigmundsson


Atkvæðaskrá

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020

2. mál
11.12.2019 15:52 Brtt. 662 1–2
11.12.2019 15:53 Brtt. 660
11.12.2019 15:53 Frv. 612, svo breytt, greiðir ekki atkvæði

Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu

7. mál
17.12.2019 15:17 Brtt. 782, (ný tillögugrein) greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 15:18 Till. 7, svo breytt, greiðir ekki atkvæði

300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga

17. mál
16.12.2019 21:10 Till. 17 greiðir ekki atkvæði

Rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara

22. mál
16.12.2019 19:17 Brtt. 665
16.12.2019 19:18 Þskj. 22 Tillgr., svo breytt,
16.12.2019 19:18 Till. 22 , svo breytt,

Endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt

32. mál
17.12.2019 15:11 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 756 greiðir ekki atkvæði

Fræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu

36. mál
16.12.2019 19:20 Till. 36

Landlæknir og lýðheilsa

(skrá um heilabilunarsjúkdóma) 62. mál
16.12.2019 19:23 Þskj. 62 1. gr.
16.12.2019 19:23 Þskj. 62 2. gr.
17.12.2019 14:37 Frv. 62

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023

102. mál
16.12.2019 19:07 Brtt. 696 1–14
16.12.2019 19:07 Þskj. 102 Tillgr., svo breytt,
16.12.2019 19:08 Till. 102 , svo breytt,

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(Grænland og Færeyjar) 104. mál
16.12.2019 18:36 Þskj. 104 1. gr.
16.12.2019 18:36 Þskj. 104 2.–3. gr.
17.12.2019 14:18 Frv. 104

Mótun klasastefnu

121. mál
12.03.2020 14:26 Brtt. 1093
12.03.2020 14:26 Þskj. 121 Tillgr., svo breytt,
12.03.2020 14:26 Till. 121, svo breytt,

Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta

122. mál
17.10.2019 12:41 Þskj. 122 1. gr.
17.10.2019 12:41 Þskj. 122 2. gr.
17.10.2019 12:42 Brtt. 283 1–6
17.10.2019 12:42 Þskj. 122 3.–12. gr., svo breyttar,
17.10.2019 12:42 Þskj. 122 13.–15. gr.
17.10.2019 12:46 Frv. 122

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(hækkun starfslokaaldurs) 129. mál
16.12.2019 21:13 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 723

Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu

142. mál
17.10.2019 12:38 Brtt. 264 1 (ný 1. gr.)
17.10.2019 12:38 Brtt. 264 2–3
17.10.2019 12:38 Þskj. 142 2.–4. gr., svo breyttar,
17.10.2019 12:39 Brtt. 264 4
17.10.2019 12:39 Þskj. 142 5. gr., 1.–3. tölul., svo breyttir,
17.10.2019 12:40 Þskj. 142 5. gr., 4.–5. tölul. (verða 4.–7. tl.), svo breyttir,
17.10.2019 12:45 Afbrigði 58109
17.10.2019 12:45 Frv. 142

Umferðarlög

175. mál
17.10.2019 12:43 Þskj. 176 1. gr.
17.10.2019 12:43 Þskj. 176 2. gr.
17.10.2019 12:47 Frv. 176

Þingsköp Alþingis

(aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis) 202. mál
16.12.2019 19:11 Þskj. 215 1. gr.
16.12.2019 19:11 Þskj. 215 2.–3. gr.
17.12.2019 14:34 Frv. 215

Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(efling neytendaverndar o.fl.) 223. mál
16.12.2019 20:16 Brtt. 719 7, nýtt kaflaheiti,
16.12.2019 20:17 Brtt. 719 1
16.12.2019 20:17 Þskj. 240 1. gr., svo breytt,
16.12.2019 20:17 Brtt. 719 2
16.12.2019 20:17 Þskj. 240 2. gr., svo breytt,
16.12.2019 20:18 Brtt. 719 3 (ný grein, verður 3. gr.)
16.12.2019 20:18 Brtt. 738 1 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:20 Brtt. 719 4
16.12.2019 20:20 Þskj. 240 3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt,
16.12.2019 20:20 Brtt. 719 5
16.12.2019 20:20 Þskj. 240 4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt,
16.12.2019 20:21 Brtt. 738 2 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:21 Brtt. 719 6 (tvær nýjar greinar, verða 6.–7. gr.)
16.12.2019 20:22 Brtt. 719 8 (tvær nýjar greinar, verða 8.–9. gr.)
16.12.2019 20:22 Brtt. 719 9
16.12.2019 20:22 Þskj. 240 5. gr. (verður 10. gr.), svo breytt,
16.12.2019 20:22 Brtt. 719 10 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:49 Frv. 240

Tollalög o.fl.

245. mál
11.12.2019 15:56 Frv. 266

Íslenskur ríkisborgararéttur

252. mál
20.02.2020 12:04 Brtt. 948 1
20.02.2020 12:05 Þskj. 273 1. gr., a-liður,
20.02.2020 12:06 Þskj. 273 1. gr., b-liður, svo breytt,
20.02.2020 12:07 Brtt. 948 2
20.02.2020 12:07 Þskj. 273 2. gr., a–e-liðir
20.02.2020 12:09 Þskj. 273 2. gr., f-liður,
20.02.2020 12:10 Þskj. 273 2. gr., g-liður,
20.02.2020 12:13 Þskj. 273 3.–5. gr. greiðir ekki atkvæði
20.02.2020 12:14 Brtt. 948 3
20.02.2020 12:14 Þskj. 273 6. gr., svo breytt,

Sviðslistir

276. mál
16.12.2019 19:04 Brtt. 652 1
16.12.2019 19:04 Þskj. 305 1. gr., svo breytt,
16.12.2019 19:05 Brtt. 652 2–15
16.12.2019 19:05 Þskj. 305 2.–21. gr. og ákvæði til bráðabirgða I–III, svo breytt,
17.12.2019 14:30 Frv. 305

Innheimta opinberra skatta og gjalda

314. mál
16.12.2019 19:08 Brtt. 673 1
16.12.2019 19:09 Þskj. 355 1. gr., svo breytt,
16.12.2019 19:09 Brtt. 673 2–6
16.12.2019 19:09 Þskj. 355 2.–22. gr., svo breyttar,
17.12.2019 14:31 Frv. 355

Breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar

(alþjóðlegar skuldbindingar) 315. mál
16.12.2019 19:11 Þskj. 356 1. gr.
16.12.2019 19:12 Brtt. 681 1–3
16.12.2019 19:12 Þskj. 356 2.–4. gr., svo breyttar,
16.12.2019 19:12 Þskj. 356 5. gr.
16.12.2019 19:13 Brtt. 681 4 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:36 Frv. 356

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(smáskipaviðmið og mönnunarkröfur) 316. mál
16.12.2019 19:14 Þskj. 357 1. gr.
16.12.2019 19:14 Þskj. 357 2.–4. gr.
17.12.2019 14:36 Frv. 357

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta

(leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.) 317. mál
04.03.2020 17:18 Þskj. 360 1. gr. greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:18 Þskj. 360 2.–4. gr. greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:19 Brtt. 1026 1 greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:20 Þskj. 360 5. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:21 Brtt. 1026 2 greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:21 Þskj. 360 6. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:21 Þskj. 360 7. gr. greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:22 Brtt. 1026 3 greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:22 Þskj. 360 8. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði

Breyting á ýmsum lögum um matvæli

(einföldun regluverks og EES-reglur) 318. mál
16.12.2019 18:41 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 683
16.12.2019 18:41 Brtt. 711 1
16.12.2019 18:41 Brtt. 655 1 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:42 Þskj. 361 1. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:42 Brtt. 655 2–19 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:42 Þskj. 361 2.–35. gr. (verða 2.–38. gr.), svo breyttar, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:43 Brtt. 711 2 (36. gr. falli brott)
16.12.2019 18:43 Brtt. 655 20 (37. gr. falli brott) greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:44 Brtt. 655 21 (ný grein, verður 39. gr.) greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:45 Brtt. 655 22 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:45 Þskj. 361 38. gr. (verður 40. gr.) greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:46 Brtt. 711 3 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:19 Brtt. 776
17.12.2019 14:19 Frv. 361, svo breytt, greiðir ekki atkvæði

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

319. mál
16.12.2019 10:42 Afbrigði 58593 fjarverandi
16.12.2019 19:39 Brtt. 722 1
16.12.2019 19:39 Þskj. 362 1. gr., svo breytt,
16.12.2019 19:40 Brtt. 744 1
16.12.2019 19:40 Brtt. 722 2–3
16.12.2019 19:40 Þskj. 362 2.–3. gr., svo breyttar,
16.12.2019 19:41 Þskj. 362 4.–8. gr.
16.12.2019 19:41 Brtt. 722 4–5
16.12.2019 19:41 Þskj. 362 9.–10. gr., svo breyttar,
16.12.2019 19:42 Þskj. 362 11.–14. gr.
16.12.2019 19:42 Brtt. 744 2 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 19:44 Þskj. 362 15.–18. gr.
16.12.2019 19:44 Brtt. 722 6
16.12.2019 19:44 Þskj. 362 19. gr., svo, breytt,
16.12.2019 19:45 Þskj. 362 Ákv. til bráðabirgða
17.12.2019 14:43 Frv. 362 greiðir ekki atkvæði

Almennar íbúðir

(hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.) 320. mál
16.12.2019 20:04 Þskj. 363 1. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:04 Brtt. 736 1 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:04 Brtt. 736 2 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:05 Þskj. 363 2. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:05 Brtt. 736 3 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:05 Þskj. 363 3. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:05 Þskj. 363 4.–5. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:06 Brtt. 736 4 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:06 Þskj. 363 6. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:06 Þskj. 363 7.–11. gr., svo breyttar, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:07 Brtt. 736 5–6 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:07 Þskj. 363 12.–13. gr., svo breyttar, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:08 Brtt. 736 7 (ný fyrirsögn) greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 14:46 Frv. 363 greiðir ekki atkvæði

Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd

(heimildir til rannsókna og framfylgdar) 330. mál
04.03.2020 17:24 Þskj. 374 1. gr.
04.03.2020 17:24 Þskj. 374 2. gr.
04.03.2020 17:25 Brtt. 1035 1–20
04.03.2020 17:25 Þskj. 374 B-liðir 8.–25. gr.
04.03.2020 17:26 Þskj. 374 3.–27. gr. (verða 3.–31. gr.), svo breyttar,
05.03.2020 11:55 Frv. 374

Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd

331. mál
04.03.2020 17:27 Þskj. 375 1. gr.
04.03.2020 17:27 Brtt. 1027 1 (ný grein, verður 2. gr.)
04.03.2020 17:28 Þskj. 375 2.–3. gr. (verða 3.–4. gr.)
04.03.2020 17:28 Brtt. 1027 2
04.03.2020 17:28 Þskj. 375 4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt,
05.03.2020 11:55 Frv. 375

Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar

(einföldun regluverks) 332. mál
04.03.2020 17:39 Þskj. 376 1. gr. greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:39 Þskj. 376 2.–9. gr. greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:40 Brtt. 1025 1 (ný grein, verður 10. gr.) greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:41 Þskj. 376 10.–23. gr. (verða 11.–24. gr.) greiðir ekki atkvæði
04.03.2020 17:42 Brtt. 1025 2 (ný grein, verður 25. gr.) greiðir ekki atkvæði
05.03.2020 12:01 Frv. 376 greiðir ekki atkvæði

Fjáraukalög 2019

364. mál
11.12.2019 15:44 Afbrigði 58559
13.12.2019 13:49 Brtt. 686
13.12.2019 13:50 Brtt. 658 1 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:50 Brtt. 658 2–5, svo breyttar, greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:51 Brtt. 658 6 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:51 Brtt. 658 7 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:51 Brtt. 658 8.a
13.12.2019 13:52 Brtt. 658 8.b
13.12.2019 13:52 Brtt. 658 8.c
13.12.2019 13:53 Brtt. 658 9
13.12.2019 13:53 Brtt. 658 10 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:56 Brtt. 658 11
13.12.2019 13:56 Brtt. 658 12 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:56 Brtt. 658 13–14 greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 13:59 Þskj. 434 Liður 10.20
13.12.2019 13:59 Þskj. 434 Sundurliðun 1, svo breytt, greiðir ekki atkvæði
13.12.2019 14:00 Þskj. 434 1.–4. gr., svo breyttar, greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 10:33 Afbrigði 58766
17.12.2019 15:07 Brtt. 784
17.12.2019 15:08 Frv. 434, svo breytt,

Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna

(aflýsingar) 371. mál
16.12.2019 19:01 Þskj. 461 1. gr.
16.12.2019 19:01 Þskj. 461 2. gr.
16.12.2019 19:02 Brtt. 659 1–2
16.12.2019 19:02 Þskj. 461 3.–4. gr., svo breyttar,
16.12.2019 19:02 Þskj. 461 5. gr.
17.12.2019 14:29 Frv. 659

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn

(samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.) 374. mál
05.03.2020 12:42 Till. 464 greiðir ekki atkvæði

Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs

381. mál
16.12.2019 20:09 Brtt. 714 1 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:09 Þskj. 487 1. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:09 Brtt. 714 2–7 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:10 Þskj. 487 2.–7. gr. og ákvæði til bráðabirgða, svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 20:10 Brtt. 714 8 (ný fyrirsögn) greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 14:48 Frv. 487 greiðir ekki atkvæði

Búvörulög og tollalög

(úthlutun tollkvóta) 382. mál
16.12.2019 18:51 Þskj. 488 1. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:51 Brtt. 697 1 (ný 2. gr.) greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:52 Þskj. 488 3. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:52 Brtt. 697 2 greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:52 Þskj. 488 4. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:53 Þskj. 488 5.–6. gr. greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 14:26 Frv. 488 greiðir ekki atkvæði

Leiga skráningarskyldra ökutækja

(stjórnvaldssektir) 386. mál
20.02.2020 12:26 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 975
20.02.2020 12:26 Þskj. 499 1. gr. greiðir ekki atkvæði
20.02.2020 12:27 Þskj. 499 2.–4. gr. greiðir ekki atkvæði

Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi

(EES-reglur) 389. mál
20.02.2020 12:14 Þskj. 522 1. gr.
20.02.2020 12:15 Brtt. 950 1–5
20.02.2020 12:15 Þskj. 522 2.–10. gr., svo breyttar,

Tekjustofnar sveitarfélaga

(forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði) 391. mál
16.12.2019 20:35 Þskj. 524 1. gr.
16.12.2019 20:35 Þskj. 524 2.–3. gr.
16.12.2019 20:36 Brtt. 740 1–2
16.12.2019 20:36 Þskj. 524 4.–5. gr., svo breyttar,
16.12.2019 20:36 Þskj. 524 6.–9. gr.
16.12.2019 20:36 Brtt. 740 3, orðist svo,
16.12.2019 20:37 Brtt. 740 4–5
16.12.2019 20:37 Þskj. 524 11.–14. gr., svo breyttar,
16.12.2019 20:37 Brtt. 740 6 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:52 Frv. 524

Fæðingar- og foreldraorlof

(lenging fæðingarorlofs) 393. mál
13.12.2019 13:34 Afbrigði 58572
16.12.2019 19:32 Þskj. 529 1. gr.
16.12.2019 19:32 Þskj. 529 2.–5. gr.
17.12.2019 17:17 Afbrigði 58802
17.12.2019 18:22 Brtt. 778 1–3 greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 18:23 Brtt. 826 greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 18:24 Brtt. 825 greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 18:24 Brtt. 778 4 greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 18:24 Frv. 529, svo breytt,

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi) 428. mál
11.12.2019 15:45 Till. 590

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(neytendavernd) 429. mál
11.12.2019 15:46 Till. 591

Staðfesting ríkisreiknings 2018

431. mál
16.12.2019 18:34 Þskj. 595 1. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 18:34 Þskj. 595 2. gr. greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 14:18 Frv. 595 greiðir ekki atkvæði

Virðisaukaskattur og tekjuskattur

(vistvæn ökutæki o.fl.) 432. mál
16.12.2019 20:25 Brtt. 742 1
16.12.2019 20:25 Þskj. 596 1. gr., svo breytt,
16.12.2019 20:25 Brtt. 742 2–3
16.12.2019 20:25 Þskj. 596 2.–4. gr., svo breyttar,
16.12.2019 20:26 Brtt. 742 4 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:49 Brtt. 777 1–2
17.12.2019 14:50 Frv. 596 svo breytt,

Búvörulög

(greiðslumark mjólkur) 433. mál
16.12.2019 18:58 Brtt. 725 1 nei
16.12.2019 18:59 Þskj. 597 1. gr.
16.12.2019 18:59 Þskj. 597 2. gr.
16.12.2019 19:00 Brtt. 725 2 nei
16.12.2019 19:00 Þskj. 597 3. gr.
16.12.2019 19:00 Brtt. 679 (ný fyrirsögn)
17.12.2019 14:28 Frv. 597

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020

438. mál
11.12.2019 15:47 Till. 602

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl.

(viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar) 449. mál
10.12.2019 14:08 Afbrigði 58558 nei
16.12.2019 20:49 Þskj. 625 1. gr.
16.12.2019 20:50 Brtt. 731 1 (ný grein, verður 2. gr.)
16.12.2019 20:50 Þskj. 625 2.–6. gr. (verða 3.–7. gr.
16.12.2019 20:51 Brtt. 731 2 (ný grein, verður 8. gr.)
16.12.2019 20:51 Þskj. 625 7.–20. gr. (verða 9.–22. gr.
17.12.2019 15:01 Frv. 625

Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld

(staðgreiðsla, álagning o.fl.) 450. mál
12.03.2020 14:23 Þskj. 626 1. gr.
12.03.2020 14:24 Brtt. 1058 1–11
12.03.2020 14:24 Þskj. 626 2.–31. gr. (verða 2.–35. gr.), svo breyttar),

Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði

451. mál
20.02.2020 12:16 Þskj. 627 1. gr.
20.02.2020 12:16 Þskj. 627 2. gr.
20.02.2020 12:16 Brtt. 920 1–6
20.02.2020 12:16 Þskj. 627 3.–21. gr. og ákvæði til bráðabirgða, svo breytt,

Skráning raunverulegra eigenda

452. mál
16.12.2019 19:10 Þskj. 629 1. gr.
16.12.2019 19:10 Þskj. 629 2. gr.
17.12.2019 14:31 Frv. 629

Kynrænt sjálfræði

(skráning kyns) 469. mál
12.12.2019 11:12 Afbrigði 58567 nei
12.12.2019 11:13 Afbrigði 58568 nei
16.12.2019 21:15 Þskj. 684 1. gr. greiðir ekki atkvæði
16.12.2019 21:15 Þskj. 684 2.–3. gr. greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 15:03 Frv. 684 greiðir ekki atkvæði

Vegalög

(framlenging) 471. mál
16.12.2019 21:17 Þskj. 687 1. gr.
16.12.2019 21:17 Þskj. 687 2. gr.
17.12.2019 15:04 Frv. 687

Veiting ríkisborgararéttar

480. mál
16.12.2019 18:32 Afbrigði 58594
17.12.2019 15:09 Þskj. 717 1. gr. greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 15:09 Þskj. 717 2. gr. greiðir ekki atkvæði
17.12.2019 15:21 Afbrigði 58801
17.12.2019 17:20 Frv. 717 greiðir ekki atkvæði

Frestun á fundum Alþingis

481. mál
16.12.2019 21:18 Till. 727

Dánaraðstoð

486. mál
17.12.2019 10:36 Beiðni um skýrslu leyfð 747 greiðir ekki atkvæði

Aðdragandi og afleiðingar óveðurs dagana 9.--11. desember 2019, viðbúnaður og úrbætur

493. mál
17.12.2019 10:39 Beiðni um skýrslu leyfð 775

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

(þagnarskylda persónuverndarfulltrúa) 555. mál
20.02.2020 12:30 Þskj. 914 1. gr.
20.02.2020 12:30 Þskj. 914 2. gr.
12.03.2020 14:23 Frv. 914

Innviðir og þjóðaröryggi

567. mál
17.02.2020 15:59 Beiðni um skýrslu leyfð 933

Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

582. mál
18.02.2020 14:06 Afbrigði 58959

Lyfjalög

(bann við útflutningi lyfja) 618. mál
03.03.2020 15:00 Afbrigði 59042
03.03.2020 15:07 Afbrigði 59044
03.03.2020 15:07 Þskj. 1042 1. gr.
03.03.2020 15:08 Þskj. 1042 2. gr.
03.03.2020 15:10 Afbrigði 59048
03.03.2020 15:10 Frv. 1042

Sveitarstjórnarlög

(neyðarástand í sveitarfélagi) 648. mál
12.03.2020 14:22 Afbrigði 59128

Staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald

(frestun gjalddaga) 659. mál
13.03.2020 11:03 Afbrigði 59147 fjarvist
13.03.2020 14:24 Afbrigði 59150 fjarvist
13.03.2020 15:10 Brtt. 1124 1 fjarvist
13.03.2020 15:10 Þskj. 1119 1. gr., svo breytt, fjarvist
13.03.2020 15:11 Brtt. 1124 2 fjarvist
13.03.2020 15:11 Þskj. 1119 2. gr., svo breytt, fjarvist
13.03.2020 15:11 Þskj. 1119 3. gr. fjarvist
13.03.2020 15:13 Afbrigði 59157 fjarvist
13.03.2020 15:15 Frv. 1119 fjarvist

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 200
Fjöldi nei-atkvæða: 5
Greiðir ekki atkvæði: 87
Tilkynnt fjarvist: 9
Fjarverandi: 1