Atkvæði þingmanns: Guðmundur H. Garðarsson


Atkvæðaskrá

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

37. mál
23.11.1994 14:17 Till. vísað til síðari umr. 37

Aðgerðir til að draga úr kynjamisrétti

38. mál
16.11.1994 16:01 Till. vísað til síðari umr. 38 fjarstaddur

Foreldrafræðsla

39. mál
16.11.1994 16:01 Till. vísað til síðari umr. 39

Varðveisla arfs húsmæðraskóla

40. mál
16.11.1994 16:02 Till. vísað til síðari umr. 40

Endurskoðun á launakerfi ríkisins

41. mál
16.11.1994 16:02 Till. vísað til síðari umr. 41

Þingsköp Alþingis

(þingskapalaganefnd) 42. mál
16.11.1994 16:03 Frv. vísað til 2. umr. 42

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærsla persónuafsláttar) 49. mál
16.11.1994 16:03 Frv. vísað til 2. umr. 49

Markaðssetning rekaviðar

53. mál
16.11.1994 16:07 Till. vísað til síðari umr. 53

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

54. mál
23.11.1994 14:17 Till. vísað til síðari umr. 54

Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu

56. mál
16.11.1994 16:04 Till. vísað til síðari umr. 56

Sjóvarnir

61. mál
16.11.1994 16:04 Frv. vísað til 2. umr. 61

Ferðaþjónusta

62. mál
23.11.1994 14:18 Frv. vísað til 2. umr. 62

Ferðamálastefna

63. mál
23.11.1994 14:18 Till. vísað til síðari umr. 63

Aðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímor

69. mál
18.11.1994 13:46 Till. vísað til síðari umr. 69

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

70. mál
24.11.1994 14:13 Frv. vísað til 2. umr. 70 fjarstaddur

Kennsla í iðjuþjálfun

91. mál
21.11.1994 15:12 Till. vísað til síðari umr. 93

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

107. mál
18.11.1994 13:46 Þskj. 110 1. gr.
18.11.1994 13:47 Brtt. 248
18.11.1994 13:47 Þskj. 110 2. gr. svo breytt
18.11.1994 13:47 Þskj. 110 3 - 4. gr.
18.11.1994 13:48 Frv. vísað til 3. umr. 110
18.11.1994 13:51 Afbrigði 11206 fjarstaddur
18.11.1994 13:52 Frv. 110

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.) 123. mál
18.11.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 128

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa) 125. mál
10.11.1994 10:41 Frv. vísað til 2. umr. 130 fjarstaddur

Rannsóknarráð Íslands

(skipan ráðsins) 136. mál
21.11.1994 15:14 Frv. vísað til 2. umr. 142

Kynning á íslenskri menningu

145. mál
18.11.1994 13:48 Frv. vísað til 2. umr. 153

Fæðingarorlof

(endurskoðun laga) 147. mál
21.11.1994 15:15 Till. vísað til síðari umr. 155

Sumarmissiri við Háskóla Íslands

152. mál
16.11.1994 16:05 Till. vísað til síðari umr. 164

Tekjuskattur og eignarskattur

(sameining og yfirtaka félaga) 153. mál
16.11.1994 16:05 Frv. vísað til 2. umr. 166

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur barna og uppsafnaður persónuafsláttur) 154. mál
16.11.1994 16:06 Frv. vísað til 2. umr. 167

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög) 165. mál
10.11.1994 10:41 Frv. vísað til 2. umr. 179 fjarstaddur

Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

172. mál
23.11.1994 14:19 Till. vísað til síðari umr. 186

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

174. mál
18.11.1994 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 191

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs) 175. mál
18.11.1994 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 192

Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

(lögveðsréttur lóðarleigu) 177. mál
10.11.1994 10:42 Frv. vísað til 2. umr. 194 fjarstaddur

Vegalög

(reiðhjólavegir) 178. mál
18.11.1994 13:45 Frv. vísað til 2. umr. 196

Bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu

182. mál
18.11.1994 13:43 Till. vísað til síðari umr. 204

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.) 189. mál
16.11.1994 16:06 Frv. vísað til 2. umr. 211

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.) 190. mál
21.11.1994 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 212

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur o.fl.) 191. mál
21.11.1994 15:13 Frv. vísað til 2. umr. 214

Fæðingarorlof

(lenging orlofs) 192. mál
21.11.1994 15:14 Frv. vísað til 2. umr. 215

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests

194. mál
18.11.1994 13:49 Till. vísað til síðari umr. 217

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa) 197. mál
24.11.1994 14:15 Frv. vísað til 2. umr. 223 fjarstaddur

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

198. mál
23.11.1994 14:16 Frv. vísað til 2. umr. 224

Umferðaröryggismál

203. mál
24.11.1994 14:14 Till. vísað til síðari umr. 229 fjarstaddur

Vernd Breiðafjarðar

206. mál
18.11.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 232

Útflutningur hrossa

(heildarlög) 209. mál
18.11.1994 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 235

Skoðun kvikmynda

(heildarlög) 219. mál
24.11.1994 14:15 Frv. vísað til 2. umr. 253 fjarstaddur

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 40
Fjarstaddur: 9