Atkvæði þingmanns: Arnbjörg Sveinsdóttir


Atkvæðaskrá

Heilbrigðisáætlun

57. mál
31.05.2017 14:24 Brtt. 758 1 (ný tillögugrein)
31.05.2017 14:24 Brtt. 758 2 (ný fyrirsögn)
31.05.2017 14:26 Till. 114, svo breytt,

Heildstæð stefna í málefnum einstaklinga með heilabilun

62. mál
31.05.2017 14:29 Brtt. 825
31.05.2017 14:29 Tillgr. 119, svo breytt,
31.05.2017 14:30 Till. 119, svo breytt,

Jafnræði í skráningu foreldratengsla

102. mál
31.05.2017 14:32 Brtt. 918 (ný tillögugrein)
31.05.2017 14:32 Till. 161, svo breytt,

Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum

111. mál
31.05.2017 20:38 Brtt. 932 1
31.05.2017 20:39 Þskj. 170 1. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:39 Brtt. 932 2–26
31.05.2017 20:39 Þskj. 170 2.–33. gr. (verða 2.–34. gr.) og viðauki, svo breytt,
01.06.2017 00:39 Frv. 170

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá) 116. mál
31.05.2017 21:56 Þskj. 175 1. gr.
31.05.2017 21:56 Brtt. 923 (ný 2. gr.)
01.06.2017 00:50 Frv. 175

Orkuskipti

146. mál
31.05.2017 14:20 Brtt. 828 1–8
31.05.2017 14:20 Tillgr. 205, svo breytt,
31.05.2017 14:20 Till. 205, svo breytt,

Almannatryggingar

(leiðrétting) 150. mál
22.02.2017 15:36 Afbrigði 54186

Uppbygging að Hrauni í Öxnadal

193. mál
31.05.2017 14:34 Brtt. 885 1–2
31.05.2017 14:34 Tillgr. 264, svo breytt,
31.05.2017 14:34 Till. 264, svo breytt,

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur) 216. mál
31.05.2017 14:42 Brtt. 951 1–2 nei
31.05.2017 14:43 Frv. 857

Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna

(innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur) 234. mál
31.05.2017 14:01 Frv. 326

Vopnalög

(forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur) 235. mál
31.05.2017 13:58 Frv. 856

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningarréttur erlendra ríkisborgara) 258. mál
31.05.2017 21:58 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 941

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) 272. mál
31.05.2017 20:12 Þskj. 379 1. gr.
31.05.2017 20:12 Þskj. 379 2. gr.
31.05.2017 20:12 Brtt. 985 1 fjarverandi
31.05.2017 20:13 Þskj. 379 3. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:13 Brtt. 985 2
31.05.2017 20:13 Þskj. 379 4. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:14 Brtt. 985 3
31.05.2017 20:14 Þskj. 379 5. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:14 Þskj. 379 6. gr.
31.05.2017 20:14 Brtt. 985 4
31.05.2017 20:15 Þskj. 379 7. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:15 Þskj. 379 8.–9. gr.
01.06.2017 00:37 Frv. 379

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði) 306. mál
31.05.2017 21:39 Brtt. 943
31.05.2017 21:44 Þskj. 418 1. gr., svo breytt,
31.05.2017 21:45 Þskj. 418 2. gr.
01.06.2017 00:48 Frv. 418

Umferðarlög

(bílastæðagjöld) 307. mál
31.05.2017 14:04 Brtt. 925
31.05.2017 14:04 Frv. 419, svo breytt,

Endurskoðendur

(eftirlitsgjald) 312. mál
31.05.2017 13:58 Frv. 428

Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur

(EES-reglur o.fl.) 333. mál
31.05.2017 21:34 Þskj. 453 1. gr.
31.05.2017 21:34 Þskj. 453 2.–19. gr. fjarverandi
31.05.2017 21:35 Brtt. 805
31.05.2017 21:35 Þskj. 453 20. gr., svo breytt,
01.06.2017 00:44 Frv. 453

Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, refsiákvæði) 355. mál
31.05.2017 14:04 Frv. 482

Loftslagsmál

(losun lofttegunda, EES-reglur) 356. mál
31.05.2017 14:05 Frv. 483

Lyfjastefna til ársins 2022

372. mál
31.05.2017 14:15 Brtt. 909 1–3
31.05.2017 14:15 Tillgr. 501, svo breytt,
31.05.2017 14:16 Till. 501, svo breytt,

Meðferð sakamála

(rafræn undirritun sakbornings) 374. mál
31.05.2017 13:58 Brtt. 886
31.05.2017 13:59 Frv. 503, svo breytt,

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda) 376. mál
31.05.2017 21:36 Þskj. 505 1. gr.
31.05.2017 21:36 Þskj. 505 2.–5. gr.
31.05.2017 21:36 Brtt. 945 1–8
31.05.2017 21:36 Þskj. 505 6.–49. gr., svo breyttar,
01.06.2017 00:47 Frv. 505

Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar

378. mál
31.05.2017 14:10 Brtt. 939 1–8
31.05.2017 14:11 Tillgr. 507, svo breytt,
31.05.2017 14:11 Till. 507, svo breytt,

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.) 385. mál
31.05.2017 20:20 Þskj. 515 1. gr.
31.05.2017 20:20 Þskj. 515 2. gr.
31.05.2017 20:21 Brtt. 859 1 (3. gr. falli brott)
31.05.2017 20:27 Þskj. 515 4. gr. (verður 3. gr.)
31.05.2017 20:29 Brtt. 859 2
31.05.2017 20:30 Þskj. 515 5. gr. (verður 4. gr.), svo breytt,
31.05.2017 20:30 Þskj. 515 6. gr. (verður 5. gr.)
31.05.2017 20:30 Brtt. 859 3 (ný 7. gr., verður 6. gr.)
31.05.2017 20:31 Þskj. 515 8.–9. gr. (verða 7.–8. gr.)
31.05.2017 20:32 Brtt. 910 nei
31.05.2017 20:32 Brtt. 859 4–14
31.05.2017 20:34 Þskj. 515 10.–12. gr. (verða 9.–12. gr.), svo breyttar,
31.05.2017 20:34 Þskj. 515 13.–14. gr., svo breyttar,
31.05.2017 20:35 Þskj. 515 15. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:35 Þskj. 515 16. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:36 Þskj. 515 17. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:36 Þskj. 515 18.–25. gr., svo breyttar,
31.05.2017 20:36 Þskj. 515 26. gr., svo breytt,
01.06.2017 00:38 Frv. 515

Skortsala og skuldatryggingar

(EES-reglur) 386. mál
31.05.2017 20:17 Þskj. 516 1. gr.
31.05.2017 20:17 Brtt. 826 1–3
31.05.2017 20:18 Þskj. 516 2.–14. gr., svo breyttar,
01.06.2017 00:38 Frv. 516

Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands

387. mál
31.05.2017 14:01 Frv. 517

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga) 389. mál
31.05.2017 14:07 Frv. 519

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms) 392. mál
31.05.2017 13:59 Brtt. 934 1–2
31.05.2017 13:59 Frv. 522, svo breytt,

Vátryggingasamstæður

400. mál
31.05.2017 20:37 Þskj. 531 1. gr.
31.05.2017 20:37 Brtt. 916 1–24
31.05.2017 20:38 Þskj. 531 2.–56. gr., svo breyttar,
01.06.2017 00:39 Frv. 531

Lánshæfismatsfyrirtæki

(EES-reglur) 401. mál
31.05.2017 19:59 Þskj. 532 1. gr.
31.05.2017 19:59 Brtt. 813 1–7
31.05.2017 19:59 Þskj. 532 2.–10. gr. (verða 2.–9. gr.), svo breyttar,
01.06.2017 00:35 Frv. 532

Fjármálaáætlun 2018--2022

402. mál
01.06.2017 01:33 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 873 nei
01.06.2017 01:38 Brtt. 843 2 (a-liður) nei
01.06.2017 01:42 Brtt. 843 2 (b–c-liðir) nei
01.06.2017 01:45 Brtt. 843 2 (d–e-liðir) nei
01.06.2017 01:48 Brtt. 843 2 (f–h-liðir) nei
01.06.2017 01:50 Brtt. 843 2 (i-liður) nei
01.06.2017 01:53 Brtt. 843 2 (j–k-liðir) nei
01.06.2017 01:55 Brtt. 843 1 (a–d-liðir) nei
01.06.2017 01:57 Brtt. 871 1–2 nei
01.06.2017 01:59 Þskj. 533 Inngangsgr. og lykiltölur
01.06.2017 01:59 Þskj. 533 Fjárstreymisyfirlit
01.06.2017 02:01 Þskj. 533 Heildarútgjöld
01.06.2017 02:01 Þskj. 533 Útgjaldarammar
01.06.2017 02:08 Till. 533

Vegabréf

(samningar um framleiðslu vegabréfa) 405. mál
31.05.2017 19:55 Þskj. 536 1. gr.
31.05.2017 19:56 Þskj. 536 2. gr.
01.06.2017 00:34 Frv. 536

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.) 411. mál
31.05.2017 20:03 Þskj. 542 1. gr.
31.05.2017 20:03 Brtt. 814
31.05.2017 20:04 Þskj. 542 2. gr., svo breytt,
31.05.2017 20:04 Þskj. 542 3. gr.
31.05.2017 20:04 Brtt. 841 nei
31.05.2017 20:05 Þskj. 542 4.–5. gr.
01.06.2017 00:36 Frv. 542

Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa

(eftirlit með vigtunarleyfishöfum) 412. mál
31.05.2017 20:07 Brtt. 887 nei
31.05.2017 20:07 Þskj. 544 1. gr.
31.05.2017 20:07 Þskj. 544 2.–4. gr.
01.06.2017 00:36 Frv. 544

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

(grunnlínupunktar og aðlægt belti) 413. mál
31.05.2017 19:56 Þskj. 546 1. gr.
31.05.2017 19:56 Þskj. 546 2.–4. gr.
01.06.2017 00:35 Frv. 546

Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021

434. mál
31.05.2017 14:13 Brtt. 911
31.05.2017 14:13 Tillgr. 567, svo breytt,
31.05.2017 14:13 Till. 567, svo breytt,

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun) 437. mál
30.05.2017 22:55 Afbrigði 54568 fjarverandi
31.05.2017 21:30 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 966 nei
31.05.2017 21:30 Þskj. 570 1. gr.
31.05.2017 21:30 Þskj. 570 2. gr.
31.05.2017 21:32 Brtt. 983 (við brtt. 942)
31.05.2017 21:33 Brtt. 942 1
31.05.2017 21:33 Þskj. 570 3. gr., svo breytt,
31.05.2017 21:33 Brtt. 942 2
31.05.2017 21:33 Þskj. 570 4. gr., svo breytt,
31.05.2017 21:34 Þskj. 570 5. gr.
01.06.2017 00:44 Frv. 570

Dómstólar o.fl.

(fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála) 481. mál
31.05.2017 21:45 Þskj. 672 1. gr.
31.05.2017 21:46 Brtt. 839 1 (tvær nýjar greinar, verða 2.–3. gr.)
31.05.2017 21:46 Þskj. 672 2.–3. gr. (verða 4.–5. gr.)
31.05.2017 21:46 Brtt. 839 2 (ný fyrirsögn)
01.06.2017 00:48 Frv. 672

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(kröfur til mönnunar o.fl.) 523. mál
31.05.2017 21:51 Brtt. 924
31.05.2017 21:52 Þskj. 753 1. gr., svo breytt,
31.05.2017 21:52 Þskj. 753 2.–3. gr.
01.06.2017 00:50 Frv. 753

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun) 524. mál
31.05.2017 20:54 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 940 nei
31.05.2017 20:54 Þskj. 755 1. gr.
31.05.2017 20:55 Þskj. 755 2. gr.
01.06.2017 00:41 Frv. 755

Útlendingar

(skiptinemar) 544. mál
31.05.2017 21:50 Þskj. 798 1. gr.
31.05.2017 21:51 Þskj. 798 2. gr.
31.05.2017 21:51 Brtt. 901 (ný fyrirsögn)
01.06.2017 00:49 Frv. 798

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.

(framkvæmd og dagsetningar) 553. mál
31.05.2017 21:50 Þskj. 829 1. gr.
31.05.2017 21:50 Þskj. 829 2.–7. gr.
01.06.2017 00:49 Frv. 829

Kjararáð

(frestun á framkvæmd lagaákvæða) 574. mál
30.05.2017 20:38 Afbrigði 54566 fjarverandi
31.05.2017 13:57 Þskj. 884 1. gr.
31.05.2017 13:57 Þskj. 884 2.–3. gr.
31.05.2017 19:54 Frv. 884

Frestun á fundum Alþingis

589. mál
31.05.2017 13:39 Till. 933

Veiting ríkisborgararéttar

609. mál
31.05.2017 13:38 Afbrigði 54569
31.05.2017 19:51 Afbrigði 54614
31.05.2017 19:52 Þskj. 977 1. gr.
31.05.2017 19:52 Þskj. 977 2. gr.
01.06.2017 00:28 Afbrigði 54740
01.06.2017 00:30 Frv. 977

Stjórn fiskveiða

(brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða) 612. mál
31.05.2017 19:53 Þskj. 982 1. gr.
31.05.2017 19:53 Þskj. 982 2.–5. gr.
01.06.2017 00:33 Frv. 982

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

622. mál
01.06.2017 17:58 Till. til rökst. dagskrár á þskj. 1024 nei
01.06.2017 18:31 Þskj. 1023 töluliðir 1–15,

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 164
Fjöldi nei-atkvæða: 16
Fjarverandi: 4