Atkvæði þingmanns: Guðrún Helgadóttir


Atkvæðaskrá

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

5. mál
11.03.1999 10:42 Brtt. 1137
11.03.1999 10:43 Till. 5 í heild svo breytt

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

9. mál
08.03.1999 11:52 Tillgr. 9

Vatnajökulsþjóðgarður

16. mál
10.03.1999 14:03 Afbrigði 21389
10.03.1999 14:04 Brtt. 1100
10.03.1999 14:05 Brtt. 1124
10.03.1999 14:05 Till. 16 í heild, svo breytt,

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

41. mál
11.03.1999 11:44 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1134 nei

Afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum

44. mál
09.03.1999 11:04 Þskj. 44 1. gr. fjarverandi
09.03.1999 11:04 Þskj. 44 2. gr. fjarverandi
09.03.1999 11:04 Frv. vísað til 3. umr. 44 fjarverandi
10.03.1999 14:17 Frv. 44

Vegtollar

45. mál
10.03.1999 11:22 Brtt. 1044
10.03.1999 11:24 Till. 45 svo breytt í heild

Vegagerð í afskekktum landshlutum

73. mál
09.03.1999 11:00 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1015 fjarverandi

Vinnuumhverfi sjómanna

81. mál
11.03.1999 10:41 Tillgr. 81
11.03.1999 10:42 Till. 81

Hvalveiðar

92. mál
10.03.1999 11:13 Tillgr. 1018 1.mgr. nei
10.03.1999 11:15 Tillgr. 1018 2. mgr. nei
10.03.1999 11:16 Tillgr. 1018 3. mgr. nei
10.03.1999 11:18 Till. 92 svo breytt nei

Átak til að draga úr reykingum kvenna

95. mál
10.03.1999 11:21 Tillgr. 95
10.03.1999 11:22 Till. 95

Aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna

98. mál
10.03.1999 11:20 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1042 fjarverandi

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

100. mál
10.03.1999 11:28 Brtt. 1048
10.03.1999 11:28 Till. 100 svo breytt í heild

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

135. mál
08.03.1999 11:02 Brtt. 923 1
08.03.1999 11:02 Þskj. 135 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:02 Þskj. 135 2. gr.
08.03.1999 11:03 Brtt. 923 2
08.03.1999 11:03 Þskj. 135 3. gr., svo rbeytt,
08.03.1999 11:05 Brtt. 923 3 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:05 Þskj. 135 5. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:06 Brtt. 923 4.–32.
08.03.1999 11:06 Þskj. 135 6.–50. gr., svo breyttar,
08.03.1999 11:07 Þskj. 135 51. gr.
08.03.1999 11:07 Frv. vísað til 3. umr. 135
10.03.1999 14:09 Frv. 1028 greiðir ekki atkvæði

Ríkisreikningur 1997

152. mál
08.03.1999 12:03 Þskj. 152 1. g r.
08.03.1999 12:04 Þskj. 152 2.–3. gr.
08.03.1999 12:04 Frv. vísað til 3. umr. 152
09.03.1999 11:06 Frv. 152 fjarverandi

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

160. mál
10.03.1999 14:26 Brtt. 1082
10.03.1999 14:26 Till. 160 svo breytt

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.) 183. mál
08.03.1999 10:50 Brtt. 973 1 inngangur og a
08.03.1999 10:50 Brtt. 973 1 b nei
08.03.1999 10:51 Brtt. 973 2
08.03.1999 10:51 Þskj. 199 3. gr.
08.03.1999 10:52 Brtt. 975
08.03.1999 10:54 Brtt. 973 3 a liður og fyrstu tveir málsliðir b
08.03.1999 10:54 Brtt. 973 3 b liður frá jafnfram skal darga fra eingöngu
08.03.1999 10:55 Brtt. 973 3 b fjórði málsliður greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 10:55 Brtt. 973 4
08.03.1999 10:56 Þskj. 199 5. gr., svo breytt,
08.03.1999 10:56 Brtt. 973 5
08.03.1999 10:57 Þskj. 199 6. gr., svo breytt,
08.03.1999 10:57 Þskj. 199 7.–12. gr.
08.03.1999 10:57 Brtt. 973 6
08.03.1999 10:59 Brtt. 974
08.03.1999 11:00 Þskj. 199 13. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:00 Þskj. 199 14. gr.
08.03.1999 11:00 Brtt. 973 7
08.03.1999 11:01 Þskj. 199 15. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:01 Frv. vísað til 3. umr. 199
10.03.1999 14:07 Brtt. 1058
10.03.1999 14:07 Frv. 1027 svo breytt

Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum

184. mál
08.03.1999 11:53 Brtt. 968 1
08.03.1999 11:53 Þskj. 200 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:54 Þskj. 200 2. gr.
08.03.1999 11:54 Brtt. 968 2.–11.
08.03.1999 11:55 Brtt. 968 3.–24. gr., svo breyttar,
08.03.1999 11:55 Þskj. 200 25.–37. gr.
08.03.1999 11:55 Brtt. 968 12
08.03.1999 11:56 Frv. vísað til 3. umr. 200
10.03.1999 14:16 Brtt. 1105
10.03.1999 14:16 Frv. 1035 í heiild svo breytt fjarverandi

Internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum

195. mál
11.03.1999 10:41 Tillgr. 212
11.03.1999 10:41 Till. 212

Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda

196. mál
11.03.1999 10:40 Tillgr. 213
11.03.1999 10:40 Till. 213 fjarverandi

Stofnun vestnorræns menningarsjóðs

197. mál
11.03.1999 10:40 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1108

Opinberar eftirlitsreglur

199. mál
08.03.1999 11:09 Brtt. 990 1
08.03.1999 11:09 Þskj. 217 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:10 Brtt. 990 2–6
08.03.1999 11:10 Þskj. 217 2.–6. gr., svo breyttar,
08.03.1999 11:11 Þskj. 217 7.–9. gr. og ákvæði til brbr. svo br
08.03.1999 11:11 Brtt. 990 7 fjarverandi
08.03.1999 11:11 Frv. vísað til 3. umr. 217
10.03.1999 14:10 Frv. 1030

Stofnun þjóðbúningaráðs

203. mál
10.03.1999 14:29 Tillgr. 221
10.03.1999 14:29 Till. 221

Þriggja fasa rafmagn

204. mál
10.03.1999 11:29 Tillgr. 222
10.03.1999 11:29 Till. 222

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(vöruþróunar- og markaðsdeild) 223. mál
10.03.1999 10:56 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1023
10.03.1999 10:56 Þskj. 250 1. gr. greiðir ekki atkvæði
10.03.1999 10:56 Þskj. 250 2. gr. greiðir ekki atkvæði
10.03.1999 10:57 Brtt. 988 greiðir ekki atkvæði
10.03.1999 10:57 Þskj. 250 3. gr. greiðir ekki atkvæði
10.03.1999 10:57 Frv. vísað til 3. umr. 250
10.03.1999 20:58 Frv. 1119 greiðir ekki atkvæði

Verðbréfasjóðir

(innlendir sjóðir) 224. mál
08.03.1999 11:08 Brtt. 991
08.03.1999 11:08 Frv. 931 svo breytt

Orkusjóður

225. mál
08.03.1999 12:06 Þskj. 252 1. gr.
08.03.1999 12:07 Brtt. 1012 1
08.03.1999 12:07 Þskj. 252 2. gr., svo breytt,
08.03.1999 12:08 Brtt. 1012 2
08.03.1999 12:08 Þskj. 252 3. gr., svo breytt,
08.03.1999 12:08 Brtt. 1012 3
08.03.1999 12:09 Þskj. 252 5.–10. gr.
08.03.1999 12:09 Brtt. 1012 4
08.03.1999 12:09 Frv. vísað til 3. umr. 252
10.03.1999 14:13 Frv. 1039

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(gjaldsvið o.fl.) 226. mál
08.03.1999 11:35 Brtt. 1002 1
08.03.1999 11:36 Þskj. 253 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:36 Þskj. 253 2. gr.
08.03.1999 11:37 Brtt. 1002 2–5
08.03.1999 11:37 Þskj. 253 3.–14. gr., svo breyttar,
08.03.1999 11:37 Þskj. 253 15. gr.
08.03.1999 11:37 Brtt. 1002 6
08.03.1999 11:38 Frv. vísað til 3. umr. 253
10.03.1999 14:11 Frv. 1034

Kræklingarækt

241. mál
10.03.1999 14:27 Brtt. 1083
10.03.1999 14:27 Till. 272 í heild, svo breytt, fjarverandi

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(peningavinningar) 252. mál
11.03.1999 10:38 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1069

Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga

(peningavinningar) 253. mál
11.03.1999 10:39 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1096

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan) 254. mál
25.03.1999 10:56 Frv. 845 Frumvarp, frv. þarf samþykki næsta þings greiðir ekki atkvæði

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(sjálfvirkt kerfi) 260. mál
08.03.1999 11:57 Brtt. 993 1
08.03.1999 11:58 Þskj. 298 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:58 Þskj. 298 2.–8. gr.
08.03.1999 11:58 Brtt. 993 2
08.03.1999 11:59 Brtt. 993 3
08.03.1999 11:59 Frv. vísað til 3. umr. 298
10.03.1999 14:12 Frv. 1037

Leigubifreiðar

(skilyrði til aksturs) 281. mál
08.03.1999 12:00 Brtt. 995 1
08.03.1999 12:00 Brtt. 995 2
08.03.1999 12:01 Þskj. 329 2. gr.
08.03.1999 12:02 Frv. vísað til 3. umr. 329
10.03.1999 14:12 Frv. 1038

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(ráðningartími héraðspresta) 311. mál
08.03.1999 10:45 Þskj. 372 1. gr.
08.03.1999 10:46 Þskj. 372 2. gr.
08.03.1999 10:46 Frv. vísað til 3. umr. 372
09.03.1999 11:05 Frv. 372 fjarverandi

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög) 324. mál
08.03.1999 11:15 Þskj. 391 1. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:15 Brtt. 999 1 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:16 Þskj. 391 2. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:16 Brtt. 999 2 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:17 Þskj. 391 3. gr.,s vo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:17 Þskj. 391 4. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:18 Brtt. 999 3 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:18 Þskj. 391 5. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:18 Þskj. 391 6. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:19 Brtt. 999 4 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:19 Þskj. 391 7. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:19 Brtt. 999 5 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:20 Þskj. 391 8. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:20 Brtt. 999 6 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:20 Þskj. 391 9. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:21 Brtt. 999 7 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:21 Þskj. 391 10. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:21 Brtt. 999 8 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:22 Þskj. 391 11. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:22 Þskj. 391 12.–14. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:22 Brtt. 999 9 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:23 Þskj. 391 15. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:23 Brtt. 999 10 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:23 Frv. vísað til 3. umr. 391
11.03.1999 10:47 Brtt. 1117 fjarverandi
11.03.1999 10:49 Frv. 1032 í heild svo br greiðir ekki atkvæði

Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi

327. mál
10.03.1999 20:52 Tillgr. 404
10.03.1999 20:53 Till. 404

Rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu

341. mál
08.03.1999 11:56 Tillgr. 437
08.03.1999 11:57 Till. 437

Íslenski hesturinn

342. mál
10.03.1999 11:26 Brtt. 1047 1
10.03.1999 11:26 Brtt. 1047 2
10.03.1999 11:27 Till. 440 svo breytt í heild

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(grásleppuveiðar) 344. mál
08.03.1999 12:03 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1003

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins) 352. mál
11.03.1999 11:26 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1091
11.03.1999 11:29 Brtt. 1060 1 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:30 Brtt. 1094
11.03.1999 11:32 Brtt. 1060 2 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:33 Brtt. 1060 3 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:33 Brtt. 1060 4 fjarverandi
11.03.1999 11:34 Brtt. 1060 5 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:34 Brtt. 1060 6 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:34 Brtt. 1060 7 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:35 Frv. vísað til 3. umr. 475 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 16:04 Frv. 475 með áorðn breyt á þskj. 1060 greiðir ekki atkvæði

Meðferð opinberra mála

(réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.) 354. mál
08.03.1999 10:39 Þskj. 482 1. gr.
08.03.1999 10:40 Brtt. 970 1
08.03.1999 10:40 Þskj. 482 2. gr., svo breytt,
08.03.1999 10:40 Þskj. 482 3.–10. gr.
08.03.1999 10:41 Brtt. 970 2
08.03.1999 10:41 Þskj. 482 12.–13. gr.
08.03.1999 10:42 Brtt. 970 3
08.03.1999 10:42 Þskj. 482 14. gr., svo breytt,
08.03.1999 10:42 Þskj. 482 15.–33. gr.
08.03.1999 10:43 Brtt. 970 4
08.03.1999 10:43 Þskj. 482 35.–45. gr.
08.03.1999 10:44 Brtt. 970 5
08.03.1999 10:44 Brtt. 970 6
08.03.1999 10:44 Brtt. 970 7
08.03.1999 10:45 Þskj. 482 47. gr., svo breytt,
08.03.1999 10:45 Frv. vísað til 3. umr. 482
10.03.1999 14:06 Frv. 1026 lg

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

356. mál
11.03.1999 12:33 Brtt. 1046 1
11.03.1999 12:34 Brtt. 1046 2 fjarverandi
11.03.1999 12:35 Till. 488 svo breytt fjarverandi

Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(breyting ýmissa laga) 359. mál
08.03.1999 11:33 Þskj. 495 1. gr. nei
08.03.1999 11:34 Þskj. 495 2.–8. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:34 Frv. vísað til 3. umr. 495
10.03.1999 20:52 Frv. 495 nei

Úttekt á nýtingu lítilla orkuvera

377. mál
10.03.1999 11:29 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1049

Rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn

378. mál
10.03.1999 11:25 Brtt. 1045
10.03.1999 11:25 Till. 605 svo breytt í heild

Skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins

387. mál
10.03.1999 14:28 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1101

Brunatryggingar

(lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.) 388. mál
08.03.1999 11:12 Brtt. 997 1
08.03.1999 11:12 Þskj. 659 1. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:12 Brtt. 997 2
08.03.1999 11:13 Þskj. 659 2. gr., svo breytt,
08.03.1999 11:13 Þskj. 659 3.–11. gr.
08.03.1999 11:13 Frv. vísað til 3. umr. 659
10.03.1999 14:10 Frv. 1031

Alþjóðleg viðskiptafélög

414. mál
08.03.1999 11:27 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 907
08.03.1999 11:27 Brtt. 919 1 nei
08.03.1999 11:28 Þskj. 687 1. gr., svo breytt, nei
08.03.1999 11:28 Þskj. 687 2.–4. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:29 Brtt. 919 2 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:29 Þskj. 687 5. gr., svo rbeytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:29 Þskj. 687 6.–10. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:30 Brtt. 919 3 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:30 Þskj. 687 11. gr.,s vo breytt, greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:30 Þskj. 687 12.–21. gr. greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:31 Brtt. 919 4 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:31 Brtt. 919 5 greiðir ekki atkvæði
08.03.1999 11:31 Frv. vísað til 3. umr. 687
10.03.1999 20:51 Brtt. 1040 greiðir ekki atkvæði
10.03.1999 20:51 Frv. 1033 svo breytt greiðir ekki atkvæði

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir) 471. mál
10.03.1999 11:35 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1041
10.03.1999 11:36 Brtt. 1010 1 nei
10.03.1999 11:36 Þskj. 776 1. gr., svo breytt, nei
10.03.1999 11:37 Brtt. 1010 2 nei
10.03.1999 11:37 Þskj. 776 2. gr. nei
10.03.1999 11:38 Brtt. 1010 3 nei
10.03.1999 11:38 Þskj. 776 3. gr., svo breytt, nei
10.03.1999 11:38 Frv. vísað til 3. umr. 776 nei
11.03.1999 10:44 Brtt. 1125
11.03.1999 10:45 Frv. 776 í heild svo breytt með áorðn breyt á þskj 1010 nei

Landshlutabundin skógræktarverkefni

484. mál
11.03.1999 11:12 Brtt. 1093 1
11.03.1999 11:12 Þskj. 791 1. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:12 Þskj. 791 2.–7. gr.
11.03.1999 11:12 Brtt. 1093 2
11.03.1999 11:12 Þskj. 791 8. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:13 Þskj. 791 9. gr.
11.03.1999 11:13 Brtt. 1093 3
11.03.1999 11:13 Þskj. 791 10. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:14 Þskj. 791 11.–12. gr. og ákvæði til bráðabirgða
11.03.1999 11:14 Brtt. 1093 4
11.03.1999 11:15 Frv. vísað til 3. umr. 791 fjarverandi
11.03.1999 15:54 Frv. 791 með áorðn breyt á þskj. 1093

Háskóli Íslands

(heildarlög) 509. mál
11.03.1999 11:23 Þskj. 821 1. gr.
11.03.1999 11:23 Brtt. 1110 1
11.03.1999 11:23 Þskj. 821 2. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:24 Þskj. 821 3.–12. gr.
11.03.1999 11:24 Brtt. 1110 2
11.03.1999 11:24 Þskj. 821 13. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:24 Þskj. 821 14.–17. gr.
11.03.1999 11:25 Brtt. 1110 3 greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:25 Þskj. 821 18. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:25 Þskj. 821 19. – 21. gr. og ákvæði til bráðabirgða
11.03.1999 11:26 Frv. vísað til 3. umr. 821
11.03.1999 16:03 Brtt. 1192
11.03.1999 16:03 Frv. 821 með áorðn breyt á þskj. 1110

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög) 510. mál
09.03.1999 11:01 Þskj. 822 1. gr. fjarverandi
09.03.1999 11:01 Þskj. 822 2.–3. gr. fjarverandi
09.03.1999 11:01 Brtt. 1019 fjarverandi
09.03.1999 11:02 Þskj. 822 4. gr., svo breytt, fjarverandi
09.03.1999 11:02 Þskj. 822 5.–19. gr. og ákvæði til brbr. fjarverandi
09.03.1999 11:02 Frv. vísað til 3. umr. 822 fjarverandi
10.03.1999 14:14 Frv. 822 með áorðn. breyt. á þskj. 1019

Kennaraháskóli Íslands

(doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.) 511. mál
09.03.1999 11:03 Brtt. 1022 fjarverandi
09.03.1999 11:03 Þskj. 823 1.–4. gr. fjarverandi
09.03.1999 11:03 Frv. vísað til 3. umr. 823 fjarverandi
10.03.1999 14:15 Frv. 823 með áorðn. breyt. á þskj. 1022

Almannatryggingar

(örorkumat) 520. mál
11.03.1999 10:50 Þskj. 834 1. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 10:50 Brtt. 1055 1 fjarverandi
11.03.1999 10:50 Þskj. 834 2. gr., svo rbeytt, greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 10:51 Brtt. 1055 2
11.03.1999 10:51 Frv. vísað til 3. umr. 834 fjarverandi
11.03.1999 13:09 Brtt. 1194
11.03.1999 13:10 Frv. 834 í heild svo breytt (jafnframt með áorðn breyt á þskj. 1055

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.) 521. mál
11.03.1999 10:57 Þskj. 835 1. gr.
11.03.1999 10:57 Brtt. 1057 1
11.03.1999 10:58 Þskj. 835 2. gr., svo breytt, fjarverandi
11.03.1999 10:58 Þskj. 835 3. gr.
11.03.1999 11:00 Brtt. 1085 2a
11.03.1999 11:00 Brtt. 1057 2
11.03.1999 11:02 Brtt. 1085 2b
11.03.1999 11:02 Þskj. 835 4. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:03 Þskj. 835 5–13. gr.
11.03.1999 11:08 Brtt. 1085 3
11.03.1999 11:09 Þskj. 835 14. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:09 Þskj. 835 15.-23. gr., svo og ákvæði til bráðabirgða
11.03.1999 11:10 Frv. vísað til 3. umr. 835 fjarverandi
11.03.1999 13:14 Frv. 835 með áorðn breyt á þskj. 1057

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga) 526. mál
11.03.1999 12:13 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1138
11.03.1999 12:15 Brtt. 1118 nei
11.03.1999 12:16 Þskj. 846 1.–3. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 12:16 Frv. vísað til 3. umr. 846
11.03.1999 16:06 Frv. 846 með áorðn breyt á þskj. 1118 greiðir ekki atkvæði

Náttúruvernd

(heildarlög) 528. mál
11.03.1999 11:46 Brtt. 1112 1
11.03.1999 11:48 Þskj. 848 1. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:48 Brtt. 1112 2
11.03.1999 11:48 Þskj. 848 2. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:50 Brtt. 1112 3 nei
11.03.1999 11:51 Þskj. 848 3. gr., svo breytt, nei
11.03.1999 11:52 Brtt. 1112 4–10
11.03.1999 11:52 Þskj. 848 4.–13. gr., svo breyttar,
11.03.1999 11:53 Brtt. 1112 11
11.03.1999 11:53 Þskj. 848 14. gr.,s vo rbeytt, greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:53 Þskj. 848 15.–16. gr.
11.03.1999 11:54 Brtt. 1112 12
11.03.1999 11:55 Þskj. 848 17. gr., svo breytt,
11.03.1999 11:55 Þskj. 848 18.–19. gr.
11.03.1999 11:56 Brtt. 1112 13
11.03.1999 11:56 Þskj. 848 21. gr. frv.
11.03.1999 11:57 Brtt. 1112 14–16
11.03.1999 11:58 Þskj. 848 22.–30. gr., svo breyttar,
11.03.1999 11:58 Þskj. 848 31. gr.
11.03.1999 11:58 Þskj. 848 1. málsl. 1. mgr. 32. gr.
11.03.1999 12:00 Þskj. 848 2. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. 32. gr. nei
11.03.1999 12:00 Þskj. 848 3.–5. mgr. 32. gr.
11.03.1999 12:01 Þskj. 848 33.–34. gr.
11.03.1999 12:01 Brtt. 1112 17.–29.
11.03.1999 12:01 Þskj. 848 35.–52. gr., svo breyttar,
11.03.1999 12:02 Þskj. 848 53. gr.
11.03.1999 12:05 Þskj. 848 54. fellút fengnu samþykki sjávarútvrh og eftir atvikum
11.03.1999 12:05 Brtt. 1112 30
11.03.1999 12:06 Þskj. 848 54. gr., svo breytt,
11.03.1999 12:06 Þskj. 848 55.–56. gr.
11.03.1999 12:06 Brtt. 1112 31.–38.
11.03.1999 12:06 Þskj. 848 57.–71. gr., svo breyttar,
11.03.1999 12:07 Brtt. 1112 39
11.03.1999 12:08 Ákvæði til bráðabirgða 848 I, svo breytt,
11.03.1999 12:08 Ákvæði til bráðabirgða 848 II
11.03.1999 12:08 Brtt. 1112 40
11.03.1999 12:09 Frv. vísað til 3. umr. 848
11.03.1999 16:05 Frv. 848 meðáorðn breyt á þskj. 1112

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum) 543. mál
08.03.1999 12:05 Þskj. 868 1. gr.
08.03.1999 12:05 Þskj. 868 2. gr.
08.03.1999 12:05 Frv. vísað til 3. umr. 868
09.03.1999 11:06 Frv. 868 fjarverandi

Búnaðarfræðsla

(heildarlög) 546. mál
10.03.1999 11:30 Brtt. 1053 1
10.03.1999 11:31 Þskj. 871 1. gr., svo breytt,
10.03.1999 11:31 Þskj. 871 2. gr.
10.03.1999 11:31 Brtt. 1053 2.–21.
10.03.1999 11:32 Þskj. 871 3.–37. gr., svo breyttar,
10.03.1999 11:32 Þskj. 871 38.–40. gr. og ákv til brb
10.03.1999 11:33 Frv. vísað til 3. umr. 871
10.03.1999 20:59 Frv. 871 með áorðn. breyt. á þskj. 1053

Jarðalög

(fulltrúar í jarðanefndir) 547. mál
09.03.1999 10:56 Frv. vísað til 2. umr. 872 fjarverandi
11.03.1999 11:10 Þskj. 872 1. gr. fjarverandi
11.03.1999 11:11 Þskj. 872 2.–3. gr. o g ákvæði til brbr.
11.03.1999 11:11 Frv. vísað til 3. umr. 872
11.03.1999 15:55 Frv. 872

Áfengislög

(leyfisgjöld) 561. mál
08.03.1999 10:38 Brtt. 1000 1
08.03.1999 10:38 Brtt. 1000 2
08.03.1999 10:39 Frv. 908 svo breytt

Vopnalög

(íþróttaskotvopn) 562. mál
08.03.1999 10:37 Frv. 909

Málefni fatlaðra

(starfsmenn svæðisskrifstofu) 564. mál
11.03.1999 11:15 Þskj. 924 1. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:16 Þskj. 924 2. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:17 Frv. vísað til 3. umr. 924
11.03.1999 15:55 Frv. 924 greiðir ekki atkvæði

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

573. mál
08.03.1999 12:14 Till. vísað til síðari umr. 940 fjarverandi
10.03.1999 14:25 Tillgr. 940
10.03.1999 14:25 Till. 940

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánshlutfall) 577. mál
09.03.1999 10:57 Frv. vísað til 2. umr. 950 fjarverandi

Samningur um bann við notkun jarðsprengna

581. mál
08.03.1999 12:13 Till. vísað til síðari umr. 964 fjarverandi
10.03.1999 14:24 Tillgr. 964
10.03.1999 14:24 Till. 964

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

585. mál
09.03.1999 11:00 Frv. vísað til 2. umr. 978 fjarverandi
11.03.1999 11:19 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1139 nei
11.03.1999 11:19 Þskj. 978 1. gr.
11.03.1999 11:19 Þskj. 978 2.–6. gr.
11.03.1999 11:21 Þskj. 978 7. gr. greiðir ekki atkvæði
11.03.1999 11:21 Þskj. 978 8.–9. gr.
11.03.1999 11:22 Frv. vísað til 3. umr. 978
11.03.1999 15:56 Frv. 978

Aukatekjur ríkissjóðs

(sjálfseignarstofnanir) 590. mál
09.03.1999 10:57 Frv. vísað til 2. umr. 986 fjarverandi
10.03.1999 14:17 Þskj. 986 1. gr.
10.03.1999 14:18 Þskj. 986 2. gr.
10.03.1999 14:18 Frv. vísað til 3. umr. 986
10.03.1999 20:33 Afbrigði 21434
10.03.1999 20:54 Frv. 986

Útflutningsráð Íslands

(markaðsgjald) 591. mál
09.03.1999 10:58 Frv. vísað til 2. umr. 987 fjarverandi
10.03.1999 14:19 Þskj. 987 1. gr.
10.03.1999 14:19 Þskj. 987 2. gr.
10.03.1999 14:19 Frv. vísað til 3. umr. 987
10.03.1999 20:54 Frv. 987

Landsvirkjun

(eignarhlutur í fyrirtækjum) 592. mál
09.03.1999 10:58 Frv. vísað til 2. umr. 1005 fjarverandi
10.03.1999 14:20 Þskj. 1005 1. gr.
10.03.1999 14:21 Þskj. 1005 2. gr.
10.03.1999 14:21 Frv. vísað til 3. umr. 1005
10.03.1999 20:55 Frv. 1005

Veiting ríkisborgararéttar

593. mál
09.03.1999 10:59 Frv. vísað til 2. umr. 1008 fjarverandi
10.03.1999 14:21 Þskj. 1008 1. gr.
10.03.1999 14:22 Þskj. 1008 2. gr.
10.03.1999 14:22 Frv. vísað til 3. umr. 1008 fjarverandi
10.03.1999 20:56 Frv. 1008

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla) 594. mál
09.03.1999 10:59 Frv. vísað til 2. umr. 1014 fjarverandi
10.03.1999 14:23 Þskj. 1014 1. gr.
10.03.1999 14:23 Þskj. 1014 2. gr.
10.03.1999 14:23 Frv. vísað til 3. umr. 1014
10.03.1999 20:56 Frv. 1014

Lánasjóður landbúnaðarins

(aðsetur) 607. mál
11.03.1999 12:17 Frv. vísað til 2. umr. 1133
11.03.1999 16:06 Þskj. 1133 1. gr.
11.03.1999 16:06 Þskj. 1133 2. gr.
11.03.1999 16:07 Frv. vísað til 3. umr. 1133
11.03.1999 16:27 Afbrigði 21591 fjarverandi
11.03.1999 16:28 Frv. 1133

Frestun á fundum Alþingis

611. mál
11.03.1999 13:03 Afbrigði 21572
11.03.1999 13:05 Till. 1165 fjarverandi

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta) 612. mál
11.03.1999 15:40 Afbrigði 21578
11.03.1999 16:26 Frv. vísað til 2. umr. 1195
11.03.1999 16:29 Þskj. 1195 1. gr.
11.03.1999 16:29 Þskj. 1195 2.–5. gr.
11.03.1999 16:29 Frv. vísað til 3. umr. 1195
11.03.1999 16:32 Afbrigði 21596
11.03.1999 16:32 Frv. 1195

Frestun á fundum Alþingis

615. mál
25.03.1999 10:48 Afbrigði 21600
25.03.1999 10:48 Till. 1215

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 296
Fjöldi nei-atkvæða: 23
Greiðir ekki atkvæði: 67
Fjarverandi: 44