Atkvæði þingmanns: Steingrímur Hermannsson


Atkvæðaskrá

Fjárlög 1994

1. mál
13.10.1993 14:10 Frv. vísað til 2. umr. 1

Valfrelsi í lífeyristryggingum

2. mál
11.10.1993 15:08 Till. vísað til síðari umr. 2

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

3. mál
11.10.1993 15:09 Till. vísað til síðari umr. 3

Húsnæðisstofnun ríkisins

(útrýming heilsuspillandi húsnæðis) 4. mál
11.10.1993 15:10 Frv. vísað til 2. umr. 4

Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi

5. mál
11.10.1993 15:11 Till. vísað til síðari umr. 5

Eftirlaunaréttindi launafólks

6. mál
01.11.1993 15:11 Frv. vísað til 2. umr. 6

Yfirstjórn menningarstofnana

(breyting ýmissa laga) 8. mál
03.11.1993 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 8 fjarstaddur

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga) 9. mál
18.10.1993 15:11 Frv. vísað til 2. umr. 9
18.10.1993 15:11 Frv. vísað 9
11.11.1993 10:53 Afbrigði 9150 fjarstaddur
11.11.1993 14:03 Þskj. 9 1. gr. greiðir ekki atkvæði
11.11.1993 14:04 Þskj. 9 2.-5. gr. greiðir ekki atkvæði
11.11.1993 14:05 Þskj. 9 6. gr. greiðir ekki atkvæði
11.11.1993 14:05 Þskj. 9 7.-9. gr. greiðir ekki atkvæði
11.11.1993 14:05 Frv. vísað til 3. umr. 9
11.11.1993 14:12 Afbrigði 9161
11.11.1993 14:53 Brtt. 230
11.11.1993 14:53 Frv. 9 fjarstaddur

Samstarfssamningur Norðurlanda

16. mál
06.10.1993 13:54 Till. vísað til síðari umr. 16 fjarstaddur
06.10.1993 13:55 Till. vísað 16 fjarstaddur
07.10.1993 14:00 Afbrigði 9016 fjarstaddur
07.10.1993 14:03 Þskj. 16 tillögugr. fjarstaddur
07.10.1993 14:03 Till. 16 fjarstaddur

Jarðhitaréttindi

17. mál
11.10.1993 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 17

Orka fallvatna

18. mál
11.10.1993 15:13 Frv. vísað til 2. umr. 18

Frumkvöðlar í atvinnulífinu

19. mál
11.10.1993 15:11 Till. vísað til síðari umr. 19

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

23. mál
21.10.1993 11:56 Till. vísað til síðari umr. 23

Búfjárhald

(varsla stórgripa) 28. mál
10.11.1993 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 28

Þingsköp Alþingis

(ræðutími, nefndastörf) 29. mál
06.10.1993 15:09 Afbrigði 9007 fjarstaddur
06.10.1993 16:07 Frv. vísað til 2. umr. 29
06.10.1993 16:09 Afbrigði 9009
06.10.1993 16:09 Þskj. 29 1. gr.
06.10.1993 16:10 Þskj. 29 2.- 9. gr.
06.10.1993 16:10 Ákvæði til bráðabirgða 29
06.10.1993 16:11 Frv. vísað til 3. umr. 29
06.10.1993 16:12 Afbrigði 9014
06.10.1993 16:13 Frv. 29

Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði) 30. mál
01.11.1993 15:13 Frv. vísað til 2. umr. 31
29.04.1994 14:08 Brtt. 1011 1
29.04.1994 14:09 Brtt. 1011 2
29.04.1994 14:09 Frv. vísað til 3. umr. 31

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna) 31. mál
18.10.1993 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 32
18.10.1993 15:12 Frv. vísað 32

Ríkisreikningur 1991

36. mál
20.10.1993 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 38

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.) 37. mál
29.11.1993 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 40 fjarstaddur
16.03.1994 14:27 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 730

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.) 38. mál
21.10.1993 11:56 Frv. vísað til 2. umr. 41

Umhverfisgjald

39. mál
21.10.1993 11:55 Till. vísað til síðari umr. 42
21.10.1993 11:55 Till. vísað 42

Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar

40. mál
25.10.1993 15:05 Till. vísað til síðari umr. 43

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

41. mál
08.04.1994 13:47 Brtt. 839
08.04.1994 13:47 Till. 44 svo breytt

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

42. mál
01.11.1993 15:13 Till. vísað til síðari umr. 45

Þingfararkaup alþingismanna

(fæðingarorlof, biðlaun) 43. mál
10.11.1993 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 46

Laun starfsmanna ríkisins

(biðlaun ráðherra) 44. mál
10.11.1993 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 47

Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg

61. mál
13.10.1993 14:11 Beiðni um skýrslu leyfð 64

Lendingar ferjuflugvéla á Rifi

62. mál
21.10.1993 11:57 Till. vísað til síðari umr. 65

Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót

63. mál
21.10.1993 11:58 Till. vísað til síðari umr. 66

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör) 67. mál
20.10.1993 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 70
21.03.1994 15:11 Þskj. 70 1. gr. fjarstaddur
21.03.1994 15:11 Þskj. 70 2.-3. gr. fjarstaddur
21.03.1994 15:12 Frv. vísað til 3. umr. 70 fjarstaddur
22.03.1994 13:38 Frv. 70 fjarstaddur

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör) 68. mál
20.10.1993 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 71
21.03.1994 15:10 Þskj. 71 1. gr. fjarstaddur
21.03.1994 15:10 Þskj. 71 2.-3. gr. fjarstaddur
21.03.1994 15:10 Frv. vísað til 3. umr. 71 fjarstaddur
22.03.1994 13:37 Frv. 71 fjarstaddur

Dýravernd

(heildarlög) 69. mál
25.10.1993 15:06 Frv. vísað til 2. umr. 72
02.03.1994 14:13 Brtt. 621 1
02.03.1994 14:14 Þskj. 72 1. gr. svo breytt
02.03.1994 14:14 Brtt. 621 2
02.03.1994 14:15 Brtt. 621 3.-25. tölul.
02.03.1994 14:16 Frv. vísað til 3. umr. 72
03.03.1994 14:26 Brtt. 669
03.03.1994 14:26 Frv. 664 svo breytt

Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi) 71. mál
21.10.1993 11:59 Frv. vísað til 2. umr. 74

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra) 72. mál
21.10.1993 11:59 Frv. vísað til 2. umr. 75
15.04.1994 11:05 Brtt. 827 1 nei
15.04.1994 11:06 Brtt. 827 2 nei
15.04.1994 11:07 Frv. vísað til 3. umr. 75
18.04.1994 16:10 Frv. 953

Vegasamband hjá Jökulsárlóni

73. mál
10.11.1993 13:39 Till. vísað til síðari umr. 76

Lánsfjárlög 1994

75. mál
20.10.1993 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 78

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.) 76. mál
20.10.1993 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 79
02.12.1993 11:06 Þskj. 79 1. gr. fjarstaddur
02.12.1993 11:07 Þskj. 79 2.-4. gr. fjarstaddur
02.12.1993 11:07 Frv. vísað til 3. umr. 79 fjarstaddur

Stytting vinnutíma

77. mál
03.11.1993 13:37 Till. vísað til síðari umr. 80 fjarstaddur

Sjómannalög

(uppsagnarfrestur) 82. mál
17.11.1993 14:13 Frv. vísað til 2. umr. 85

Almannatryggingar

(heildarlög) 83. mál
25.10.1993 15:08 Frv. vísað til 2. umr. 86

Félagsleg aðstoð

84. mál
25.10.1993 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 87

Matvæli

85. mál
25.10.1993 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 88

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

86. mál
25.10.1993 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 89

Endurskoðun slysabóta sjómanna

87. mál
17.11.1993 14:13 Till. vísað til síðari umr. 90

Mat á umhverfisáhrifum

(áætlanagerð um framkvæmdir) 88. mál
25.10.1993 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 91
26.10.1993 13:45 Þskj. 91 1. gr. fjarstaddur
26.10.1993 13:45 Þskj. 91 2. gr. fjarstaddur
26.10.1993 13:46 Frv. vísað til 3. umr. 91 fjarstaddur
26.10.1993 13:55 Afbrigði 9082
26.10.1993 13:56 Frv. 91

Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

96. mál
03.11.1993 13:39 Till. vísað til síðari umr. 99 fjarstaddur

Vegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlands

97. mál
10.11.1993 13:39 Till. vísað til síðari umr. 100

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

100. mál
29.11.1993 15:08 Frv. vísað til 2. umr. 103 fjarstaddur

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

101. mál
09.02.1994 13:57 Brtt. 422 1 við 1. gr. frá 2. minnihl. allshn.
09.02.1994 13:59 Þskj. 104 1. gr nei
09.02.1994 14:00 Brtt. 422 2 a við 2 gr. frá 2. minnihl. allshn
09.02.1994 14:02 Brtt. 386 1 við 2 gr. frá 1. minnihl. a greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 14:02 Brtt. 422 2b frá 2 minni hl.
09.02.1994 14:02 Þskj. 104 2. gr. svo breytt nei
09.02.1994 14:03 Brtt. 386 2 um nýja grein á eftir 2 gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 14:04 Þskj. 104 3. gr. er verður 4 gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 14:05 Frv. vísað til 3. umr. 104
16.02.1994 15:57 Brtt. 586 1
16.02.1994 15:58 Brtt. 586 2
16.02.1994 15:58 Frv. 564 svo breytt greiðir ekki atkvæði

Mannréttindasáttmáli Evrópu

102. mál
16.03.1994 14:23 Brtt. 718
16.03.1994 14:23 Þskj. 105 1. gr. svo breytt
16.03.1994 14:23 Þskj. 105 2.-3. gr.
16.03.1994 14:25 Þskj. 105 fskj. 1 í frv. þ.e. mannréttindasáttmálinn sjáflur; 1,2,4,6,
16.03.1994 14:25 Frv. vísað til 3. umr. 105

Alþjóðleg skráning skipa

104. mál
11.11.1993 10:54 Till. vísað til síðari umr. 107 fjarstaddur

Fjáraukalög 1993

105. mál
06.12.1993 15:05 Þskj. 108 1. gr. greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:06 Þskj. 108 2. gr. greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:07 Brtt. 298 1. - 5. töluliður
06.12.1993 15:08 Brtt. 171
06.12.1993 15:09 Brtt. 298 6. - 14. töluliður greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:11 Brtt. 306
06.12.1993 15:11 Brtt. 298 15. töluliður greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:14 Brtt. 298 16.-18. töluliður greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:16 Brtt. 298 19. töluliður greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:16 Brtt. 298 19.b. töluliður greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:17 Þskj. 108 3.gr. 02-440
06.12.1993 15:18 Þskj. 108 3. gr. 07-981
06.12.1993 15:19 Þskj. 108 3. gr. svo breytt greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:19 Þskj. 108 4. gr. greiðir ekki atkvæði
06.12.1993 15:19 Frv. vísað til 3. umr. 108

Þjóðfáni Íslendinga

106. mál
29.11.1993 15:09 Till. vísað til síðari umr. 109 fjarstaddur

Endurmat iðn- og verkmenntunar

113. mál
03.11.1993 13:40 Till. vísað til síðari umr. 118 fjarstaddur

Hvalveiðar

114. mál
14.02.1994 15:08 Till. vísað til síðari umr. 119

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(ný fullvinnsluskip) 116. mál
26.10.1993 13:53 Frv. vísað til 2. umr. 121
26.10.1993 13:57 Þskj. 121 1. gr. fjarstaddur
26.10.1993 13:57 Þskj. 121 2. gr. fjarstaddur
26.10.1993 13:58 Frv. vísað til 3. umr. 121 fjarstaddur
26.10.1993 13:59 Afbrigði 9087
26.10.1993 14:00 Frv. 121

Skjaldarmerki lýðveldisins

117. mál
14.02.1994 15:09 Till. vísað til síðari umr. 122

Vegalög

(heildarlög) 119. mál
17.11.1993 14:10 Frv. vísað til 2. umr. 124
20.04.1994 13:40 Þskj. 124 1. gr. fjarstaddur
20.04.1994 13:41 Brtt. 933 1 fjarstaddur
20.04.1994 13:42 Brtt. 933 2-4 fjarstaddur
20.04.1994 13:46 Brtt. 933 5-6 tl fjarstaddur
20.04.1994 13:46 Brtt. 933 7-18
20.04.1994 13:47 Frv. vísað til 3. umr. 124
25.04.1994 18:37 Brtt. 997 fjarstaddur
25.04.1994 18:38 Frv. 990 með breyt fjarstaddur

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla og nýliðanám) 120. mál
17.11.1993 14:11 Frv. vísað til 2. umr. 125
02.03.1994 14:36 Þskj. 125 1. gr.
02.03.1994 14:36 Þskj. 125 2.-3. gr.
02.03.1994 14:37 Frv. vísað til 3. umr. 125
03.03.1994 14:25 Frv. 125

Lyfjaverslun ríkisins

121. mál
15.04.1994 10:54 Þskj. 126 1. gr.
15.04.1994 10:55 Þskj. 126 2. gr.
15.04.1994 10:56 Þskj. 126 3. gr. fyrri ml.
15.04.1994 10:59 Þskj. 126 3. gr. síðari mg nei
15.04.1994 10:59 Brtt. 682 1
15.04.1994 11:00 Þskj. 126 4. gr. svo breytt
15.04.1994 11:00 Brtt. 682 2
15.04.1994 11:01 Þskj. 126 5. gr. svo breytt
15.04.1994 11:02 Brtt. 682 3
15.04.1994 11:03 Frv. vísað til 3. umr. 126

Árangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlits

122. mál
26.10.1993 13:43 Beiðni um skýrslu leyfð 127 fjarstaddur

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga) 123. mál
24.11.1993 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 128

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

131. mál
09.11.1993 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 144
09.11.1993 13:42 Frv. vísað 144

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur) 132. mál
09.11.1993 13:43 Frv. vísað til 2. umr. 145
09.11.1993 13:43 Frv. vísað 145

Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.) 138. mál
24.11.1993 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 153

Nýting síldarstofna

139. mál
10.11.1993 13:38 Till. vísað til síðari umr. 154

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af íbúðarlánum) 140. mál
24.11.1993 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 155

Ólympískir hnefaleikar

141. mál
24.11.1993 13:58 Till. vísað til síðari umr. 156

Sjávarútvegsskóli

142. mál
09.03.1994 13:37 Till. vísað til síðari umr. 157

Fjöleignarhús

(heildarlög) 143. mál
03.11.1993 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 159 fjarstaddur
21.03.1994 15:12 Þskj. 159 1. gr. fjarstaddur
21.03.1994 15:13 Brtt. 771 1 fjarstaddur
21.03.1994 15:13 Þskj. 159 2. gr. svo breytt fjarstaddur
21.03.1994 15:16 Frv. vísað til 3. umr. 159 fjarstaddur
23.03.1994 13:44 Frv. 791 sbr. 159 fjarstaddur

Húsaleigulög

(heildarlög) 144. mál
03.11.1993 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 160 fjarstaddur
08.04.1994 14:12 Þskj. 160 1. gr. fjarstaddur
08.04.1994 14:12 Brtt. 836 1 fjarstaddur
08.04.1994 14:13 Þskj. 160 3. gr. svo breytt fjarstaddur
08.04.1994 14:15 Frv. vísað til 3. umr. 160 fjarstaddur
12.04.1994 13:35 Frv. 922

Útfærsla landhelginnar

145. mál
11.11.1993 10:55 Till. vísað til síðari umr. 161 fjarstaddur

Héraðsskólinn að Núpi

146. mál
24.11.1993 13:58 Till. vísað til síðari umr. 162

Fjárframlög til stjórnmálaflokka

147. mál
09.03.1994 13:39 Till. vísað til síðari umr. 163

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

148. mál
09.11.1993 13:37 Till. vísað til síðari umr. 165 fjarstaddur
09.11.1993 13:39 Till. vísað 165 fjarstaddur

Alþjóðasamningur um ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar

149. mál
09.11.1993 13:39 Till. vísað til síðari umr. 166 fjarstaddur
09.11.1993 13:39 Till. vísað 166 fjarstaddur

Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins

150. mál
09.11.1993 13:40 Till. vísað til síðari umr. 167 fjarstaddur
09.11.1993 13:40 Till. vísað 167 fjarstaddur

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

151. mál
14.02.1994 15:09 Till. vísað til síðari umr. 168

Orlof

(orlofsreikningur launþega) 155. mál
24.11.1993 13:53 Frv. vísað til 2. umr. 173 fjarstaddur

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga) 156. mál
24.11.1993 13:54 Frv. vísað til 2. umr. 174
21.03.1994 15:17 Brtt. 768 fjarstaddur
21.03.1994 15:17 Þskj. 174 1. gr. svo breytt fjarstaddur
21.03.1994 15:17 Frv. vísað til 3. umr. 174 fjarstaddur
22.03.1994 13:40 Frv. 792 fjarstaddur

Erlendar fjárfestingar í íslensku atvinnulífi

157. mál
24.11.1993 13:56 Till. vísað til síðari umr. 175

Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum

(breyting ýmissa laga) 158. mál
24.11.1993 13:54 Frv. vísað til 2. umr. 176

Fréttaflutningur af slysförum

165. mál
14.02.1994 15:10 Till. vísað til síðari umr. 183

Auðlindakönnun í öllum landshlutum

172. mál
14.02.1994 15:10 Till. vísað til síðari umr. 190

Staðsetning hæstaréttarhúss

176. mál
14.02.1994 15:11 Till. vísað til síðari umr. 194

Seðlabanki Íslands

(skipun bankastjóra) 177. mál
09.11.1993 13:43 Frv. vísað til 2. umr. 196
09.11.1993 13:44 Frv. vísað 196

Hafnalög

(heildarlög) 193. mál
17.11.1993 14:11 Frv. vísað til 2. umr. 215
09.02.1994 13:40 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 528
09.02.1994 13:41 Þskj. 215 1. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:41 Þskj. 215 2. gr. nei
09.02.1994 13:42 Þskj. 215 3.-7. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:42 Brtt. 395 1 frá meiri hl. samgn. við 8. gr
09.02.1994 13:43 Þskj. 215 8. gr. svo breytt nei
09.02.1994 13:43 Þskj. 215 9. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:44 Brtt. 395 2 frá meiri hl. samgn. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:44 Þskj. 215 10. gr. svo breytt greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:45 Brtt. 395 3 frá meiri hl. samgn. við 11. gr. nei
09.02.1994 13:45 Þskj. 215 11. gr. svo breytt nei
09.02.1994 13:46 Brtt. 395 4 frá meiri hl. samgn. við 12 gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:46 Þskj. 215 12. gr. svo breytt nei
09.02.1994 13:46 Brtt. 395 5 frá meiri hl. samgn. við 13. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:47 Þskj. 215 13. gr. svo breytt greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:47 Þskj. 215 14. - 20. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:48 Brtt. 395 6 frá meiri hl. samgn. við 21 gr.
09.02.1994 13:48 Þskj. 215 21. gr. svo breytt greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:49 Þskj. 215 22.-25. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:49 Þskj. 215 26. gr. nei
09.02.1994 13:49 Þskj. 215 27.-35. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:50 Brtt. 395 7 frá meirin hl. samgn. um að 36. gr. falli brott
09.02.1994 13:50 Þskj. 215 37.-38. gr. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:51 Brtt. 395 8 frá meiri hl. samgn. við 39. gr.
09.02.1994 13:51 Þskj. 215 39. gr. svo breytt greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:52 Brtt. 395 10 frá meiri hl. 42. gr. verði 41. greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:53 Brtt. 395 40 gr orðist svo
09.02.1994 13:54 Ákvæði til bráðabirgða 215
09.02.1994 13:55 Þskj. 215 40 greiðir ekki atkvæði
09.02.1994 13:55 Frv. vísað til 3. umr. 215
08.03.1994 13:41 Afbrigði 9956 fjarstaddur
08.03.1994 16:21 Afbrigði 9957 fjarstaddur
16.03.1994 14:52 Brtt. 676 1 fjarstaddur
16.03.1994 14:53 Brtt. 676 2 fjarstaddur
16.03.1994 14:53 Brtt. 676 3 fjarstaddur
16.03.1994 14:54 Brtt. 677 1 fjarstaddur
16.03.1994 14:54 Brtt. 676 4 fjarstaddur
16.03.1994 14:55 Brtt. 677 2 fjarstaddur
16.03.1994 14:55 Brtt. 677 3 fjarstaddur
16.03.1994 14:56 Brtt. 676 5 fjarstaddur
16.03.1994 14:56 Brtt. 695 fjarstaddur
16.03.1994 14:57 Brtt. 677 4 fjarstaddur
16.03.1994 14:57 Frv. 563 svo breytt fjarstaddur

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála) 196. mál
15.11.1993 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 218
16.03.1994 14:14 Þskj. 218 1. gr.
16.03.1994 14:15 Brtt. 711 1
16.03.1994 14:15 Þskj. 218 2. gr. svo breytt
16.03.1994 14:15 Þskj. 218 3. gr.
16.03.1994 14:16 Brtt. 711 2
16.03.1994 14:16 Þskj. 218 4. gr. svo breytt
16.03.1994 14:16 Frv. vísað til 3. umr. 218
06.04.1994 14:26 Frv. 752

Meðferð opinberra mála

(áfrýjun o.fl.) 197. mál
15.11.1993 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 219
16.03.1994 14:21 Þskj. 219 1. gr.
16.03.1994 14:21 Þskj. 219 2.-22. gr.
16.03.1994 14:22 Brtt. 712
16.03.1994 14:22 Þskj. 219 23. gr. svo breytt
16.03.1994 14:22 Frv. vísað til 3. umr. 219
06.04.1994 14:27 Frv. 754 sbr. 219

Meðferð einkamála

(áfrýjun o.fl.) 198. mál
15.11.1993 15:13 Frv. vísað til 2. umr. 220
16.03.1994 14:17 Þskj. 220 1. gr.
16.03.1994 14:17 Þskj. 220 2.-3. gr.
16.03.1994 14:18 Brtt. 714 1
16.03.1994 14:18 Þskj. 220 4. gr.
16.03.1994 14:19 Brtt. 714 allar brtt.
16.03.1994 14:19 Þskj. 220 5.-24. gr. svo breyttar
16.03.1994 14:20 Frv. vísað til 3. umr. 220
06.04.1994 14:27 Frv. 753

Áburðarverksmiðja ríkisins

199. mál
17.11.1993 14:12 Frv. vísað til 2. umr. 221

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.) 200. mál
09.03.1994 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 222

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög) 201. mál
17.11.1993 14:14 Frv. vísað til 2. umr. 223

Fangelsi og fangavist

(félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð) 204. mál
29.11.1993 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 226 fjarstaddur

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur fanga) 205. mál
29.11.1993 15:10 Frv. vísað til 2. umr. 227 fjarstaddur

Græn símanúmer

207. mál
14.02.1994 15:11 Till. vísað til síðari umr. 231
14.02.1994 15:13 Till. vísað 231

Samningsveð

(heildarlög) 215. mál
29.11.1993 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 240 fjarstaddur

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.) 216. mál
22.11.1993 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 241 fjarstaddur
22.11.1993 15:09 Frv. vísað 241 fjarstaddur

Ríkisreikningur 1992

217. mál
28.02.1994 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 242

Varanlegur vegur yfir Öxi

227. mál
29.11.1993 15:11 Till. vísað til síðari umr. 255 fjarstaddur

Vegagerð milli Borgarfjarðar eystri og Seyðisfjarðar

228. mál
30.11.1993 13:46 Till. vísað til síðari umr. 256 fjarstaddur

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

231. mál
10.03.1994 13:43 Till. vísað til síðari umr. 259 fjarstaddur

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.) 233. mál
24.11.1993 13:52 Frv. vísað til 2. umr. 261 fjarstaddur

Slysavarnaráð

235. mál
14.02.1994 15:14 Frv. vísað til 2. umr. 264
08.04.1994 13:48 Þskj. 264 1. gr.
08.04.1994 13:49 Brtt. 894 1
08.04.1994 13:49 Þskj. 264 3. gr. svo breytt
08.04.1994 13:50 Frv. vísað til 3. umr. 264
12.04.1994 13:35 Frv. 920

Skipun nefndar til að kanna útlánatöp

237. mál
09.03.1994 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 272
09.03.1994 13:45 Frv. vísað 272

Úrbætur í málum nýbúa

238. mál
29.11.1993 15:11 Till. vísað til síðari umr. 273 fjarstaddur

Samkeppnislög

(hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna) 239. mál
21.03.1994 15:18 Brtt. 666 1 fjarstaddur
21.03.1994 15:19 Brtt. 666 2 fjarstaddur
21.03.1994 15:19 Frv. vísað til 3. umr. 274 fjarstaddur
22.03.1994 13:40 Frv. 793 fjarstaddur

Skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar

240. mál
29.11.1993 15:12 Till. vísað til síðari umr. 275 fjarstaddur

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu) 242. mál
25.04.1994 18:35 Þskj. 280 1. gr. fjarstaddur
25.04.1994 18:36 Þskj. 280 2. gr. fjarstaddur
25.04.1994 18:36 Þskj. 280 3. gr. fjarstaddur
25.04.1994 18:36 Frv. vísað til 3. umr. 280 fjarstaddur
27.04.1994 15:28 Frv. 280 fjarstaddur

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf) 246. mál
14.02.1994 15:15 Frv. vísað til 2. umr. 285

Lífeyrisréttindi hjóna

247. mál
14.02.1994 15:15 Frv. vísað til 2. umr. 286

Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

248. mál
14.02.1994 15:16 Till. vísað til síðari umr. 287

Skattamál

(breyting ýmissa laga) 251. mál
02.12.1993 11:04 Frv. vísað til 2. umr. 290 fjarstaddur

Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi

253. mál
02.12.1993 11:04 Beiðni um skýrslu leyfð 293 fjarstaddur

Tollalög

(tollfrjálsar verslanir í höfnum) 254. mál
03.03.1994 14:28 Frv. vísað til 2. umr. 295

Verkefni Húsnæðisstofnunar ríkisins

259. mál
09.03.1994 13:38 Till. vísað til síðari umr. 307

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurgreiðsla ofgreiddra gjalda) 266. mál
21.03.1994 15:20 Frv. vísað til 2. umr. 319 fjarstaddur

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

268. mál
10.03.1994 13:44 Till. vísað til síðari umr. 323 fjarstaddur

Rannsóknir á heimilisofbeldi

269. mál
06.04.1994 14:22 Till. vísað til síðari umr. 324

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða) 272. mál
24.03.1994 10:33 Þskj. 332 1. gr. fjarstaddur
24.03.1994 10:34 Þskj. 332 2.-4. gr. fjarstaddur
24.03.1994 10:34 Brtt. 774 1 fjarstaddur
24.03.1994 10:35 Brtt. 774 2 fjarstaddur
24.03.1994 10:35 Frv. vísað til 3. umr. 332 fjarstaddur
24.03.1994 10:45 Afbrigði 10157 fjarstaddur
24.03.1994 10:46 Frv. 332 með áorðn breyt. 774 fjarstaddur

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn) 275. mál
15.04.1994 10:49 Brtt. 892 1
15.04.1994 10:49 Þskj. 350 1. gr. svo breytt
15.04.1994 10:50 Þskj. 350 2.-4. gr.
15.04.1994 10:50 Brtt. 892 2
15.04.1994 10:51 Þskj. 350 5. gr. svo breytt
15.04.1994 10:51 Frv. vísað til 3. umr. 350
18.04.1994 16:09 Frv. 951

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

282. mál
23.02.1994 13:50 Frv. vísað til 2. umr. 359

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun) 283. mál
16.02.1994 14:09 Frv. vísað til 2. umr. 360
28.04.1994 16:31 Afbrigði 10534
28.04.1994 23:00 Afbrigði 10543

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(EES-reglur) 285. mál
02.03.1994 14:16 Frv. vísað til 2. umr. 362

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(sameining sveitarfélaga) 286. mál
10.02.1994 10:38 Frv. vísað til 2. umr. 363
24.03.1994 10:43 Þskj. 363 1. gr. fjarstaddur
24.03.1994 10:43 Þskj. 363 2. gr. fjarstaddur
24.03.1994 10:43 Frv. vísað til 3. umr. 363 fjarstaddur
24.03.1994 10:47 Frv. 363 fjarstaddur

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög) 287. mál
10.02.1994 10:39 Frv. vísað til 2. umr. 364
22.03.1994 13:50 Þskj. 364 1. gr. fjarstaddur
22.03.1994 13:50 Þskj. 364 2. gr. fjarstaddur
22.03.1994 13:51 Brtt. 746 1 fjarstaddur
22.03.1994 13:51 Þskj. 364 3. gr. svo breytt fjarstaddur
22.03.1994 13:52 Þskj. 364 4. - 5. gr. fjarstaddur
22.03.1994 13:52 Brtt. 746 2 fjarstaddur
22.03.1994 13:52 Þskj. 364 6. gr. svo breytt fjarstaddur
22.03.1994 13:53 Þskj. 364 7. gr. fjarstaddur
22.03.1994 13:53 Brtt. 746 3 fjarstaddur
22.03.1994 13:55 Þskj. 364 8. gr. svo breytt fjarstaddur
22.03.1994 13:55 Þskj. 364 9. gr. fjarstaddur
22.03.1994 13:55 Brtt. 746 4 fjarstaddur
22.03.1994 13:56 Þskj. 364 10. gr. svo breytt fjarstaddur
22.03.1994 13:56 Frv. vísað til 3. umr. 364 fjarstaddur
24.03.1994 10:39 Frv. 803 fjarstaddur

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattalagabreytinga) 288. mál
10.03.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 365 fjarstaddur

Brunavarnir og brunamál

(löggilding slökkviliðsmanna) 290. mál
23.02.1994 16:12 Frv. vísað til 2. umr. 369 fjarstaddur
15.04.1994 10:38 Þskj. 369 1. gr.
15.04.1994 10:39 Frv. vísað til 3. umr. 369
18.04.1994 16:03 Frv. 369

Alferðir

293. mál
03.03.1994 14:23 Frv. vísað til 2. umr. 391

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána) 294. mál
28.02.1994 15:10 Frv. vísað til 2. umr. 393
29.04.1994 14:10 Brtt. 1004 1
29.04.1994 14:11 Brtt. 1004 2
29.04.1994 14:11 Þskj. 393 1. gr. er verði 2. gr. svo breytt
29.04.1994 14:13 Frv. vísað til 3. umr. 393

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð) 295. mál
08.04.1994 14:03 Brtt. 884 1 greiðir ekki atkvæði
08.04.1994 14:08 Brtt. 884 2 fjarstaddur
08.04.1994 14:09 Brtt. 884 3a fjarstaddur
08.04.1994 14:09 Brtt. 884 3b fjarstaddur
08.04.1994 14:10 Frv. vísað til 3. umr. 414 fjarstaddur
12.04.1994 13:58 Frv. vísað (í 3. umr.) 921
12.04.1994 13:58 Frv. 921 greiðir ekki atkvæði

Norðurstofnun á Akureyri

297. mál
02.03.1994 14:17 Till. vísað til síðari umr. 429

Samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993

300. mál
28.03.1994 15:13 Till. vísað til síðari umr. 439 fjarstaddur

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga) 302. mál
02.03.1994 14:32 Þskj. 490 1. gr. nei
02.03.1994 14:32 Þskj. 490 2.-5. gr. nei
02.03.1994 14:33 Frv. vísað til 3. umr. 490 nei
03.03.1994 14:29 Frv. 490 nei

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög) 303. mál
21.03.1994 15:21 Frv. vísað til 2. umr. 494 fjarstaddur

Staðsetning björgunarþyrlu

304. mál
28.03.1994 15:14 Till. vísað til síðari umr. 495 fjarstaddur

Útvarpslög

(ábyrgð á útvarpsefni og tafarbúnaður) 305. mál
10.03.1994 13:45 Frv. vísað til 2. umr. 496 fjarstaddur

Rannsóknir háhitasvæða í Öxarfjarðarhéraði

320. mál
29.03.1994 13:38 Till. vísað til síðari umr. 511 fjarstaddur
29.03.1994 13:38 Till. vísað 511 fjarstaddur

Rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði

321. mál
29.03.1994 13:39 Till. vísað til síðari umr. 512 fjarstaddur
29.03.1994 13:40 Till. vísað 512 fjarstaddur

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

322. mál
09.03.1994 13:39 Till. vísað til síðari umr. 513

Flutningur verkefna Vitastofnunar Íslands

(breyting ýmissa laga) 323. mál
10.02.1994 10:40 Frv. vísað til 2. umr. 514

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum og vörulíki þeirra og verðjöfnunargjöld) 324. mál
07.02.1994 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 515

Efling laxeldis

325. mál
03.02.1994 13:34 Till. vísað til síðari umr. 516 fjarstaddur
03.02.1994 13:35 Till. vísað 516 fjarstaddur

Mengunarvarnarbúnaður í bifreiðar ríkisins

326. mál
02.03.1994 14:18 Till. vísað til síðari umr. 517

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

332. mál
06.04.1994 14:23 Till. vísað til síðari umr. 523

Samgöngubætur í uppsveitum Árnessýslu

334. mál
10.02.1994 10:41 Till. vísað til síðari umr. 525

Lagaráð Alþingis

338. mál
09.03.1994 13:40 Till. vísað til síðari umr. 530

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki) 341. mál
07.02.1994 15:05 Frv. vísað til 2. umr. 533
16.03.1994 14:32 Brtt. 672 1
16.03.1994 14:32 Brtt. 672 2a
16.03.1994 14:33 Brtt. 702
16.03.1994 14:37 Brtt. 672 2b greiðir ekki atkvæði
16.03.1994 14:39 Brtt. 672 2c greiðir ekki atkvæði
16.03.1994 14:40 Þskj. 533 2. gr. frv. sem nú verður 5. gr. greiðir ekki atkvæði
16.03.1994 14:41 Brtt. 672 3 viðauki I (3. tölul. a) greiðir ekki atkvæði
16.03.1994 14:41 Brtt. 672 3 viðauki II (3. tölul. b) greiðir ekki atkvæði
16.03.1994 14:48 Frv. vísað til 3. umr. 533
29.03.1994 13:47 Afbrigði 10197 fjarstaddur
06.04.1994 14:37 Brtt. 854
06.04.1994 14:47 Brtt. 758
06.04.1994 15:01 Frv. 756 greiðir ekki atkvæði

Samfélagsþjónusta

354. mál
03.03.1994 14:26 Frv. vísað til 2. umr. 546
15.04.1994 10:40 Brtt. 934 1
15.04.1994 10:41 Þskj. 546 1. gr. svo breytt
15.04.1994 10:42 Þskj. 546 2. gr.
15.04.1994 10:43 Þskj. 546 6.-7. gr.
15.04.1994 10:44 Frv. vísað til 3. umr. 546
18.04.1994 16:08 Frv. 950

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

355. mál
09.03.1994 13:41 Till. vísað til síðari umr. 547

Heilbrigðisátak á ári fjölskyldunnar

357. mál
10.03.1994 13:46 Till. vísað til síðari umr. 549 fjarstaddur

Heilbrigðisþjónusta

(trúnaðarmenn sjúklinga) 358. mál
21.03.1994 15:22 Frv. vísað til 2. umr. 550 fjarstaddur

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir) 360. mál
29.03.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 552 fjarstaddur
29.03.1994 13:40 Frv. vísað 552 fjarstaddur

Endurnýjun varðskips

370. mál
09.03.1994 13:41 Till. vísað til síðari umr. 565

Vernd Breiðafjarðar

371. mál
02.03.1994 14:18 Frv. vísað til 2. umr. 566

Framhaldsskólar

(skólanefndir) 373. mál
29.03.1994 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 568 fjarstaddur
29.03.1994 13:41 Frv. vísað 568 fjarstaddur

Umboðsmaður barna

377. mál
23.02.1994 16:11 Frv. vísað til 2. umr. 573 fjarstaddur

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

378. mál
21.02.1994 15:08 Till. vísað til síðari umr. 574 fjarstaddur

Sala notaðra ökutækja

389. mál
21.03.1994 15:22 Frv. vísað til 2. umr. 587 fjarstaddur
28.04.1994 16:09 Frv. 1079

Ræktun íslenska fjárhundsins

390. mál
08.03.1994 13:40 Till. vísað til síðari umr. 588 fjarstaddur
12.04.1994 14:02 Tillgr. 588
12.04.1994 14:02 Till. 588

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(fjarvistir vegna barnsburðar) 391. mál
28.03.1994 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 590 fjarstaddur

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi) 392. mál
29.03.1994 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 591 fjarstaddur
29.03.1994 13:42 Frv. vísað 591 fjarstaddur

Skráning og mat fasteigna

(stjórn Fasteignamats ríkisins) 400. mál
28.02.1994 15:11 Frv. vísað til 2. umr. 602
29.04.1994 14:13 Þskj. 602 1. gr.
29.04.1994 14:14 Frv. vísað til 3. umr. 602

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.) 411. mál
08.03.1994 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 615 fjarstaddur

Kennaraháskóli Íslands

(lengd kennaranáms o.fl.) 412. mál
03.03.1994 14:23 Frv. vísað til 2. umr. 617
28.03.1994 15:08 Þskj. 617 1. gr. fjarstaddur
28.03.1994 15:09 Brtt. 806 fjarstaddur
28.03.1994 15:09 Þskj. 617 3. gr. svo breytt fjarstaddur
28.03.1994 15:10 Þskj. 617 7. gr. fjarstaddur
28.03.1994 15:11 Frv. vísað til 3. umr. 617 fjarstaddur
06.04.1994 14:28 Frv. 840

Leit að verðmæta- og atvinnuskapandi verkefnum

413. mál
29.03.1994 13:43 Till. vísað til síðari umr. 618 fjarstaddur
29.03.1994 13:43 Till. vísað 618 fjarstaddur

Kynning á ímynd Íslands erlendis

414. mál
29.03.1994 13:44 Till. vísað til síðari umr. 619 fjarstaddur
29.03.1994 13:44 Till. vísað 619 fjarstaddur

Almannatryggingar

(skipunartími forstjóra Tryggingastofnunar o.fl.) 418. mál
29.03.1994 13:44 Frv. vísað til 2. umr. 626 fjarstaddur
29.03.1994 13:45 Frv. vísað 626 fjarstaddur

Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu

419. mál
06.04.1994 14:23 Till. vísað til síðari umr. 628

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði) 420. mál
06.04.1994 14:21 Frv. vísað til 2. umr. 629

Átak við að koma raflínum í jarðstreng

421. mál
06.04.1994 14:24 Till. vísað til síðari umr. 630

Skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum

(skipulagsnefnd fólksflutninga) 422. mál
03.03.1994 14:24 Frv. vísað til 2. umr. 631

Tollalög

(aðaltollhöfn í Höfn og Þorlákshöfn) 426. mál
29.03.1994 13:45 Frv. vísað til 2. umr. 636 fjarstaddur
29.03.1994 13:46 Frv. vísað 636 fjarstaddur

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings) 427. mál
21.03.1994 15:23 Frv. vísað til 2. umr. 639 fjarstaddur

Eignarhlutafélög

428. mál
21.03.1994 15:24 Frv. vísað til 2. umr. 640 fjarstaddur

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

429. mál
11.04.1994 15:10 Frv. vísað til 2. umr. 641
11.04.1994 15:11 Frv. vísað 641

Neytendalán

(framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.) 430. mál
11.04.1994 15:11 Frv. vísað til 2. umr. 642
11.04.1994 15:11 Frv. vísað 642

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu

431. mál
08.03.1994 13:37 Till. vísað til síðari umr. 643 fjarstaddur
08.04.1994 13:41 Till. 643

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands

432. mál
08.03.1994 13:38 Till. vísað til síðari umr. 644 fjarstaddur
08.04.1994 13:42 Till. 644

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu

433. mál
08.03.1994 13:39 Till. vísað til síðari umr. 645 fjarstaddur
08.04.1994 13:43 Till. 645

Bann dragnótaveiða í Faxaflóa

434. mál
06.04.1994 14:25 Till. vísað til síðari umr. 646

Sumartími, skipan frídaga og orlofs

435. mál
06.04.1994 14:25 Till. vísað til síðari umr. 647

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar) 445. mál
16.03.1994 14:12 Frv. vísað til 2. umr. 658 fjarstaddur

Söfnunarkassar

446. mál
16.03.1994 14:12 Frv. vísað til 2. umr. 659 fjarstaddur

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.) 450. mál
17.03.1994 10:36 Frv. vísað til 2. umr. 663 fjarstaddur
17.03.1994 10:37 Frv. vísað 663 fjarstaddur
28.04.1994 16:16 Þskj. 663 1. gr.
28.04.1994 16:17 Brtt. 1066 1
28.04.1994 16:19 Frv. vísað til 3. umr. 663
28.04.1994 16:37 Frv. 663 með áorðn. breyt. á þskj. 1066

Efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum

451. mál
10.03.1994 13:47 Till. vísað til síðari umr. 670 fjarstaddur

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs) 452. mál
10.03.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 675 fjarstaddur

Sveitarstjórnarlög

(kjörskrár, framboðsfrestur) 456. mál
09.03.1994 14:07 Frv. vísað til 2. umr. 686
10.03.1994 13:41 Þskj. 686 1. gr. fjarstaddur
10.03.1994 13:42 Þskj. 686 2.-5. gr. fjarstaddur
10.03.1994 13:42 Frv. vísað til 3. umr. 686 fjarstaddur
10.03.1994 13:50 Afbrigði 9999 fjarstaddur
10.03.1994 13:51 Frv. 686 fjarstaddur

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.) 460. mál
16.03.1994 14:11 Frv. vísað til 2. umr. 691 fjarstaddur

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging) 461. mál
16.03.1994 14:13 Frv. vísað til 2. umr. 692 fjarstaddur

Sala ríkisins á SR-mjöli

468. mál
16.03.1994 14:10 Beiðni um skýrslu leyfð 717

Flugmálaáætlun 1994--1997

469. mál
28.03.1994 15:12 Till. vísað til síðari umr. 723 fjarstaddur

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

470. mál
21.03.1994 15:09 Frv. vísað til 2. umr. 724 fjarstaddur
27.04.1994 13:56 Brtt. 1030 1
27.04.1994 13:56 Þskj. 724 1. gr. svo breytt
27.04.1994 13:57 Brtt. 1030 2-8
27.04.1994 13:57 Þskj. 724 2.-12. gr. svo breytt
27.04.1994 13:57 Þskj. 724 13. gr.
27.04.1994 13:58 Frv. vísað til 3. umr. 724
28.04.1994 16:32 Brtt. 1092
28.04.1994 16:32 Frv. 1071 með áorðn. breyt.

Rannsóknarráð Íslands

477. mál
21.03.1994 15:08 Frv. vísað til 2. umr. 732 fjarstaddur
27.04.1994 13:59 Brtt. 1032 1
27.04.1994 14:00 Þskj. 732 1. gr. svo breytt
27.04.1994 14:00 Brtt. 1032 2-6. tl.
27.04.1994 14:00 Þskj. 732 2.-22. gr. svo breytt
27.04.1994 14:01 Frv. vísað til 3. umr. 732

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.) 478. mál
28.03.1994 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 733 fjarstaddur

Eignarskattur á íbúðarhúsnæði

491. mál
08.04.1994 13:44 Till. vísað til síðari umr. 749

Varnir gegn mengun hafsins

495. mál
24.03.1994 10:36 Till. vísað til síðari umr. 761 fjarstaddur
20.04.1994 14:00 Tillgr. 761
20.04.1994 14:00 Till. 761

Skólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú ár

498. mál
21.03.1994 15:07 Beiðni um skýrslu leyfð 765 fjarstaddur

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum) 499. mál
24.03.1994 10:37 Frv. vísað til 2. umr. 766 fjarstaddur
08.04.1994 13:51 Þskj. 766 1. gr.
08.04.1994 13:52 Frv. vísað til 3. umr. 766
12.04.1994 13:59 Frv. 766

Lax- og silungsveiði

500. mál
24.03.1994 10:38 Frv. vísað til 2. umr. 767 fjarstaddur

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

506. mál
23.03.1994 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 779 fjarstaddur
23.03.1994 13:42 Frv. vísað 779 fjarstaddur

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða) 507. mál
23.03.1994 13:43 Frv. vísað til 2. umr. 780 fjarstaddur
19.04.1994 15:42 Afbrigði 10392 fjarstaddur
20.04.1994 13:49 Brtt. 969
20.04.1994 13:50 Frv. vísað til 3. umr. 780
25.04.1994 18:39 Frv. 991 fjarstaddur

Leigubifreiðar

(aðild að stéttarfélagi, umsjónarnefndir sendi- og vörubifreiða) 514. mál
15.04.1994 10:35 Frv. vísað til 2. umr. 794

Leigubifreiðar

(aldurshámark bifreiðastjóra) 527. mál
15.04.1994 10:36 Frv. vísað til 2. umr. 824

Alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa

529. mál
08.04.1994 14:16 Till. vísað til síðari umr. 828 fjarstaddur
27.04.1994 15:30 Tillgr. 828 fjarstaddur
27.04.1994 15:30 Till. 828 fjarstaddur

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

530. mál
08.04.1994 14:17 Frv. vísað til 2. umr. 829 fjarstaddur
11.04.1994 15:07 Frv. vísað 829
20.04.1994 13:58 Þskj. 829 1. gr.
20.04.1994 13:58 Frv. vísað til 3. umr. 829
25.04.1994 18:40 Frv. 829 fjarstaddur

Háskólinn á Akureyri

(framgangskerfi kennara) 531. mál
13.04.1994 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 830
27.04.1994 13:55 Þskj. 830 1. gr.
27.04.1994 13:55 Þskj. 830 2. gr.
27.04.1994 13:55 Frv. vísað til 3. umr. 830
28.04.1994 16:05 Frv. 830

Merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

532. mál
11.04.1994 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 831
11.04.1994 15:12 Frv. vísað 831
27.04.1994 15:32 Brtt. 1044 1 fjarstaddur
27.04.1994 15:33 Þskj. 831 1. gr. svo breytt fjarstaddur
27.04.1994 15:33 Brtt. 1044 2-9 fjarstaddur
27.04.1994 15:34 Þskj. 831 2.-10. gr. svo breyttar fjarstaddur
27.04.1994 15:34 Frv. vísað til 3. umr. 831 fjarstaddur
28.04.1994 16:08 Frv. 1078

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

533. mál
11.04.1994 15:13 Frv. vísað til 2. umr. 832
11.04.1994 15:13 Frv. vísað 832

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

537. mál
20.04.1994 17:08 Till. vísað til síðari umr. 841 fjarstaddur
20.04.1994 17:15 Till. vísað 841 fjarstaddur

Evrópska efnahagssvæðið

(birting breytinga og viðauka o.fl.) 538. mál
11.04.1994 15:08 Frv. vísað til 2. umr. 842
11.04.1994 15:08 Frv. vísað 842
20.04.1994 13:56 Brtt. 983 1
20.04.1994 13:56 Þskj. 842 1. gr. svo breytt
20.04.1994 13:57 Frv. vísað til 3. umr. 842
25.04.1994 18:42 Frv. 994 fjarstaddur

Samningur um opna lofthelgi

541. mál
08.04.1994 14:18 Till. vísað til síðari umr. 849 fjarstaddur
27.04.1994 15:31 Tillgr. 849 fjarstaddur
27.04.1994 15:31 Till. 849 fjarstaddur

Samningur um Svalbarða

542. mál
11.04.1994 15:09 Till. vísað til síðari umr. 850
11.04.1994 15:10 Till. vísað 850
20.04.1994 13:59 Tillgr. 850
20.04.1994 13:59 Till. 850

Samningur um líffræðilega fjölbreytni

543. mál
11.04.1994 15:09 Till. vísað til síðari umr. 851
11.04.1994 15:09 Till. vísað 851

Fjáröflun til vegagerðar

(endurgreiðsla ökumæla) 545. mál
08.04.1994 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 856
20.04.1994 13:51 Brtt. 972
20.04.1994 13:51 Frv. vísað til 3. umr. 856
25.04.1994 18:40 Frv. 992 fjarstaddur

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða) 546. mál
08.04.1994 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 857

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar) 547. mál
08.04.1994 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 858

Lífeyrissjóður sjómanna

548. mál
08.04.1994 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 859
20.04.1994 13:52 Þskj. 859 1. gr.
20.04.1994 13:52 Frv. vísað til 3. umr. 859

Leikskólar

(heildarlög) 550. mál
13.04.1994 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 861 fjarstaddur

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur) 551. mál
13.04.1994 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 862

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

553. mál
15.04.1994 10:37 Frv. vísað til 2. umr. 864

Reynslusveitarfélög

554. mál
08.04.1994 13:45 Frv. vísað til 2. umr. 865

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna) 555. mál
08.04.1994 13:44 Frv. vísað til 2. umr. 866

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

556. mál
13.04.1994 13:40 Till. vísað til síðari umr. 868
20.04.1994 13:53 Tillgr. 868
20.04.1994 13:54 Till. 868

Húsaleigubætur

557. mál
08.04.1994 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 869

Heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu

558. mál
13.04.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 871
20.04.1994 13:55 Þskj. 871 1. gr.
20.04.1994 13:55 Frv. vísað til 3. umr. 871
25.04.1994 18:41 Frv. 871 fjarstaddur

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur) 561. mál
13.04.1994 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 874
28.04.1994 16:09 Þskj. 874 1. gr.
28.04.1994 16:10 Þskj. 874 2.-7. gr.
28.04.1994 16:10 Frv. vísað til 3. umr. 874
28.04.1994 16:34 Frv. 874

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.) 562. mál
13.04.1994 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 875

Ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

(lögveðsréttur lóðarleigu) 563. mál
08.04.1994 13:46 Frv. vísað til 2. umr. 876

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(reglur stjórnvalda og stofnana) 566. mál
12.04.1994 14:00 Frv. vísað til 2. umr. 879

Áfengislög

(upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis) 567. mál
12.04.1994 14:00 Frv. vísað til 2. umr. 880

Alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu

568. mál
12.04.1994 14:01 Frv. vísað til 2. umr. 881
28.04.1994 16:11 Þskj. 881 1. gr.
28.04.1994 16:11 Þskj. 881 2-4. gr.
28.04.1994 16:11 Brtt. 1059
28.04.1994 16:12 Þskj. 881 5. gr. svo breytt
28.04.1994 16:12 Þskj. 881 6.-16. gr.
28.04.1994 16:12 Frv. vísað til 3. umr. 881
28.04.1994 16:35 Frv. 881 með áorðn. breyt. á þskj. 1059

Brunatryggingar

(heildarlög) 577. mál
18.04.1994 16:02 Frv. vísað til 2. umr. 896
28.04.1994 16:13 Þskj. 896 1. gr.
28.04.1994 16:13 Brtt. 1068
28.04.1994 16:14 Þskj. 896 2. gr. svo breytt
28.04.1994 16:14 Þskj. 896 3.-6. gr. svo og ákvæði til bb
28.04.1994 16:14 Frv. vísað til 3. umr. 896
28.04.1994 16:35 Frv. 896 með áorðn. breyt. á þskj. 1068

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

578. mál
18.04.1994 16:02 Frv. vísað til 2. umr. 897
28.04.1994 16:15 Þskj. 897 1. gr.
28.04.1994 16:15 Þskj. 897 2.- 18. gr. svo og ákvæði til bb
28.04.1994 16:16 Frv. vísað til 3. umr. 897
28.04.1994 16:36 Frv. 897

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða) 579. mál
13.04.1994 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 898
28.04.1994 16:06 Frv. 1074

Útflutningur hrossa

(heildarlög) 580. mál
13.04.1994 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 899

Aukatekjur ríkissjóðs

(veiting atvinnuréttinda) 581. mál
08.04.1994 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 900

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurbætur og viðhald á eigin húsnæði) 583. mál
08.04.1994 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 902

Leigubifreiðar

(skipan umsjónarnefnda) 585. mál
12.04.1994 14:04 Afbrigði 10319
15.04.1994 10:36 Frv. vísað til 2. umr. 915

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

600. mál
20.04.1994 14:03 Afbrigði 10432

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

602. mál
19.04.1994 15:41 Afbrigði 10391 fjarstaddur

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

(ársskýrsla) 603. mál
27.04.1994 15:29 Till. vísað til síðari umr. 978 fjarstaddur
27.04.1994 15:29 Till. vísað 978 fjarstaddur

Útflutningur hrossa

608. mál
27.04.1994 14:02 Afbrigði 10466
27.04.1994 15:27 Frv. vísað til 2. umr. 999 fjarstaddur
28.04.1994 16:07 Þskj. 999 1. gr.
28.04.1994 16:07 Frv. vísað til 3. umr. 999
28.04.1994 16:33 Frv. 999

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

614. mál
28.04.1994 10:36 Afbrigði 10482 fjarstaddur
28.04.1994 10:36 Afbrigði 10483 fjarstaddur
29.04.1994 14:15 Frv. vísað til 2. umr. 1073
29.04.1994 14:15 Frv. vísað 1073

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 371
Fjöldi nei-atkvæða: 15
Greiðir ekki atkvæði: 41
Fjarstaddur: 226