Atkvæði þingmanns: Tómas Ingi Olrich


Atkvæðaskrá

Fjárlög 2004

1. mál
06.10.2003 15:40 Frv. vísað til 2. umr. 1 fjarvist
25.11.2003 13:38 Afbrigði 30152
25.11.2003 14:13 Afbrigði 30153
25.11.2003 17:14 Afbrigði 30154 fjarverandi
25.11.2003 20:07 Afbrigði 30155

Aldarafmæli heimastjórnar

3. mál
07.10.2003 13:32 Till. vísað til síðari umr. 3 fjarvist

Gjaldfrjáls leikskóli

4. mál
07.10.2003 13:32 Till. vísað til síðari umr. 4 fjarvist

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

5. mál
14.10.2003 13:35 Till. vísað til síðari umr. 5

Virðisaukaskattur

(matvæli) 6. mál
14.10.2003 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 6

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum) 7. mál
16.10.2003 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 7

Raforkukostnaður fyrirtækja

8. mál
16.10.2003 13:37 Till. vísað til síðari umr. 8

Samkeppnislög

(meðferð brota, verkaskipting o.fl.) 9. mál
16.10.2003 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 9

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann) 10. mál
16.10.2003 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 10

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur) 11. mál
16.10.2003 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 11
12.12.2003 14:32 Frv. 11

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun) 13. mál
16.10.2003 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 13

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju) 14. mál
29.10.2003 15:49 Frv. vísað til 2. umr. 14 fjarvist

Framkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjanna

15. mál
16.10.2003 13:43 Till. vísað til síðari umr. 15

GATS-samningurinn

16. mál
16.10.2003 13:39 Till. vísað til síðari umr. 16

Rekstur Ríkisútvarpsins

17. mál
16.10.2003 13:43 Till. vísað til síðari umr. 17

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags) 18. mál
29.10.2003 15:48 Frv. vísað til 2. umr. 18 fjarvist

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

19. mál
06.11.2003 10:33 Till. vísað til síðari umr. 19

Kosningar til Alþingis

20. mál
17.10.2003 13:48 Till. vísað til síðari umr. 20

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán) 22. mál
29.10.2003 15:49 Frv. vísað til 2. umr. 22 fjarvist

Skattafsláttur vegna barna

23. mál
17.10.2003 13:47 Till. vísað til síðari umr. 23

Stofnun stjórnsýsluskóla

24. mál
17.10.2003 13:48 Till. vísað til síðari umr. 24

Tannvernd barna og unglinga

25. mál
17.10.2003 13:48 Till. vísað til síðari umr. 25

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum) 26. mál
29.10.2003 15:50 Frv. vísað til 2. umr. 26 fjarvist

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

27. mál
28.10.2003 14:02 Till. vísað til síðari umr. 27 fjarverandi

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína) 29. mál
28.10.2003 14:02 Frv. vísað til 2. umr. 29 fjarverandi

Sveitarstjórnarlög

(lágmarksstærð sveitarfélags) 30. mál
28.10.2003 14:03 Frv. vísað til 2. umr. 30 fjarverandi

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

31. mál
28.10.2003 14:03 Till. vísað til síðari umr. 31 fjarverandi

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður) 32. mál
29.10.2003 15:48 Frv. vísað til 2. umr. 32 fjarvist

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

33. mál
06.11.2003 10:33 Till. vísað til síðari umr. 33

Framkvæmd alþingiskosninganna 10. maí 2003

34. mál
06.10.2003 15:40 Beiðni um skýrslu leyfð 34 fjarvist

Efling félagslegs forvarnastarfs

35. mál
28.10.2003 14:03 Till. vísað til síðari umr. 35 fjarverandi

Gjald af áfengi og tóbaki

(forvarnasjóður) 36. mál
28.10.2003 14:04 Frv. vísað til 2. umr. 36 fjarverandi

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar) 37. mál
12.11.2003 13:55 Frv. vísað til 2. umr. 37

Almenn hegningarlög

(vændi) 38. mál
03.11.2003 15:36 Frv. vísað til 2. umr. 38

Samgönguáætlun

(skipan samgönguráðs, grunntillaga) 39. mál
28.10.2003 14:04 Frv. vísað til 2. umr. 39 fjarverandi

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi) 40. mál
28.10.2003 14:05 Frv. vísað til 2. umr. 40 fjarverandi

Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.

(breyting ýmissa laga) 41. mál
03.11.2003 15:36 Frv. vísað til 2. umr. 41

Bótaréttur höfunda og heimildarmanna

42. mál
03.11.2003 15:37 Frv. vísað til 2. umr. 42

Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki

43. mál
28.10.2003 14:05 Till. vísað til síðari umr. 43 fjarverandi

Aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum

45. mál
03.11.2003 15:37 Till. vísað til síðari umr. 45

Lífeyrisréttindi hjóna

46. mál
29.10.2003 15:50 Till. vísað til síðari umr. 46 fjarvist

Staða hjóna og sambúðarfólks

47. mál
29.10.2003 15:50 Till. vísað til síðari umr. 47 fjarvist

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja

48. mál
29.10.2003 15:51 Till. vísað til síðari umr. 48 fjarvist

Fjáraukalög 2003

87. mál
08.10.2003 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 87 fjarvist
19.11.2003 13:38 Þskj. 87 Sundurliðun 1 (tekjur A-hluta)
19.11.2003 13:39 Brtt. 365
19.11.2003 13:40 Þskj. 87 Sundurliðun 2 (fjármál ríkisaðila í A-hluta), svo breytt,
19.11.2003 13:40 Þskj. 87 1. gr. (rekstraryfirlit ríkissjóðs), svo breytt,
19.11.2003 13:40 Þskj. 87 2. gr., svo breytt,
19.11.2003 13:41 Þskj. 87 3. gr.
19.11.2003 13:41 Þskj. 87 4. gr.
19.11.2003 13:41 Frv. vísað til 3. umr. 87

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.) 88. mál
13.10.2003 15:07 Frv. vísað til 2. umr. 88 fjarverandi
12.12.2003 14:30 Frv. 88

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður) 89. mál
09.10.2003 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 89 fjarvist

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds) 90. mál
08.10.2003 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 90 fjarvist

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhagsaðstoð sveitarfélags) 91. mál
29.10.2003 15:51 Frv. vísað til 2. umr. 91 fjarvist

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda) 98. mál
29.10.2003 15:52 Frv. vísað til 2. umr. 98 fjarvist

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

99. mál
29.10.2003 15:52 Till. vísað til síðari umr. 99 fjarvist

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga) 111. mál
13.10.2003 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 111 fjarverandi
06.11.2003 17:11 Þskj. 111 1. gr.
06.11.2003 17:11 Brtt. 291 1 (ný grein, verður 2. gr.)
06.11.2003 17:12 Brtt. 291 2 (ný 2. gr., verður 3. gr.)
06.11.2003 17:12 Brtt. 291 3 (ný 3. gr., verður 4. gr.)
06.11.2003 17:12 Brtt. 291 4 (ný grein, verður 5. gr.)
06.11.2003 17:13 Brtt. 291 5
06.11.2003 17:13 Þskj. 111 4. gr. (verður 6. gr.), svo breytt,
06.11.2003 17:14 Brtt. 291 6 (ný grein, verður 7. gr.)
06.11.2003 17:14 Þskj. 111 5.–8. gr. (verða 8.–10. gr.)
06.11.2003 17:14 Brtt. 291 7 (ný 9. gr., verður 11. gr.)
06.11.2003 17:15 Frv. vísað til 3. umr. 111
10.11.2003 15:03 Afbrigði 30097 fjarverandi
10.11.2003 18:15 Brtt. 324 1
10.11.2003 18:16 Brtt. 324 2a
10.11.2003 18:20 Brtt. 324 2b
10.11.2003 18:22 Brtt. 325 a nei
10.11.2003 18:24 Brtt. 325 b nei
10.11.2003 18:25 Frv. 320, svo breytt,

Störf einkavæðingarnefndar

115. mál
13.10.2003 15:12 Beiðni um skýrslu leyfð 115 fjarverandi

Styrktarsjóður námsmanna

133. mál
12.11.2003 13:56 Frv. vísað til 2. umr. 133

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi) 134. mál
12.11.2003 13:57 Frv. vísað til 2. umr. 134

Ferðasjóður íþróttafélaga

135. mál
12.11.2003 13:57 Till. vísað til síðari umr. 135

Skipulag og framkvæmd löggæslu

136. mál
12.11.2003 13:58 Till. vísað til síðari umr. 136

Bætt staða þolenda kynferðisbrota

137. mál
03.11.2003 15:38 Till. vísað til síðari umr. 137

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi) 140. mál
16.10.2003 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 140

Talnagetraunir

(framlenging rekstrarleyfis) 141. mál
16.10.2003 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 141

Mannréttindasáttmáli Evrópu

(13. samningsviðauki) 142. mál
16.10.2003 13:41 Frv. vísað til 2. umr. 142

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð) 143. mál
03.11.2003 15:35 Frv. vísað til 2. umr. 143

Almenn hegningarlög

(fullgilding spillingarsamnings) 146. mál
16.10.2003 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 146

Barnalög

(lagaskil) 152. mál
16.10.2003 13:40 Frv. vísað til 2. umr. 152
16.10.2003 13:45 Afbrigði 29994
16.10.2003 13:46 Þskj. 152 1. gr.
16.10.2003 13:46 Þskj. 152 2. gr.
16.10.2003 13:46 Frv. vísað til 3. umr. 152
17.10.2003 13:49 Frv. 152

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar) 153. mál
17.10.2003 13:49 Frv. vísað til 2. umr. 153

Aflétting veiðibanns á rjúpu

154. mál
06.11.2003 10:34 Till. vísað til síðari umr. 154

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög) 162. mál
17.10.2003 13:50 Frv. vísað til 2. umr. 164

Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

167. mál
17.10.2003 13:47 Beiðni um skýrslu leyfð 169

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(breytt kjördæmaskipan o.fl.) 186. mál
13.12.2003 16:56 Brtt. 665 1 (ný 1. gr.) fjarverandi
13.12.2003 16:56 Brtt. 665 2 (ný grein, verður 2. gr.) fjarverandi
13.12.2003 16:56 Þskj. 188 2. gr. (verður 3. gr.) fjarverandi
13.12.2003 16:57 Brtt. 665 3 (nýtt ákvæði til bráðabirgða) fjarverandi
13.12.2003 16:57 Frv. vísað til 3. umr. 188 fjarverandi
15.12.2003 13:00 Frv. 188

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár) 191. mál
04.11.2003 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 193

Evrópufélög

(EES-reglur) 203. mál
06.11.2003 10:32 Frv. vísað til 2. umr. 214

Vátryggingarsamningar

(heildarlög) 204. mál
04.11.2003 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 215

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

249. mál
10.11.2003 15:02 Till. vísað til síðari umr. 269 fjarverandi

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun) 254. mál
12.11.2003 13:53 Frv. vísað til 2. umr. 274
12.12.2003 14:17 Brtt. 629 1
12.12.2003 14:17 Þskj. 274 1. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:17 Þskj. 274 2.–3. gr.
12.12.2003 14:17 Brtt. 629 2 (ný 4. gr.)
12.12.2003 14:17 Þskj. 274 5. gr. fjarverandi
12.12.2003 14:18 Frv. vísað til 3. umr. 274
13.12.2003 16:48 Frv. 274 fjarverandi

Stjórn fiskveiða

(hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti) 255. mál
12.11.2003 13:54 Frv. vísað til 2. umr. 275
12.12.2003 14:18 Þskj. 275 1. gr.
12.12.2003 14:18 Þskj. 275 2.–3. gr.
12.12.2003 14:18 Frv. vísað til 3. umr. 275
13.12.2003 16:49 Frv. 275 fjarverandi

Sjálfboðastarf

275. mál
11.11.2003 13:54 Till. vísað til síðari umr. 311

Stofnun sædýrasafns

277. mál
11.11.2003 13:54 Till. vísað til síðari umr. 313

Samningur á sviði refsiréttar um spillingu

294. mál
17.11.2003 16:10 Till. vísað til síðari umr. 339

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.) 301. mál
19.11.2003 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 346

Skipulags- og byggingarlög

(úrskurðarnefnd, framkvæmdaleyfi) 302. mál
19.11.2003 13:42 Frv. vísað til 2. umr. 347

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni) 303. mál
18.11.2003 13:32 Frv. vísað til 2. umr. 348 fjarverandi

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir) 304. mál
18.11.2003 13:33 Frv. vísað til 2. umr. 349
12.12.2003 14:14 Þskj. 349 1. gr.
12.12.2003 14:14 Þskj. 349 2. gr.
12.12.2003 14:15 Frv. vísað til 3. umr. 349
13.12.2003 16:47 Frv. 349 fjarverandi

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit) 305. mál
18.11.2003 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 350

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

306. mál
18.11.2003 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 351
12.12.2003 14:15 Brtt. 626 1
12.12.2003 14:15 Þskj. 351 1. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:15 Þskj. 351 2. gr.
12.12.2003 14:16 Brtt. 626 2
12.12.2003 14:16 Þskj. 351 3. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:16 Þskj. 351 4.–6. gr.
12.12.2003 14:16 Frv. vísað til 3. umr. 351
13.12.2003 16:48 Frv. 351 fjarverandi

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn) 307. mál
19.11.2003 13:43 Frv. vísað til 2. umr. 352

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.) 312. mál
18.11.2003 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 358
12.12.2003 14:31 Frv. 358

Uppfinningar starfsmanna

313. mál
18.11.2003 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 359

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(trúnaðarlæknir) 328. mál
12.12.2003 14:32 Frv. 380

Úrvinnslugjald

(net, umbúðir o.fl.) 400. mál
12.12.2003 14:31 Frv. 536

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði) 401. mál
12.12.2003 14:13 Þskj. 539 1. gr.
12.12.2003 14:13 Brtt. 615 brtt. í nál. 615. (2. gr. falli brott)
12.12.2003 14:13 Þskj. 539 3. gr. (verður 2. gr.)
12.12.2003 14:13 Frv. vísað til 3. umr. 539
13.12.2003 16:47 Frv. 539 fjarverandi

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur) 410. mál
12.12.2003 14:19 Þskj. 558 1. gr.
12.12.2003 14:19 Þskj. 558 2. gr.
12.12.2003 14:19 Brtt. 639 1
12.12.2003 14:19 Þskj. 558 3. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:19 Þskj. 558 4. gr.
12.12.2003 14:20 Brtt. 639 2
12.12.2003 14:20 Þskj. 558 5. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:20 Þskj. 558 6.–7. gr.
12.12.2003 14:20 Brtt. 639 3
12.12.2003 14:20 Þskj. 558 8. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:20 Þskj. 558 9.–10. gr.
12.12.2003 14:21 Þskj. 558 v3
13.12.2003 16:51 Brtt. 701 fjarverandi
13.12.2003 16:52 Frv. 558, svo breytt, fjarverandi

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur) 417. mál
12.12.2003 14:30 Frv. 573

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót) 418. mál
12.12.2003 14:29 Frv. 574

Umferðarlög

(yfirstjórn málaflokksins) 419. mál
12.12.2003 14:30 Frv. 575

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.) 420. mál
12.12.2003 14:21 Brtt. 640 1
12.12.2003 14:21 Þskj. 578 1. gr., svo breytt,
12.12.2003 14:21 Þskj. 578 2.–4. gr.
12.12.2003 14:22 Frv. vísað til 3. umr. 578
13.12.2003 16:53 Frv. 578 fjarverandi

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

421. mál
12.12.2003 14:22 Till. vísað til síðari umr. 579

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.) 428. mál
12.12.2003 12:14 Afbrigði 30480
13.12.2003 16:34 Þskj. 594 1. gr.
13.12.2003 16:35 Brtt. 663 1 (nýr a-liður 2. gr.)
13.12.2003 16:35 Þskj. 594 2. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:35 Brtt. 663 2
13.12.2003 16:35 Þskj. 594 3. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:35 Þskj. 594 4.–5. gr.
13.12.2003 16:36 Frv. vísað til 3. umr. 594
15.12.2003 12:47 Brtt. 667 inngmgr. og efnismgr. til og með "færri en 23", nei
15.12.2003 12:52 Frv. 594

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

447. mál
13.12.2003 10:04 Afbrigði 30532 fjarverandi
13.12.2003 13:48 Afbrigði 30533
13.12.2003 16:39 Brtt. 697 1
13.12.2003 16:39 Þskj. 635 1. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:39 Þskj. 635 2.–5. gr.
13.12.2003 16:39 Þskj. 635 6. gr.
13.12.2003 16:39 Þskj. 635 7.–9. gr.
13.12.2003 16:40 Brtt. 697 2
13.12.2003 16:40 Þskj. 635 10. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:40 Þskj. 635 11.–13. gr.
13.12.2003 16:40 Brtt. 697 3
13.12.2003 16:40 Þskj. 635 14. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:41 Brtt. 697 4
13.12.2003 16:41 Þskj. 635 15. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:41 Þskj. 635 16.–21. gr.
13.12.2003 16:41 Brtt. 697 5
13.12.2003 16:42 Brtt. 704
13.12.2003 16:42 Þskj. 635 22. gr., svo breytt,
13.12.2003 16:42 Brtt. 697 6.a
13.12.2003 16:44 Brtt. 702 aðaltillaga, nei
13.12.2003 16:45 Brtt. 702 varatillaga, fjarverandi
13.12.2003 16:46 Brtt. 697 6.b fjarverandi
13.12.2003 16:46 Þskj. 635 23. gr., svo breytt, fjarverandi
13.12.2003 16:47 Frv. vísað til 3. umr. 635 fjarverandi
15.12.2003 11:33 Afbrigði 30584
15.12.2003 12:54 Brtt. 717 nei
15.12.2003 12:59 Frv. 635

Veiting ríkisborgararéttar

450. mál
12.12.2003 11:02 Afbrigði 30479 fjarverandi
12.12.2003 14:32 Frv. vísað til 2. umr. 643
13.12.2003 16:53 Þskj. 643 1. gr. fjarverandi
13.12.2003 16:53 Þskj. 643 2. gr. fjarverandi
13.12.2003 16:53 Frv. vísað til 3. umr. 643 fjarverandi
15.12.2003 12:59 Frv. 643

Tollalög

(landbúnaðarhráefni) 460. mál
12.12.2003 14:33 Frv. vísað til 2. umr. 662
13.12.2003 16:54 Þskj. 662 1. gr. fjarverandi
13.12.2003 16:54 Þskj. 662 2. gr. fjarverandi
13.12.2003 16:54 Frv. vísað til 3. umr. 662 fjarverandi
15.12.2003 13:00 Frv. 662

Frestun á fundum Alþingis

461. mál
15.12.2003 11:36 Till. 668

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 166
Fjöldi nei-atkvæða: 5
Tilkynnt fjarvist: 18
Fjarverandi: 42