Atkvæði þingmanns: Anna Jensdóttir


Atkvæðaskrá

Orka fallvatna

11. mál
28.11.1995 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 11

Jarðhitaréttindi

12. mál
28.11.1995 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 12

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga) 13. mál
29.11.1995 15:54 Brtt. 245 1
29.11.1995 15:54 Þskj. 13 1. gr. svo breytt
29.11.1995 15:55 Þskj. 13 2.-5. gr.
29.11.1995 15:55 Brtt. 245 2
29.11.1995 15:56 Þskj. 13 6. gr. svo breytt
29.11.1995 15:57 Þskj. 13 7. - 9. gr.
29.11.1995 15:57 Frv. vísað til 3. umr. 13
30.11.1995 13:16 Frv. 256

Mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja

31. mál
23.11.1995 13:34 Tillgr. 222
23.11.1995 13:34 Till. 31

Fjáraukalög 1995

44. mál
06.12.1995 16:01 Þskj. 44 1. gr.
06.12.1995 16:02 Þskj. 44 2. gr.
06.12.1995 16:02 Brtt. 279 1.-4. tl.
06.12.1995 16:04 Brtt. 280
06.12.1995 16:04 Brtt. 279 tl. 5.-10.
06.12.1995 16:05 Þskj. 44 3. gr. svo breytt
06.12.1995 16:05 Þskj. 44 4. gr.
06.12.1995 16:06 Frv. vísað til 3. umr. 44

Fjáraukalög 1994

(niðurstöðutölur ársins) 45. mál
05.12.1995 15:33 Þskj. 45 1. gr.
05.12.1995 15:34 Þskj. 45 2.-4. gr.
05.12.1995 15:34 Frv. vísað til 3. umr. 45
06.12.1995 16:07 Frv. 45

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

71. mál
29.11.1995 15:58 Till. vísað til síðari umr. 71

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks) 75. mál
05.12.1995 15:36 Þskj. 75 1. gr.
05.12.1995 15:36 Þskj. 75 2. gr.
05.12.1995 15:37 Frv. vísað til 3. umr. 75
06.12.1995 16:08 Frv. 75

Félagsleg aðstoð

(endurhæfingarlífeyrir) 80. mál
05.12.1995 13:38 Þskj. 81 1. gr.
05.12.1995 13:39 Þskj. 81 2. gr.
05.12.1995 13:39 Frv. vísað til 3. umr. 81
05.12.1995 14:11 Afbrigði 13102
05.12.1995 15:35 Frv. 81

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla) 96. mál
29.11.1995 18:40 Afbrigði 13045
05.12.1995 13:42 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 252 nei
05.12.1995 13:43 Þskj. 100 1. gr.
05.12.1995 13:43 Þskj. 100 2.-3. gr.
05.12.1995 13:44 Brtt. 254 1
05.12.1995 13:44 Þskj. 100 4. gr. svo breytt
05.12.1995 13:46 Brtt. 254 2
05.12.1995 13:48 Brtt. 254 3
05.12.1995 13:48 Brtt. 254 4
05.12.1995 13:49 Brtt. 254 5, 1. og 2. mgr. og 3 mgr. að síðasta ml.
05.12.1995 13:51 Brtt. 254 5, lokaml. 3 mgr.
05.12.1995 13:51 Brtt. 254 5 b liður
05.12.1995 13:52 Þskj. 100 6. gr. svo breytt
05.12.1995 13:52 Þskj. 100 7. - 8. gr.
05.12.1995 13:53 Brtt. 254 6
05.12.1995 13:53 Þskj. 100 9. gr. svo breytt
05.12.1995 13:54 Brtt. 254 7
05.12.1995 13:54 Þskj. 100 10. gr. svo breytt
05.12.1995 13:55 Brtt. 254 8 a,b,c,
05.12.1995 13:55 Brtt. 254 8 d
05.12.1995 13:56 Þskj. 100 11. gr. svo breytt
05.12.1995 13:56 Þskj. 100 12. gr.
05.12.1995 13:57 Brtt. 254 9
05.12.1995 13:57 Þskj. 100 13. gr. svo breytt
05.12.1995 13:57 Þskj. 100 14. gr.
05.12.1995 13:58 Þskj. 100 15. gr.
05.12.1995 13:58 Brtt. 254 10
05.12.1995 13:59 Brtt. 254 11
05.12.1995 13:59 Þskj. 100 16. gr. svo breytt
05.12.1995 14:00 Ákvæði til bráðabirgða 100
05.12.1995 14:01 Brtt. 254 12
05.12.1995 14:08 Frv. vísað til 3. umr. 100
05.12.1995 14:44 Afbrigði 13103
05.12.1995 15:38 Brtt. 283
05.12.1995 15:50 Frv. 282 með áorðn. breyt. á þskj. 283

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

133. mál
29.11.1995 15:59 Till. vísað til síðari umr. 158

Jarðalög

(jarðasala, nýting jarða o.fl.) 145. mál
29.11.1995 15:59 Frv. vísað til 2. umr. 172

Tæknifrjóvgun

154. mál
22.11.1995 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 184

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.) 155. mál
22.11.1995 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 185
05.12.1995 13:37 Brtt. 251
05.12.1995 13:37 Þskj. 185 2.-3. gr.
05.12.1995 13:38 Frv. vísað til 3. umr. 185
07.12.1995 10:51 Brtt. 287
07.12.1995 10:51 Frv. 286 svo breytt

Stefnumótun í löggæslu

156. mál
22.11.1995 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 186

Umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun

157. mál
22.11.1995 13:37 Till. vísað til síðari umr. 187

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

158. mál
22.11.1995 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 189

Sóttvarnalög

(heildarlög) 160. mál
22.11.1995 13:38 Frv. vísað til 2. umr. 194

Stjórnarskipunarlög

(kosning forseta) 163. mál
06.12.1995 16:09 Frv. vísað til 2. umr. 197

Fjöleignarhús

(eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar) 164. mál
22.11.1995 13:39 Frv. vísað til 2. umr. 201

Vegalög

(reiðhjólavegir) 165. mál
22.11.1995 13:40 Afbrigði 12999
23.11.1995 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 202

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

166. mál
28.11.1995 13:36 Till. vísað til síðari umr. 208
28.11.1995 13:37 Till. vísað 208

Endurskoðun á meiðyrðalöggjöfinni

167. mál
29.11.1995 16:00 Frv. vísað til 2. umr. 209

Réttindi og skyldur ábyrgðarmanna fjárskuldbindinga einstaklinga

168. mál
29.11.1995 16:01 Till. vísað til síðari umr. 210

Kaup og rekstur skólabáts

169. mál
29.11.1995 16:02 Till. vísað til síðari umr. 211

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

171. mál
27.11.1995 15:06 Frv. vísað til 2. umr. 213

Lánsviðskipti, réttindi og skyldur ábyrgðarmanna o.fl.

172. mál
29.11.1995 16:02 Frv. vísað til 2. umr. 215

Siglingastofnun Íslands

173. mál
28.11.1995 13:34 Frv. vísað til 2. umr. 216

Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar

(stjfrv.) 174. mál
28.11.1995 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 217

Verndun jarðhitasvæðisins við Geysi í Haukadal

179. mál
29.11.1995 16:03 Till. vísað til síðari umr. 223

Úttekt á afskrifuðum skattskuldum

187. mál
27.11.1995 15:06 Beiðni um skýrslu leyfð 232

Jöfnun atkvæðisréttar

188. mál
28.11.1995 13:38 Till. vísað til síðari umr. 233

Merkingar þilfarsfiskiskipa

189. mál
06.12.1995 16:10 Till. vísað til síðari umr. 237

Tilkynningarskylda olíuskipa

190. mál
06.12.1995 16:10 Till. vísað til síðari umr. 238

Rannsókn flugslysa

191. mál
05.12.1995 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 239

Fríverslunarsamningur Íslands og Litáens

192. mál
30.11.1995 13:16 Till. vísað til síðari umr. 240

Fríverslunarsamningur Íslands og Lettlands

193. mál
30.11.1995 13:17 Till. vísað til síðari umr. 241

Iðnlánasjóður

(tryggingalánadeild) 194. mál
05.12.1995 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 242

Útvarpslög

(ráðning dagskrárfólks) 195. mál
06.12.1995 16:11 Frv. vísað til 2. umr. 243

Framleiðsla og sala á búvörum

(frestun greiðslumarks) 204. mál
30.11.1995 13:19 Afbrigði 13052
30.11.1995 13:24 Frv. vísað til 2. umr. 262
30.11.1995 13:25 Afbrigði 13054
30.11.1995 13:26 Þskj. 262 1. gr.
30.11.1995 13:27 Þskj. 262 2. gr.
30.11.1995 13:28 Frv. vísað til 3. umr. 262
30.11.1995 13:29 Afbrigði 13058
30.11.1995 13:31 Frv. 262

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.) 205. mál
07.12.1995 10:50 Frv. vísað til 2. umr. 266

Afnám laga nr. 96/1936

206. mál
07.12.1995 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 267

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög) 207. mál
08.12.1995 10:58 Frv. vísað til 2. umr. 268

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.) 215. mál
07.12.1995 10:52 Afbrigði 13135
08.12.1995 10:58 Frv. vísað til 2. umr. 289

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.) 221. mál
07.12.1995 13:36 Afbrigði 13139
08.12.1995 10:59 Frv. vísað til 2. umr. 300

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur) 224. mál
08.12.1995 11:00 Afbrigði 13147

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga) 225. mál
08.12.1995 11:00 Afbrigði 13146
08.12.1995 19:57 Frv. vísað til 2. umr. 306

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 122
Fjöldi nei-atkvæða: 1