Atkvæði þingmanns: Arnþrúður Karlsdóttir


Atkvæðaskrá

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

6. mál
03.11.1997 16:18 Till. vísað til síðari umr. 6

Þingvallaurriðinn

17. mál
12.11.1997 14:41 Till. vísað til síðari umr. 17

Sveitarstjórnarlög

(heiti sveitarfélaga) 26. mál
17.11.1997 15:44 Frv. vísað til 2. umr. 26

Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri

35. mál
12.11.1997 14:42 Till. vísað til síðari umr. 35

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur) 36. mál
03.11.1997 16:23 Frv. vísað til 2. umr. 36

Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna

38. mál
12.11.1997 14:42 Till. vísað til síðari umr. 38

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

39. mál
19.11.1997 16:23 Till. vísað til síðari umr. 39

Bann við kynferðislegri áreitni

(breyting ýmissa laga) 40. mál
03.11.1997 16:22 Frv. vísað til 2. umr. 40

Framhaldsskólar

(innritunar- og efnisgjöld) 42. mál
19.11.1997 16:24 Frv. vísað til 2. umr. 42

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna) 43. mál
19.11.1997 16:24 Frv. vísað til 2. umr. 43

Orka fallvatna

50. mál
12.11.1997 14:43 Frv. vísað til 2. umr. 50 fjarverandi

Takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa

51. mál
19.11.1997 16:24 Till. vísað til síðari umr. 51

Áætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróun

53. mál
12.11.1997 14:44 Till. vísað til síðari umr. 53

Lífsiðfræðiráð

54. mál
12.11.1997 14:44 Till. vísað til síðari umr. 54

Jarðhitaréttindi

56. mál
12.11.1997 14:43 Frv. vísað til 2. umr. 56 fjarverandi

Vegagerð í afskekktum landshlutum

60. mál
05.11.1997 16:03 Till. vísað til síðari umr. 60

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda) 69. mál
12.11.1997 14:45 Frv. vísað til 2. umr. 69

Náttúruvernd

(landslagsvernd) 73. mál
19.11.1997 16:25 Frv. vísað til 2. umr. 73

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

74. mál
12.11.1997 14:45 Till. vísað til síðari umr. 74

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala aflaheimildar) 77. mál
12.11.1997 14:46 Frv. vísað til 2. umr. 77

Umboðsmaður jafnréttismála

82. mál
12.11.1997 14:46 Frv. vísað til 2. umr. 82

Landgræðsla

(innfluttar plöntur) 83. mál
19.11.1997 16:25 Frv. vísað til 2. umr. 83

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga) 84. mál
12.11.1997 14:46 Frv. vísað til 2. umr. 84

Tekjuskattur og eignarskattur

(tannviðgerðir) 85. mál
12.11.1997 14:47 Frv. vísað til 2. umr. 85

Nýtingarmöguleikar gróðurhúsalofttegunda

93. mál
03.11.1997 16:22 Till. vísað til síðari umr. 93

Tilraunaveiðar á ref og mink

95. mál
12.11.1997 14:47 Till. vísað til síðari umr. 95

Aukatekjur ríkissjóðs

(endurskoðun laga) 100. mál
12.11.1997 14:48 Till. vísað til síðari umr. 100

Þingsköp Alþingis

(mat á stöðu kynjanna) 101. mál
12.11.1997 14:48 Frv. vísað til 2. umr. 101

Aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum

109. mál
12.11.1997 14:49 Till. vísað til síðari umr. 109

Hlutafélög

(EES-reglur) 147. mál
03.11.1997 16:20 Frv. vísað til 2. umr. 147

Einkahlutafélög

(EES-reglur) 148. mál
03.11.1997 16:20 Frv. vísað til 2. umr. 148

Rafræn eignarskráning verðbréfa

149. mál
03.11.1997 16:19 Frv. vísað til 2. umr. 149

Þjónustukaup

150. mál
03.11.1997 16:20 Frv. vísað til 2. umr. 150

Verslunaratvinna

(heildarlög) 151. mál
03.11.1997 16:21 Frv. vísað til 2. umr. 151

Einkaleyfi

(EES-reglur) 153. mál
03.11.1997 16:21 Frv. vísað til 2. umr. 153

Söfnunarkassar

(brottfall laga) 156. mál
04.11.1997 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 156

Stimpilgjald

(kaupskip) 163. mál
05.11.1997 16:03 Frv. vísað til 2. umr. 163

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar) 174. mál
04.11.1997 13:36 Frv. vísað til 2. umr. 174

Vopnalög

175. mál
04.11.1997 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 175

Dómstólar

176. mál
04.11.1997 13:35 Frv. vísað til 2. umr. 176

Samræmd samgönguáætlun

179. mál
05.11.1997 16:02 Till. vísað til síðari umr. 179

Bjargráðasjóður

185. mál
17.11.1997 15:57 Frv. vísað til 2. umr. 185

Hollustuhættir

(heildarlög) 194. mál
03.11.1997 16:19 Frv. vísað til 2. umr. 197

Loftferðir

(heildarlög) 201. mál
05.11.1997 16:01 Frv. vísað til 2. umr. 210

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja

206. mál
17.11.1997 15:45 Till. vísað til síðari umr. 215 fjarverandi

Flugmálaáætlun 1998-2001

207. mál
05.11.1997 16:02 Till. vísað til síðari umr. 217

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar) 209. mál
04.11.1997 13:37 Frv. vísað til 2. umr. 222

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög) 225. mál
17.11.1997 15:56 Frv. vísað til 2. umr. 257

Framtíðarskipan raforkumála

227. mál
20.11.1997 15:16 Till. vísað til síðari umr. 259

Úrbætur á Norðausturvegi frá Húsavík til Þórshafnar

241. mál
12.11.1997 14:49 Till. vísað til síðari umr. 280

Heilbrigðisþjónusta

(skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa) 248. mál
20.11.1997 13:49 Frv. vísað til 2. umr. 293

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög) 249. mál
19.11.1997 16:22 Frv. vísað til 2. umr. 294 fjarverandi

Skipting afnotaréttar nytjastofna á Íslandsmiðum

254. mál
03.12.1997 15:14 Till. vísað til síðari umr. 299

Staða eldri borgara hérlendis og erlendis

255. mál
17.11.1997 15:44 Beiðni um skýrslu leyfð 312

Goethe-stofnunin í Reykjavík

256. mál
19.11.1997 16:26 Till. vísað til síðari umr. 313
20.11.1997 13:48 Afbrigði 17728
20.11.1997 15:19 Brtt. 373
20.11.1997 15:19 Till. 313 svo breytt

Launaþróun hjá ríkinu

257. mál
17.11.1997 15:44 Beiðni um skýrslu leyfð 314

Úttekt á fjárhagsvanda Háskóla Íslands

270. mál
20.11.1997 15:18 Till. vísað til síðari umr. 339

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa) 275. mál
03.12.1997 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 345

Starfsemi kauphalla

285. mál
20.11.1997 15:16 Frv. vísað til 2. umr. 356

Verðbréfaviðskipti

(kauphallir, innborgað hlutafé) 286. mál
20.11.1997 15:17 Frv. vísað til 2. umr. 357

Fangelsi og fangavist

(heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta) 291. mál
20.11.1997 13:47 Afbrigði 17727
20.11.1997 15:17 Frv. vísað til 2. umr. 363

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.) 292. mál
03.12.1997 15:11 Frv. vísað til 2. umr. 364

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta) 302. mál
03.12.1997 15:14 Frv. vísað til 2. umr. 376

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta) 303. mál
03.12.1997 15:12 Frv. vísað til 2. umr. 377

Spilliefnagjald

(hámark gjalds o.fl.) 331. mál
04.12.1997 14:10 Afbrigði 17753

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 65
Fjarverandi: 4