Ari Trausti Guðmundsson: framsögumaður

Framsögumaður nefndar skal fyrir hönd nefndarinnar vinna að athugun málsins, gera tillögu um afgreiðslu þess og drög að nefndaráliti þegar hann hefur lokið athugun sinni.

148. þing

  1. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
  2. Bann við kjarnorkuvopnum
  3. Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála
  4. Köfun
  5. Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi

146. þing

  1. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll
  2. Umhverfisstofnun (heildarlög)