Páll Magnússon: framsögumaður

Framsögumaður nefndar skal fyrir hönd nefndarinnar vinna að athugun málsins, gera tillögu um afgreiðslu þess og drög að nefndaráliti þegar hann hefur lokið athugun sinni.

150. þing

 1. Almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila)
 2. Barnalög (skipt búseta barns)
 3. Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.)
 4. Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar)
 5. Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017
 6. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu)
 7. Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna)
 8. Menningarsalur Suðurlands
 9. Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
 10. Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
 11. Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja
 12. Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)
 13. Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar)

149. þing

 1. Almenn hegningarlög (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu)
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 3. Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 4. Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (helgihald)
 5. Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara
 6. Meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.)
 7. Meðferð einkamála og meðferð sakamála (táknmálstúlkar o.fl.)
 8. Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni
 9. Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann)
 10. Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði
 11. Skráning einstaklinga
 12. Úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 13. Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar)
 14. Vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 15. Þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar)

148. þing

 1. Almenn hegningarlög (mútubrot)
 2. Dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.)
 3. Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 4. Íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi)
 5. Lögheimili og aðsetur
 6. Meðferð sakamála (sakarkostnaður)
 7. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga
 8. Skaðabótalög (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.)
 9. Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar)

146. þing

 1. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)