Þuríður Backman: framsögumaður

Framsögumaður nefndar skal fyrir hönd nefndarinnar vinna að athugun málsins, gera tillögu um afgreiðslu þess og drög að nefndaráliti þegar hann hefur lokið athugun sinni.

141. þing

 1. Legslímuflakk
 2. Lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur)
 3. Lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
 4. Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 5. Sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
 6. Tóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak (bann við sölu skrotóbaks)

140. þing

 1. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi
 2. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta
 3. Loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur)
 4. Myndlistarlög (heildarlög)
 5. Prestur á Þingvöllum
 6. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi
 7. Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins
 8. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður)
 9. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (selir)
 10. Vinnuhópur um vöruflutninga