Lilja Rafney Magnúsdóttir: framsögumaður

Framsögumaður nefndar skal fyrir hönd nefndarinnar vinna að athugun málsins, gera tillögu um afgreiðslu þess og drög að nefndaráliti þegar hann hefur lokið athugun sinni.

150. þing

 1. Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 2. Búvörulög (greiðslumark mjólkur)
 3. Innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar)
 4. Matvælasjóður
 5. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra)
 6. Skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustu
 7. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar)

149. þing

 1. Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 2. Fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 4. Stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 5. Veiðigjald

148. þing

 1. Ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 2. Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 3. Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 4. Stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 5. Veiðigjald (veiðigjald 2018)

146. þing

 1. Orkuskipti

145. þing

 1. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)

144. þing

 1. Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)

143. þing

 1. Átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu

141. þing

 1. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 2. Stjórn fiskveiða (heildarlög)
 3. Stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)

140. þing

 1. Matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 2. Matvæli (tímabundið starfsleyfi)