Jón Kristjánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja) , 10. apríl 2006
 2. Atvinnuleysistryggingar (heildarlög) , 6. apríl 2006
 3. Heyrnar-, tal- og sjónstöð (heildarlög) , 10. febrúar 2006
 4. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) , 6. október 2005
 5. Tóbaksvarnir (reykingabann) , 2. desember 2005
 6. Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur) , 4. apríl 2006
 7. Vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög) , 24. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna) , 24. febrúar 2005
 2. Græðarar, 2. nóvember 2004
 3. Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.) , 16. mars 2005
 4. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) , 5. október 2004
 5. Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar) , 15. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) , 4. desember 2003
 2. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.) , 24. nóvember 2003
 3. Lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga) , 5. apríl 2004
 4. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) , 13. október 2003
 5. Málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.) , 9. febrúar 2004
 6. Norðurlandasamningur um almannatryggingar, 16. apríl 2004
 7. Sjóntækjafræðingar (sjónmælingar og sala tækja) , 24. nóvember 2003
 8. Sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun) , 23. mars 2004
 9. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (gjaldtaka o.fl.) , 4. febrúar 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Almannatryggingar (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka) , 2. desember 2002
 2. Heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.) , 10. desember 2002
 3. Lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar) , 3. desember 2002
 4. Lýðheilsustöð, 3. desember 2002
 5. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) , 2. desember 2002
 6. Tóbaksvarnir (EES-reglur) , 2. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.) , 7. desember 2001
 2. Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., 27. febrúar 2002
 3. Geislavarnir (heildarlög) , 5. desember 2001
 4. Heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð) , 31. október 2001
 5. Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.) , 15. október 2001
 6. Lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.) , 8. mars 2002
 7. Lýðheilsustöð, 8. apríl 2002
 8. Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra) , 15. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.) , 9. maí 2001

116. þing, 1992–1993

 1. Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi, 1. apríl 1993

108. þing, 1985–1986

 1. Sala jarðarinnar Streitis, 17. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi, 27. febrúar 1985

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Áfengislög (auglýsingar), 5. október 2006

126. þing, 2000–2001

 1. Ábyrgðarmenn, 30. október 2000
 2. Málefni aldraðra (vistunarmat), 6. apríl 2001
 3. Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.), 27. febrúar 2001
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum), 29. mars 2001
 5. Tímareikningur á Íslandi, 17. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 3. Fjarskipti (hljóðritun símtala), 4. maí 2000
 4. Tímareikningar á Íslandi (heildarlög), 21. mars 2000
 5. Tollalög (aðaltollhafnir), 17. nóvember 1999
 6. Vegalög (tengistígar), 16. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 7. október 1998
 2. Tollalög (aðaltollhafnir), 20. október 1998
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 5. mars 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 6. apríl 1998
 2. Umboðsmaður barna (ársskýrsla), 7. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Skipan prestakalla og prófastsdæma, 23. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.), 14. mars 1996
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (upplýsingar úr skattskrám), 29. apríl 1996
 3. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum), 12. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota, 17. október 1994
 2. Greiðsluaðlögun, 9. febrúar 1995
 3. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 6. október 1994
 4. Stjórn lífeyrissjóða, 14. febrúar 1995
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (mótframlag lífeyrissjóðsiðgjalds), 2. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar (greiðsla sveitarfélaga í Atvinnuleysistryggingasjóð), 1. mars 1994
 2. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur sjálfstætt starfandi), 29. mars 1994
 3. Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota, 9. febrúar 1994
 4. Brunavarnir og brunamál (rannsókn eldsvoða), 28. apríl 1994
 5. Slysavarnaráð, 18. nóvember 1993
 6. Sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga), 1. nóvember 1993
 7. Sveitarstjórnarlög (kjörskrár, framboðsfrestur), 3. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Fjárskuldbindingar fyrir ríkissjóð og sveitarfélög, 25. mars 1993
 2. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 3. Lyfjalög (heildarlög), 2. september 1992
 4. Öryggisfræðslunefnd sjómanna, 2. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur, uppihaldsstyrkur o.fl.), 5. desember 1991
 2. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992
 3. Lyfjalög (heildarlög), 26. mars 1992
 4. Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins, 14. október 1991
 5. Sveitarstjórnarlög (byggðastjórnir), 2. október 1991
 6. Umboðsmaður barna, 18. nóvember 1991
 7. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna), 7. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Lausafjárkaup (gallar í steinsteypu), 5. nóvember 1990
 2. Umboðsmaður barna, 13. nóvember 1990
 3. Umferðarlög (vínandamagn í blóði ökumanns), 29. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Lausafjárkaup (gallar í steinsteypu), 6. desember 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga), 8. desember 1987
 2. Áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli), 22. febrúar 1988
 3. Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða), 4. mars 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóðs), 10. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Tóbaksvarnir, 20. maí 1985