Brynjólfur Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

74. þing, 1954–1955

 1. Almannatryggingar, 19. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Almannatryggingar, 19. október 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Almannatryggingar, 5. desember 1951
 2. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 3. október 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Skipaafgreiðsla í Vesmannaeyjum, 2. nóvember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Skipaafgreiðsla í Vestmannaeyjum, 25. febrúar 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Menntaskólar, 4. nóvember 1946
 2. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 30. október 1946

65. þing, 1946

 1. Barnaheimilið Sólheimar, 24. september 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 20. janúar 1944
 2. Skemmtanaskattur, 25. október 1944

62. þing, 1943

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 13. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Alþýðutryggingar, 14. desember 1942
 2. Alþýðutryggingar, 8. janúar 1943
 3. Jarðræktarlög, 16. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Framfærslulög, 11. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Alþýðutryggingar, 30. mars 1942
 2. Alþýðutryggingar, 30. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Húsnæði, 3. mars 1941
 2. Jarðræktarlög, 8. apríl 1941
 3. Stéttarfélög og vinnudeilur, 24. febrúar 1941
 4. Verðlagsuppbót á greiðslur til landbúnaðar, 8. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Framfærslulög, 28. febrúar 1940
 2. Húsnæði, 23. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Jarðræktarlög, 3. apríl 1939
 2. Meðalmeðgjöf og tryggingarbætur, 22. apríl 1939
 3. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 30. mars 1939
 4. Skattundanþága af stríðsáhættuþóknun, 6. nóvember 1939
 5. Vinnutími starfsstúlkna á heimilum, 23. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Framfærslulög, 18. febrúar 1938
 2. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 23. febrúar 1938

52. þing, 1937

 1. Alþýðutryggingar, 18. október 1937
 2. Framfærslulög, 3. desember 1937
 3. Mæðiveikin, 4. nóvember 1937
 4. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 28. október 1937

Meðflutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. Uppbót á sparifé, 30. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Lánveitingar til smáíbúða, 8. október 1951
 2. Skipun prestakalla, 14. nóvember 1951
 3. Tollskrá o. fl., 7. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Virkjun Sogsins, 12. desember 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 6. maí 1949
 2. Bráðabirgðarfjárgreiðslur úr ríkissjóði 1949, 15. desember 1948
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 16. desember 1948
 4. Einkasala á tóbaki, 3. maí 1949
 5. Laun starfsmanna ríkisins, 27. apríl 1949
 6. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 15. desember 1948
 7. Ríkisborgararéttur, 25. janúar 1949
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. apríl 1949
 9. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga, 31. janúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Hækkun á aðflutningsgjöldum 1947, 14. október 1947
 2. Sjúkrahús o.fl., 27. janúar 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Bifreiðasala innanlands, 12. maí 1947
 2. Fyrningarsjóður ríkisins, 12. mars 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Austurvegur, 13. desember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Eignaraukaskattur, 20. janúar 1944
 2. Laun starfsmanna ríkisins, 19. september 1944
 3. Nýbyggðir og nýbyggðasjóður, 15. október 1944

62. þing, 1943

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. október 1943
 2. Eignaraukaskattur, 17. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 9. desember 1942
 2. Óskilgetin börn, 31. mars 1943
 3. Sala á spildu úr Neslandi í Selvogi, 13. janúar 1943