Eggert G. Þorsteinsson: frumvörp

1. flutningsmaður

92. þing, 1971–1972

 1. Kaupábyrgðasjóður, 14. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 12. október 1970
 2. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (tekjur áhafnadeildar) , 12. október 1970
 3. Almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda) , 10. desember 1970
 4. Almannatryggingar, 18. mars 1971
 5. Bátaábyrgðarfélög, 18. mars 1971
 6. Eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, 18. mars 1971
 7. Fávitastofnanir, 18. mars 1971
 8. Háskóli Íslands (lyfjafræði) , 18. desember 1970
 9. Lyfsölulög, 11. desember 1970
 10. Lyfsölulög, 27. janúar 1971
 11. Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu, 5. mars 1971
 12. Tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, 16. mars 1971
 13. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 12. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 9. mars 1970
 2. Almannatryggingar, 10. nóvember 1969
 3. Bjargráðasjóður Íslands, 2. desember 1969
 4. Eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum, 13. janúar 1970
 5. Eftirlit með skipum, 27. október 1969
 6. Endurhæfing, 8. desember 1969
 7. Fiskveiðasjóður Íslands, 29. október 1969
 8. Flutningur síldar af fjarlægum miðum, 13. október 1969
 9. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 13. október 1969
 10. Hækkun á bótum almannatrygginga, 2. febrúar 1970
 11. Kaup á sex skuttogurum, 7. apríl 1970
 12. Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu, 12. janúar 1970
 13. Sameining sveitarfélaga, 13. október 1969
 14. Seyðisfjarðarkaupstaður, 13. október 1969
 15. Siglingalög, 27. október 1969
 16. Siglingamálastofnun ríkisins, 27. október 1969
 17. Skipamælingar, 13. október 1969
 18. Skráning skipa, 15. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 19. mars 1969
 2. Atvinnuleysistryggingar, 7. febrúar 1969
 3. Atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur) , 8. maí 1969
 4. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 25. apríl 1969
 5. Bjargráðasjóður Íslands, 9. desember 1968
 6. Brunavarnir og brunamál, 4. desember 1968
 7. Fiskveiðar í landhelgi, 7. febrúar 1969
 8. Fiskveiðasjóður Íslands, 19. mars 1969
 9. Hækkun á bótum almannatrygginga, 11. febrúar 1969
 10. Lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum, 17. febrúar 1969
 11. Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu, 2. desember 1968
 12. Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu, 5. mars 1969
 13. Ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum, 18. nóvember 1968
 14. Siglingalög, 14. október 1968
 15. Tilkynningarskylda íslenskra skipa, 14. október 1968
 16. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 19. nóvember 1968
 17. Vinnumiðlun, 7. maí 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Almannatryggingar, 24. október 1967
 2. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, 17. október 1967
 3. Bjargráðasjóður Íslands, 6. nóvember 1967
 4. Brunavarnir og brunamál, 31. janúar 1968
 5. Byggingarlög fyrir skipulagsskylda staði, 31. janúar 1968
 6. Eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum, 25. mars 1968
 7. Framfærslulög, 31. október 1967
 8. Heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini, 17. janúar 1968
 9. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 23. janúar 1968
 10. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 4. apríl 1968
 11. Hækkun á bótum almannatrygginga, 23. janúar 1968
 12. Lausn deilu stýrimanna, vélstjóra og loftskeytamanna á farskipum og eigenda farskipa, 17. október 1967
 13. Ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum, 13. desember 1967
 14. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, 30. október 1967
 15. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón) , 16. febrúar 1968
 16. Siglingalög, 24. október 1967
 17. Siglingamálastofnun ríkisins, 20. febrúar 1968
 18. Stofnfjársjóður fiskiskipa, 26. mars 1968
 19. Sveitarstjórnarlög, 13. nóvember 1967
 20. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 9. apríl 1968
 21. Vatnalög, 12. febrúar 1968
 22. Verkamannabústaðir, 23. janúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Almannatryggingar, 24. október 1966
 2. Atvinnuleysistryggingar, 13. desember 1966
 3. Bann gegn botnvörpuveiðum, 11. október 1966
 4. Bátaábyrgðarfélög, 25. október 1966
 5. Hafnalög, 8. apríl 1967
 6. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, 2. mars 1967
 7. Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, 25. október 1966
 8. Siglingalög, 3. nóvember 1966
 9. Síldarverksmiðjur ríkisins, 14. apríl 1967
 10. Skipaútgerð ríkisins, 21. mars 1967
 11. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 20. febrúar 1967
 12. Verðlagsráð sjávarútvegsins, 15. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Almannatryggingar, 16. nóvember 1965
 2. Almennur frídagur 1. maí, 4. apríl 1966
 3. Atvinnuleysistryggingar, 14. febrúar 1966
 4. Atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum, 11. október 1965
 5. Bátaábyrgðarfélög, 15. nóvember 1965
 6. Bjargráðasjóður Íslands, 11. október 1965
 7. Brunatryggingar utan Reykjavíkur, 11. október 1965
 8. Fiskveiðasjóður Íslands, 16. mars 1966
 9. Húsnæðismálastofnun ríksisins, 11. október 1965
 10. Landshöfn í Þorlákshöfn, 15. apríl 1966
 11. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, 7. mars 1966
 12. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 16. nóvember 1965
 13. Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, 15. nóvember 1965
 14. Síldarleitarskip, 4. apríl 1966
 15. Skipstjórnarmenn á íslenskum skipum, 15. apríl 1966
 16. Sveitarstjórnarkosningar, 14. febrúar 1966
 17. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 18. febrúar 1966
 18. Verðjöfnunar- og flutningasjóður síldveiða, 20. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Eftirlaun ráðherra, 29. apríl 1965

83. þing, 1962–1963

 1. Fræðslustofnun launþega, 7. nóvember 1962

78. þing, 1958–1959

 1. Bráðabirgðagreiðslur úr ríkissjóði, 19. mars 1959
 2. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 20. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Fræðslustofnun launþega, 17. apríl 1958
 2. Húsnæði fyrir félagsstarfsemi, 18. desember 1957
 3. Siglingalög, 21. febrúar 1958

75. þing, 1955–1956

 1. Félagsheimili, 7. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Félagsheimili, 12. október 1954
 2. Orlof, 12. október 1954
 3. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 8. desember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Atvinna við siglingar, 15. desember 1953
 2. Félagsheimili, 5. október 1953
 3. Orlof, 5. október 1953

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Eignarráð yfir landinu, 31. október 1977
 2. Orlof húsmæðra, 26. apríl 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Stofnlánasjóður vörubifreiða, 7. maí 1976

93. þing, 1972–1973

 1. Stofnun og slit hjúskapar, 26. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 29. nóvember 1971
 2. Lífeyrissjóður sjómanna, 27. janúar 1972
 3. Þjóðleikhús, 25. nóvember 1971

84. þing, 1963–1964

 1. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 11. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Heimild til að veita Rafni Kolssyni skipstjóraskírteini, 2. apríl 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests og launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla, 7. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Heimild til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimannaskírteini, 7. febrúar 1961
 2. Launajöfnuður karla og kvenna, 20. október 1960
 3. Lögskráning sjómanna, 25. janúar 1961
 4. Síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða), 15. febrúar 1961

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 22. desember 1958
 2. Almannatryggingar, 5. mars 1959
 3. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 22. desember 1958
 4. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1959
 5. Lögheimili, 25. febrúar 1959
 6. Sameign fjölbýlishúsa, 29. desember 1958
 7. Sýsluvegasjóðir, 15. apríl 1959
 8. Virkjun Sogsins, 9. desember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Aðstoð við vangefið fólk, 16. apríl 1958
 2. Eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp, 18. apríl 1958
 3. Fræðslumyndasafn ríkisins, 2. júní 1958
 4. Matreiðslumenn á farskipum, 18. apríl 1958

75. þing, 1955–1956

 1. Bifreiðalög, 8. nóvember 1955
 2. Kvikmyndastofnun ríkisins, 14. nóvember 1955
 3. Orlof, 7. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Atvinnuleysistryggingar, 8. mars 1955
 2. Framfærslulög, 13. október 1954
 3. Olíueinkasala, 29. október 1954
 4. Útsvör, 3. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 5. október 1953
 2. Innheimta meðlaga, 2. apríl 1954
 3. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 15. október 1953
 4. Kosningar til Alþingis, 3. nóvember 1953
 5. Olíueinkasala, 4. nóvember 1953
 6. Orkuver og orkuveitur, 25. mars 1954
 7. Stéttarfélög og vinnudeilur, 22. mars 1954
 8. Sveitarstjórnarkosningar, 3. nóvember 1953
 9. Sömu laun kvenna og karla, 20. október 1953
 10. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 18. febrúar 1954
 11. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 6. nóvember 1953