Haraldur Benediktsson: frumvörp

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Tekjuskattur (söluhagnaður) , 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 11. apríl 2019
 2. Lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur) , 12. desember 2018
 3. Tekjuskattur (söluhagnaður) , 17. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 28. mars 2018

143. þing, 2013–2014

 1. Velferð dýra (eftirlit) , 29. nóvember 2013

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2., 2. desember 2020
 2. Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), 11. nóvember 2020
 3. Tekjuskattur (heimilishjálp), 6. október 2020
 4. Tekjuskattur (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði), 7. október 2020
 5. Tekjuskattur (gengishagnaður), 15. október 2020
 6. Tekjuskattur (frádráttur), 15. október 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), 7. október 2019
 2. Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), 12. september 2019
 3. Tekjuskattur (gengishagnaður), 12. september 2019
 4. Tekjuskattur (frádráttur), 25. nóvember 2019
 5. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 19. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Erfðafjárskattur (þrepaskipting), 14. september 2018
 2. Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), 2. apríl 2019
 3. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.), 1. apríl 2019
 4. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), 17. september 2018
 5. Tekjuskattur (gengishagnaður), 21. janúar 2019
 6. Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), 21. janúar 2019

147. þing, 2017

 1. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 26. september 2017
 2. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 26. september 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 11. október 2016
 2. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 10. september 2015
 3. Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), 21. september 2015
 4. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna), 4. apríl 2016
 5. Raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku), 4. apríl 2016
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 11. september 2015
 7. Stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða), 25. maí 2016
 8. Stjórn fiskveiða (síld og makríll), 7. september 2016
 9. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 10. september 2015
 10. Virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila), 12. maí 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 24. mars 2015
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015
 3. Stjórn fiskveiða (tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls), 1. júlí 2015
 4. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna), 27. nóvember 2014
 5. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild), 12. júní 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (frestun gildistöku sektarákvæðis), 29. nóvember 2013
 2. Húsaleigubætur (námsmenn), 5. nóvember 2013
 3. Markaðar tekjur ríkissjóðs (breyting ýmissa laga), 11. febrúar 2014
 4. Náttúruvernd (rusl á almannafæri), 16. maí 2014
 5. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. nóvember 2013