Jón Þór Ólafsson: frumvörp

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013) , 22. febrúar 2017
 2. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, 26. janúar 2017

144. þing, 2014–2015

 1. Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) , 17. febrúar 2015
 2. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra (rangar upplýsingar veittar á Alþingi) , 17. nóvember 2014
 3. Virðisaukaskattur (útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa) , 26. mars 2015
 4. Þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna) , 27. mars 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (atkvæðagreiðsla samhliða sveitarstjórnarkosningum 2014) , 26. febrúar 2014
 2. Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) , 6. nóvember 2013
 3. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (heimildir Neytendastofu) , 1. apríl 2014
 4. Þingsköp Alþingis og rannsóknarnefndir (umræður um skýrslur rannsóknarnefnda) , 11. apríl 2014

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), 19. september 2018
 2. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), 14. september 2018
 3. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 21. september 2018
 4. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 20. september 2018
 5. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 19. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 5. febrúar 2018
 2. Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar), 16. desember 2017
 3. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 23. janúar 2018
 4. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu), 16. desember 2017
 5. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 6. Almenn hegningarlög (bann við umskurði drengja), 30. janúar 2018
 7. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 8. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 15. desember 2017
 9. Brottfall laga, 2. maí 2018
 10. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 22. mars 2018
 11. Helgidagafriður, 30. janúar 2018
 12. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 18. desember 2017
 13. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 23. janúar 2018
 14. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 9. apríl 2018
 15. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 26. febrúar 2018
 16. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), 20. desember 2017
 17. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 20. mars 2018
 18. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 20. mars 2018
 19. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 20. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 21. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 1. febrúar 2018
 22. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), 28. mars 2018
 23. Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), 8. júní 2018
 24. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 28. febrúar 2018
 25. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 22. mars 2018
 26. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), 16. desember 2017
 27. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 25. janúar 2018
 28. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 21. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (hatursáróður), 26. september 2017
 2. Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), 26. september 2017
 3. Framleiðsla, sala og meðferð kannabisefna, 26. september 2017
 4. Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), 26. september 2017
 5. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), 26. september 2017
 6. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 8. Ærumeiðingar, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda), 28. mars 2017
 2. Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), 6. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 28. febrúar 2017
 5. Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), 28. febrúar 2017
 6. Rafrettur og tengdar vörur, 30. mars 2017
 7. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 2. febrúar 2017

144. þing, 2014–2015

 1. Almenn hegningarlög (afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana), 17. nóvember 2014
 2. Almenn hegningarlög (guðlast), 20. janúar 2015
 3. Barnalög (faðernismál), 16. desember 2014
 4. Fjarskipti (afnám gagnageymdar), 26. mars 2015
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 10. september 2014
 6. Mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn), 17. nóvember 2014
 7. Meðferð sakamála (skilyrði símahlustunar og aðgangs að fjarskiptaupplýsingum), 26. mars 2015
 8. Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), 25. mars 2015
 9. Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (skráning barna), 25. febrúar 2015
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015
 11. Úrvinnslugjald (stjórn Úrvinnslusjóðs), 25. mars 2015
 12. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 12. september 2014
 13. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 10. september 2014
 14. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 25. mars 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Almenn hegningarlög (afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana), 13. febrúar 2014
 2. Greiðsluþjónusta (gjaldtaka), 3. október 2013
 3. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 9. október 2013
 4. Loftslagsmál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur), 9. maí 2014
 5. Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), 3. október 2013
 6. Skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu), 14. maí 2014
 7. Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), 30. október 2013

142. þing, 2013

 1. Veiting ríkisborgararéttar, 4. júlí 2013