Valgerður Gunnarsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.) , 12. maí 2017

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Opinberir háskólar og háskólar, 24. október 2018
 2. Orlof húsmæðra (afnám laganna), 24. október 2018

147. þing, 2017

 1. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 26. september 2017
 2. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 31. mars 2017
 2. Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), 29. mars 2017
 3. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 30. mars 2017
 4. Útlendingar (skiptinemar), 16. maí 2017
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 30. maí 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Barnalög (faðernismál), 5. október 2015
 2. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (jöfnun eldsneytisverðs á millilandaflugvöllum), 28. september 2016
 3. Kosningar til Alþingis (undirbúningur og framkvæmd kosninga o.fl.), 5. september 2016
 4. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti), 11. september 2015
 5. Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), 21. september 2015
 6. Rannsóknarnefndir, 4. apríl 2016
 7. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög), 15. september 2015
 8. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 11. september 2015
 9. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 18. mars 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Barnalög (faðernismál), 16. desember 2014
 2. Húsaleigubætur (námsmenn), 9. október 2014
 3. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti), 18. september 2014
 4. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög), 21. október 2014
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015

143. þing, 2013–2014

 1. Húsaleigubætur (námsmenn), 5. nóvember 2013
 2. Markaðar tekjur ríkissjóðs (breyting ýmissa laga), 11. febrúar 2014
 3. Náttúruvernd (rusl á almannafæri), 16. maí 2014
 4. Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun (heildarlög), 27. mars 2014