Vilhjálmur Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði) , 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda) , 24. janúar 2017
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda) , 24. janúar 2017
 3. Tekjuskattur (gengishagnaður) , 31. janúar 2017
 4. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) , 31. janúar 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda) , 23. september 2015
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda) , 5. október 2015
 3. Tekjuskattur (gengishagnaður) , 10. september 2015
 4. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) , 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) , 21. október 2014
 2. Tekjuskattur (gengishagnaður) , 21. október 2014

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 24. apríl 2017
 2. Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), 29. mars 2017
 3. Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), 23. maí 2017
 4. Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), 21. desember 2016
 5. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 30. mars 2017
 6. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar), 19. maí 2017
 7. Tekjuskattur (skattfrádráttur vegna gjafa og framlaga), 21. mars 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Fjármálafyrirtæki (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja, leiðrétting), 26. nóvember 2015
 2. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 10. september 2015
 3. Sala fasteigna og skipa (starfsheimild), 27. nóvember 2015
 4. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 18. mars 2016
 5. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 10. september 2015
 6. Tollalög og virðisaukaskattur (gjalddagar aðflutningsgjalda), 16. mars 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Gjaldeyrismál (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.), 7. júní 2015
 2. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 24. mars 2015
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gildistími bráðabirgðaákvæðis), 3. desember 2014
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjöldi gjalddaga), 16. mars 2015
 5. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 16. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Gjaldeyrismál (arður og viðurlagaákvæði), 13. maí 2014
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 1. apríl 2014
 3. Stimpilgjald (matsverð og lagaskil), 6. maí 2014
 4. Tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns), 21. desember 2013
 5. Tekjuskattur (undanþága vegna vaxtagreiðslna af skuldabréfum ríkissjóðs), 16. maí 2014
 6. Vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.), 6. maí 2014
 7. Vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna), 18. mars 2014
 8. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. nóvember 2013

142. þing, 2013

 1. Neytendalán (frestun gildistöku), 26. júní 2013