Eiður Guðnason: frumvörp

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Dýravernd (heildarlög) , 4. mars 1993
 2. Fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur) , 20. október 1992
 3. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur) , 4. mars 1993
 4. Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur) , 15. september 1992
 5. Skipulags- og byggingarlög (heildarlög) , 23. nóvember 1992
 6. Skipulagslög (skipulag miðhálendisins) , 24. mars 1993
 7. Upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál, 31. ágúst 1992
 8. Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 14. desember 1992
 9. Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (kísilgúrnám í Ytriflóa) , 3. maí 1993
 10. Verndun nytjavatns, 16. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Dýravernd (heildarlög) , 20. desember 1991
 2. Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög) , 10. desember 1991
 3. Sinubrennur (heildarlög) , 27. febrúar 1992
 4. Skipulag á Miðhálendi Íslands, 1. apríl 1992
 5. Skipulags- og byggingarlög (heildarlög) , 5. maí 1992
 6. Umhverfismál og upplýsingamiðlun, 19. maí 1992
 7. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 7. nóvember 1991
 8. Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 27. febrúar 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðum) , 22. október 1990
 2. Jarðalög (gjafir til ríkissjóðs) , 14. desember 1990
 3. Þjóðminjalög (fornminjavörður) , 12. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðum) , 11. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðum) , 4. apríl 1989
 2. Bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími) , 9. desember 1988
 3. Umferðarlög (gildistími ökuskírteina o.fl.) , 4. apríl 1989
 4. Vaxtalög (samhljóða stjfrv.) , 19. maí 1989

109. þing, 1986–1987

 1. Frídagur sjómanna, 13. október 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Framkvæmd eignarnáms, 6. febrúar 1986
 2. Frídagur sjómanna, 24. mars 1986
 3. Útvarpslög, 11. febrúar 1986
 4. Þjóðskjalasafn Íslands, 11. febrúar 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Seðlabanki Íslands, 5. júní 1985
 2. Tollskrá, 12. febrúar 1985
 3. Útvarpslög, 13. júní 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 2. nóvember 1983
 2. Tollskrá, 12. október 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Umferðarlög, 6. desember 1982
 2. Vernd barna og ungmenna, 13. desember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Framkvæmd eignarnáms, 2. desember 1981
 2. Útvarpslög, 13. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Framkvæmd eignarnáms, 23. febrúar 1981
 2. Útvarpslög, 22. október 1980

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Áfengislög (aðgangur ungmenna að skemmtunum), 12. febrúar 1991
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur og álag), 6. febrúar 1991
 3. Umferðarlög (reiðhjólahjálmar), 11. desember 1990
 4. Útflutningsráð Íslands (álagning og innheimta gjalda), 7. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Umferðarlög (öryggisbelti), 10. apríl 1990
 2. Vísitala byggingarkostnaðar (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 18. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Umferðarlög (öryggisbelti, hlífðarhjálmar o.fl.), 11. maí 1989

108. þing, 1985–1986

 1. Forgangsréttur kandídata til embætta, 18. apríl 1986
 2. Verslun ríkisins með áfengi, 12. febrúar 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. nóvember 1984
 2. Umferðarlög, 1. nóvember 1984
 3. Umferðarlög, 11. febrúar 1985
 4. Þingsköp Alþingis, 11. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Umferðarlög, 6. febrúar 1984
 2. Umferðarlög, 9. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Fangelsi og vinnuhæli, 7. mars 1983
 2. Kosningar til Alþingis, 2. desember 1982
 3. Lækkun gjalda af fasteignum, 6. desember 1982
 4. Orlof, 20. október 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Almannatryggingar, 14. október 1981
 2. Birting laga, 15. febrúar 1982
 3. Endurnýjun skipastólsins, 26. janúar 1982
 4. Grunnskólar, 15. apríl 1982
 5. Jöfnun hitunarkostnaðar, 15. apríl 1982
 6. Kosningar til Alþingis, 9. nóvember 1981
 7. Loðdýrarækt, 21. apríl 1982
 8. Orkulög, 17. febrúar 1982
 9. Orlof, 26. janúar 1982
 10. Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum, 22. október 1981
 11. Sveitarstjórnarlög, 9. febrúar 1982
 12. Söluskattur, 13. október 1981
 13. Viðbótarlán til íbúðarbyggjenda, 14. desember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Aldurslagatryggingar fiskiskipa, 3. mars 1981
 2. Almannatryggingar, 12. maí 1981
 3. Bætt kjör sparifjáreigenda, 19. desember 1980
 4. Greiðslutryggingarsjóður fiskafla, 23. febrúar 1981
 5. Hagkvæmni í endurnýjun skipastólsins, 19. febrúar 1981
 6. Heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð til kaupa á skuttogurum, 19. febrúar 1981
 7. Söluskattur, 6. apríl 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Almannatryggingar, 9. apríl 1980
 2. Framkvæmd eignarnáms, 9. apríl 1980
 3. Niðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsa, 24. janúar 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Áfengislög, 31. janúar 1979
 2. Biðlaun alþingismanna, 20. nóvember 1978
 3. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 7. nóvember 1978
 4. Grunnskólar, 8. maí 1979
 5. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 16. nóvember 1978
 6. Seðlabanki Íslands, 16. október 1978
 7. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1978
 8. Stjórnarskipunarlög, 16. október 1978
 9. Þingfararkaup alþingismanna, 26. október 1978