Einar Ágústsson: frumvörp

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Alþjóðasamningur um ræðissamband, 19. október 1977
 2. Samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum, 10. apríl 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum, 8. desember 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 18. desember 1974
 2. Ættleiðing, 21. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Norðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðs, 5. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins, 10. apríl 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Almannatryggingar (br. 40/1963, 83/1967) , 2. mars 1971
 2. Leiklistarskóli ríkisins, 17. nóvember 1970
 3. Sala hluta úr jörðinni Kollafirði (heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu) , 10. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Byggingarsamvinnufélög, 28. október 1969
 2. Rannsóknarstofnun skólamála, 16. október 1969
 3. Sala hluta úr jörðinni Kollafirði, 2. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 29. apríl 1969
 2. Leiklistaskóli ríkisins, 11. febrúar 1969
 3. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 19. febrúar 1969
 4. Tekjustofnar sveitarfélaga, 9. desember 1968
 5. Ungmennahús, 22. október 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Byggingarsamvinnufélög, 1. nóvember 1966
 2. Ungmennahús, 9. febrúar 1967

85. þing, 1964–1965

 1. Lækkun skatta og útsvara, 19. október 1964
 2. Menntaskólar (br. 58/1946) , 6. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Menntaskólar, 17. desember 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Lækkun byggingarkostnaðar, 19. október 1960

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Almannatryggingar, 20. nóvember 1978
 2. Fjáröflun til vegagerðar, 6. desember 1978

91. þing, 1970–1971

 1. Atvinnumálastofnun, 2. nóvember 1970
 2. Búnaðarbanki Íslands (br. 115/1941), 9. desember 1970
 3. Lausaskuldir bænda (br. í föst lán og skuldaskil), 15. desember 1970
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. nóvember 1970
 5. Togaraútgerð ríkisins (og stuðning við útgerð sveitarfélaga), 5. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Félagsheimili, 14. apríl 1970
 2. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 6. nóvember 1969
 3. Lax- og silungsveiði, 10. desember 1969
 4. Skemmtanaskattur, 14. apríl 1970
 5. Togaraútgerð ríkisins, 20. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Atvinnumálastofnun, 13. desember 1968
 2. Búnaðarbanki Íslands, 23. október 1968
 3. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 29. apríl 1969
 4. Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness, 24. febrúar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 24. janúar 1968
 2. Lax- og silungsveiði, 5. mars 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Iðnlánasjóður, 17. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Iðnlánasjóður, 3. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Áburðarverksmiðja, 24. febrúar 1965
 2. Vaxtalækkun, 13. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 5. maí 1964
 2. Vaxtalækkun o.fl., 16. október 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Efnahagsmál, 12. október 1960