Halldóra Mogensen: frumvörp

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar) , 19. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar) , 16. desember 2017
 2. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu) , 16. desember 2017

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), 14. september 2018
 2. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 21. september 2018
 3. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 19. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 5. febrúar 2018
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), 15. desember 2017
 3. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 4. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 5. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 15. desember 2017
 6. Brottfall laga, 2. maí 2018
 7. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 22. mars 2018
 8. Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum), 6. febrúar 2018
 9. Helgidagafriður, 30. janúar 2018
 10. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 18. desember 2017
 11. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 23. janúar 2018
 12. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 9. apríl 2018
 13. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 26. febrúar 2018
 14. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), 20. desember 2017
 15. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 20. mars 2018
 16. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 20. mars 2018
 17. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 18. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 16. desember 2017
 19. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 20. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 1. febrúar 2018
 21. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), 28. mars 2018
 22. Útlendingar (fylgdarlaus börn), 18. desember 2017
 23. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 22. mars 2018
 24. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), 16. desember 2017
 25. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 25. janúar 2018
 26. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 21. febrúar 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (hatursáróður), 26. september 2017
 2. Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), 26. september 2017
 3. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), 26. september 2017
 4. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 6. Ærumeiðingar, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda), 28. mars 2017
 2. Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), 6. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), 22. febrúar 2017
 5. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 28. febrúar 2017
 6. Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), 28. febrúar 2017
 7. Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), 26. janúar 2017
 8. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), 22. febrúar 2017
 9. Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), 1. febrúar 2017
 10. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, 26. janúar 2017
 11. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 23. mars 2017

144. þing, 2014–2015

 1. Fjarskipti (afnám gagnageymdar), 26. mars 2015
 2. Meðferð sakamála (skilyrði símahlustunar og aðgangs að fjarskiptaupplýsingum), 26. mars 2015
 3. Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), 25. mars 2015
 4. Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (skráning barna), 25. febrúar 2015
 5. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 25. mars 2015
 6. Þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna), 27. mars 2015