Benedikt Jóhannesson: frumvörp

1. flutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, 12. september 2017
 2. Fjárlög 2018, 12. september 2017
 3. Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald og áfengiskaupafríðindi) , 12. september 2017
 4. Virðisaukaskattur o.fl. (losun koltvísýrings í samgöngum o.fl.) , 12. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands, 30. mars 2017
 2. Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur) , 28. febrúar 2017
 3. Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði) , 7. febrúar 2017
 4. Jarðgöng undir Vaðlaheiði (viðbótarfjármögnun) , 12. maí 2017
 5. Lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur) , 31. mars 2017
 6. Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna) , 24. janúar 2017
 7. Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar) , 21. desember 2016
 8. Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir) , 5. maí 2017
 9. Skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.) , 30. mars 2017
 10. Skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur) , 30. mars 2017
 11. Vátryggingasamstæður, 31. mars 2017
 12. Vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur) , 28. febrúar 2017
 13. Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 2. febrúar 2017

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (uppreist æru), 26. september 2017
 2. Útlendingar (málsmeðferðartími), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Kjararáð, 12. desember 2016