Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka) , 2. apríl 2020
 2. Almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila) , 23. mars 2020
 3. Barnalög (skipt búseta barns) , 2. apríl 2020
 4. Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.) , 18. apríl 2020
 5. Bætur vegna ærumeiðinga, 22. október 2019
 6. Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur) , 11. desember 2019
 7. Gjaldþrotaskipti (aðgerðir gegn kennitöluflakki) , 15. maí 2020
 8. Íslenskur ríkisborgararéttur, 16. október 2019
 9. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu) , 2. apríl 2020
 10. Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna) , 25. september 2019
 11. Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar) , 4. desember 2019
 12. Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar) , 2. apríl 2020
 13. Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar, 15. maí 2020
 14. Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi) , 11. apríl 2020
 15. Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar) , 12. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni) , 2. apríl 2019
 2. Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann) , 27. september 2018
 3. Opinberir háskólar og háskólar, 24. október 2018
 4. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) , 18. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar) , 22. mars 2018
 2. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) , 15. desember 2017

147. þing, 2017

 1. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) , 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) , 30. mars 2017
 2. Útlendingar (skiptinemar) , 16. maí 2017
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 30. maí 2017

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 12. desember 2018
 2. Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 17. september 2018
 3. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 25. september 2018
 4. Erfðafjárskattur (þrepaskipting), 14. september 2018
 5. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 11. apríl 2019
 6. Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), 14. desember 2018
 7. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 14. nóvember 2018
 8. Lyfjalög (lausasölulyf), 21. febrúar 2019
 9. Orlof húsmæðra (afnám laganna), 24. október 2018
 10. Sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð), 29. janúar 2019
 11. Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa), 26. september 2018
 12. Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar (fríhafnarverslun), 24. september 2018
 13. Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), 21. janúar 2019
 14. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 20. september 2018
 15. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 27. september 2018
 16. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 15. nóvember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 16. desember 2017
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 16. desember 2017
 3. Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 7. febrúar 2018
 4. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 28. febrúar 2018
 5. Ættleiðingar (umsögn nákominna), 25. janúar 2018

147. þing, 2017

 1. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 26. september 2017
 2. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 24. apríl 2017
 2. Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), 29. mars 2017
 3. Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), 23. maí 2017
 4. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 22. febrúar 2017
 5. Orlof húsmæðra (afnám laganna), 7. febrúar 2017
 6. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar), 19. maí 2017
 7. Tekjuskattur (skattfrádráttur vegna gjafa og framlaga), 21. mars 2017
 8. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 7. febrúar 2017
 9. Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 2. febrúar 2017
 10. Ættleiðingar (umsagnir nánustu fjölskyldu), 30. maí 2017