Guðmundur Andri Thorsson: frumvörp

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Framboð og kjör forseta Íslands og kosningar til Alþingis (rafræn söfnun meðmæla, heiti sveitarfélaga) , 11. apríl 2020

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Almannatryggingar (hækkun lífeyris), 13. september 2019
 2. Atvinnuleysistryggingar (hækkun vegna framfærsluskyldu), 28. apríl 2020
 3. Breyting á ýmsum lögum vegna launa þingmanna og ráðherra (frysting og niðurfelling hækkunar), 22. apríl 2020
 4. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 15. október 2019
 5. Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald), 12. mars 2020
 6. Loftslagsmál (hlutverk loftslagsráðs), 11. desember 2019
 7. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (þagnarskylda persónuverndarfulltrúa), 3. febrúar 2020
 8. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 7. október 2019
 9. Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð), 13. september 2019
 10. Starfsemi smálánafyrirtækja, 17. september 2019
 11. Stjórnarskipunarlög, 22. október 2019
 12. Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), 11. september 2019
 13. Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga), 24. október 2019
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 13. desember 2019
 15. Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Almannatryggingar (hækkun lífeyris), 11. apríl 2019
 2. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 15. október 2018
 3. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), 21. febrúar 2019
 4. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 25. september 2018
 5. Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), 26. september 2018
 6. Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), 9. október 2018
 7. Innheimtulög (brottfall tilvísunar), 21. janúar 2019
 8. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 23. október 2018
 9. Sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð), 29. janúar 2019
 10. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 9. október 2018
 11. Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), 21. janúar 2019
 12. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), 21. febrúar 2019
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 13. desember 2018
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 13. júní 2019
 15. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), 25. september 2018
 16. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila), 2. apríl 2019
 17. Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), 13. desember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 2. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), 28. mars 2018
 3. Framhaldsskólar (aðkoma Alþingis og bann við arðgreiðslum), 28. mars 2018
 4. Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), 22. janúar 2018
 5. Meðferð sakamála (áfrýjun dóms til Landsréttar eftir endurupptöku máls), 30. maí 2018
 6. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 7. Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), 16. desember 2017
 8. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 16. desember 2017
 9. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 28. desember 2017
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 11. júní 2018