Guðmundur Ingi Kristinsson: frumvörp

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) , 6. október 2020
 2. Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) , 6. október 2020
 3. Almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu) , 8. október 2020
 4. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja) , 6. október 2020
 5. Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum) , 16. febrúar 2021
 6. Skaðabótalög (launaþróun) , 6. október 2020
 7. Skaðabótalög (gjafsókn) , 6. október 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) , 12. september 2019
 2. Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) , 24. október 2019
 3. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja) , 16. september 2019
 4. Höfundalög (mannvirki) , 6. desember 2019
 5. Skaðabótalög (launaþróun og gjafsókn) , 2. desember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir) , 30. mars 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Tekjuskattur (skattleysi uppbóta á lífeyri) , 24. janúar 2018

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), 6. október 2020
 2. Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), 6. október 2020
 3. Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), 6. október 2020
 4. Almannatryggingar (fjárhæð bóta), 6. október 2020
 5. Almannatryggingar (raunleiðrétting), 20. janúar 2021
 6. Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), 25. mars 2021
 7. Aukatekjur ríkissjóðs (leyfi til nafnbreytinga og leyfi til breytinga á skráningu kyns), 4. febrúar 2021
 8. Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), 9. október 2020
 9. Breyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástands, 9. október 2020
 10. Búvörulög (niðurgreiðsla raforku til garðyrkjubænda), 26. nóvember 2020
 11. Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), 22. október 2020
 12. Fjöleignarhús, 11. mars 2021
 13. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), 6. október 2020
 14. Happdrætti Háskóla Íslands og happdrætti (bann við spilakössum), 23. mars 2021
 15. Hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá), 26. janúar 2021
 16. Mat á umhverfisáhrifum (vantsorkuver, vindbú), 9. október 2020
 17. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl. (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), 23. febrúar 2021
 18. Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), 21. október 2020
 19. Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar), 3. nóvember 2020
 20. Stjórnarskipunarlög, 16. október 2020
 21. Velferð dýra (blóðmerahald), 18. febrúar 2021
 22. Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar), 8. október 2020
 23. Virðisaukaskattur (hjálpartæki), 19. október 2020
 24. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 26. janúar 2021
 25. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu (leiðsöguhundar), 9. mars 2021

150. þing, 2019–2020

 1. Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), 12. september 2019
 2. Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), 12. september 2019
 3. Almannatryggingar (fjárhæð bóta), 19. september 2019
 4. Ávana- og fíkniefni, 7. október 2019
 5. Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns), 17. september 2019
 6. Breyting á ýmsum lögum vegna launa þingmanna og ráðherra (frysting og niðurfelling hækkunar), 22. apríl 2020
 7. Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), 12. september 2019
 8. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), 12. september 2019
 9. Grunnskólar (ritfangakostnaður), 15. október 2019
 10. Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), 12. september 2019
 11. Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), 11. september 2019
 12. Lyfjalög (bann við útflutningi lyfja), 3. mars 2020
 13. Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú), 12. september 2019
 14. Okur á tímum hættuástands, 25. ágúst 2020
 15. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 7. október 2019
 16. Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), 13. september 2019
 17. Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), 17. september 2019
 18. Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar), 4. desember 2019
 19. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), 13. september 2019
 20. Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar), 22. júní 2020
 21. Virðisaukaskattur (hjálpartæki), 1. nóvember 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), 19. september 2018
 2. Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), 25. september 2018
 3. Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), 13. maí 2019
 4. Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), 11. júní 2019
 5. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 15. október 2018
 6. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 12. desember 2018
 7. Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), 24. september 2018
 8. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), 6. desember 2018
 9. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), 13. maí 2019
 10. Grunnskólar (ritfangakostnaður), 6. mars 2019
 11. Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), 25. mars 2019
 12. Mat á umhverfisáhrifum (vindbú), 2. maí 2019
 13. Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra), 5. nóvember 2018
 14. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 23. október 2018
 15. Réttur barna sem aðstandendur, 17. október 2018
 16. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 19. september 2018
 17. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), 25. september 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), 19. desember 2017
 2. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 23. janúar 2018
 3. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 4. Almenn hegningarlög (bann við umskurði drengja), 30. janúar 2018
 5. Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum), 6. febrúar 2018
 6. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 7. Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 7. febrúar 2018