Eiríkur Þorsteinsson: frumvörp

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Skipulagning samgangna, 21. nóvember 1958
 2. Vegalög, 14. október 1958
 3. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 3. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Sýsluvegasjóðir, 30. apríl 1958
 2. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 13. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 27. mars 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Jafnvægislánadeild við framkvæmdabanka Íslands, 12. október 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Vegalagabreyting, 14. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 20. október 1952
 2. Raforkuverð, 7. október 1952

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 28. janúar 1959

75. þing, 1955–1956

 1. Eftirlit með skipum, 28. janúar 1956
 2. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 24. janúar 1956
 3. Kaup og útgerð togara til atvinnuframkvæmda, 28. nóvember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Byggingasjóður kauptúna, 25. október 1954
 2. Eyðing refa og minka, 19. nóvember 1954
 3. Landshöfn í Rifi, 14. mars 1955
 4. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 15. desember 1954
 5. Togaraútgerð ríkisins, 25. október 1954
 6. Vegalög, 22. apríl 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Brúargerðir, 9. mars 1954
 2. Byggingarsjóður kauptúna, 6. apríl 1954
 3. Jarðræktarlög, 8. október 1953
 4. Orkuver Vestfjarða, 18. febrúar 1954
 5. Stjórn flugmála, 11. febrúar 1954
 6. Togaraútgerð ríkisins, 28. október 1953
 7. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 3. mars 1954
 8. Þingfararkaup alþingismanna, 13. nóvember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Byggingarsjóður kauptúna, 14. október 1952
 2. Fiskmat, 5. desember 1952
 3. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 17. desember 1952
 4. Jarðræktarlög, 5. nóvember 1952
 5. Lax- og silungsveiði, 10. nóvember 1952
 6. Matsveina-og veitingaþjónusta skóla, 3. nóvember 1952
 7. Menntaskóli, 6. nóvember 1952
 8. Raforkulög, 6. október 1952
 9. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 3. janúar 1953
 10. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 3. nóvember 1952
 11. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 19. desember 1952
 12. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 10. nóvember 1952
 13. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 6. október 1952